Unie pro Středomoří (rozprava)

Datum: 20.5.2010

© European Parliament, 2015

Ve čtvrtek 20. května Olga Sehnalová přednesla svůj příspěvek v rozpravě k projektu Unie pro Středomoří.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Unie pro Středomoří je nepochybně také odvážný mezikulturní projekt, jehož úspěch závisí mimo jiné na ochotě překonávat rozdílné kulturní a společenské tradice. Rozdílnost kultur vede ke vzájemnému obohacení, pokud jsou její impulsy vnímány otevřeně jako příležitost, nikoli jako hrozba. Jednou z těchto příležitoství je přístup k rovnosti mužů a žen ve společnosti. Jde o oblast, která je v kontextu tohoto regionu vnímána citlivě. Unie pro Středomoří musí právě proto věnovat této problematice patřičnou pozornost nejen proto, že zde existuje závazek ministerské konference v Marrakéši z listopadu 2009 na podporu rovnosti žen a mužů de iure i de facto, posílení úlohy žen ve společnosti včetně jejich účasti na veřejném životě či boje proti násilí na ženách. Jde o jednu z klíčových oblastí, která může uvolnit a nabídnout obrovský lidský potenciál pro celý region, který tím může jen získat. Dvojí standardy a nechuť ke změnám opřené často spíše o záminku zvyků a tradic proto nemohou být akceptovány, ale naopak měly by být odmítnuty jako překážka rozvoje regionu Středomoří.

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]