Unie pro Středomoří (rozprava)

Datum: 20.5.2010

© European Parliament, 2015

Ve čtvrtek 20. května Olga Sehnalová přednesla svůj příspěvek v rozpravě k projektu Unie pro Středomoří.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Unie pro Středomoří je nepochybně také odvážný mezikulturní projekt, jehož úspěch závisí mimo jiné na ochotě překonávat rozdílné kulturní a společenské tradice. Rozdílnost kultur vede ke vzájemnému obohacení, pokud jsou její impulsy vnímány otevřeně jako příležitost, nikoli jako hrozba. Jednou z těchto příležitoství je přístup k rovnosti mužů a žen ve společnosti. Jde o oblast, která je v kontextu tohoto regionu vnímána citlivě. Unie pro Středomoří musí právě proto věnovat této problematice patřičnou pozornost nejen proto, že zde existuje závazek ministerské konference v Marrakéši z listopadu 2009 na podporu rovnosti žen a mužů de iure i de facto, posílení úlohy žen ve společnosti včetně jejich účasti na veřejném životě či boje proti násilí na ženách. Jde o jednu z klíčových oblastí, která může uvolnit a nabídnout obrovský lidský potenciál pro celý region, který tím může jen získat. Dvojí standardy a nechuť ke změnám opřené často spíše o záminku zvyků a tradic proto nemohou být akceptovány, ale naopak měly by být odmítnuty jako překážka rozvoje regionu Středomoří.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]