Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (rozprava)

Datum: 5.5.2010

© European Parliament, 2015

V programu zasedání Evropského parlamentu dne 5. května byla mimo jiné rozprava k výzvě na podporu lepší prevence a včasného odhalení rakoviny. Návrh usnesení Výboru pro životní prostředí říká že, vzhledem k tomu, že třetině případů rakoviny je možné předejít, Komise a členské státy by měly zintenzívnit úsilí v boji proti této nemoci. Olga Sehnalová se do rozpravy zapojila s upozorněním, že velmi důležitým aspektem je i pomoc rodinám pacientů, kteří boj s touto zákeřnou chorobou prohráli.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Jak již bylo uvedeno mnoha předchozími řečníky, účinný boj proti rakovině musí obsahovat celé spektrum opatření od prevence, screeningu, včasné diagnostiky, vlastní léčby i paliativní péče. Chtěla bych však zdůraznit ještě jeden velmi důležitý aspekt, který je s touto chorobou spojen. Tím jsou rodiny pacientů, kteří boj s rakovinou prohrávají. Rodina by měla být pro své blízké místem útěchy, podpory a povzbuzení. Tváří v tvář postupující chorobě je to však nesmírně těžké a rodiny v tomto údělu nesmějí zůstat osamoceny. Proto, hovoříme-li o boji s rakovinou, musíme myslet i na podmínky pro důstojný odchod. Ty by měly mít podobu jak soustavné pomoci a poradenství rodinám při dlouhodobé obtížné domácí péči, tak systému dostupných specializovaných zařízení poskytujících odbornou a především lidskou péči pacientům v terminálním stádiu tohoto onemocnění.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]