Vystoupení v rozpravě k tématu Označení „evropské dědictví“ (rozprava)

Datum: 16.12.2010

© European Parliament, 2015

Označení „evropské kulturní dědictví“ je nepochybně dobrou iniciativou a pokračováním již fungujícího mezivládního projektu z roku 2006.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Označení „evropské kulturní dědictví“ je nepochybně dobrou iniciativou a pokračováním již fungujícího mezivládního projektu z roku 2006. Jeho cílem je přispět k utváření společné evropské identity, zvýšení zájmu o Evropskou unii a její hodnoty. Pojem „kulturní dědictví“ je velmi široký, a to je dobře. Jsem velmi ráda, že ve zprávě byl přijat i pozměňující návrh, kterým bylo do této kategorie začleněno i dědictví průmyslové. Průmysl je jednou z důležitých součástí společné evropské historie – vždyť kolébkou průmyslové revoluce v 19. století byla právě Evropa a počátek Evropské unie je spojen se založením Evropského společenství uhlí a oceli. Je s ním však také spojena historie hnutí za občanská a sociální práva. Jednou z oblastí očekávaných přínosů označení „evropského kulturní dědictví“ je i oblast cestovního ruchu. Jsem přesvědčena, že jde o příležitost využít památek společné evropské historie pro rozvoj cestovního ruchu i v regionech, které nejsou tradičními turistickými destinacemi. Tento druh památek je podle mého názoru neprávem opomíjen a je pouze třeba jeho potenciál objevit a využít. Zprávu tedy velmi vítám a podporuji a ráda bych v této souvislosti paní zpravodajce Paliadeliové poděkovala.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]