Olga Sehnalová v rozpravě ke Druhému evropskému summitu o romské otázce

Datum: 9.3.2010

© European Parliament, 2015

V úterý 9. 3. 2010 se Olga Sehnalová svým příspěvkem zapojila do rozpravy ke Druhému evropskému summitu o romské otázce. Upozornila mimo jiné na fakt, že řešení problematiky nevězí v penězích, ale pouze v soudržnosti místních komunit ve městech a obcích, které musí přijmout Romy za své plnohodnotné občany se vším dobrým i zlým. Stejně tak Romové musí mít pocit sounáležitosti se svou obcí a akceptovat její pravidla a normy.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážené kolegyně a kolegové, podle nedávného průzkumu veřejného mínění by Roma za svého souseda nechtělo 76 % Čechů. V uplynulých více než 10 letech jsem se ve své každodenní politické praxi místostarostky zabývala problémy soužití a sousedských vztahů mezi romskými a neromskými občany našeho města. Proto jsem přesvědčená, že v penězích řešení nevězí, jak ostatně ukazují i nepřesvědčivé celkové výsledky dosavadních projektů financovaných z evropských fondů zaměřených na zlepšení socio-ekonomické situace Romů. Řešení podle mého názoru může spočívat pouze v soudržnosti místních komunit ve městech a obcích, které musí přijmout Romy za své plnohodnotné občany se vším dobrým i zlým. Totéž však platí i obráceně. I Romové musí mít pocit sounáležitosti se svou obcí a akceptovat její pravidla a normy. Nesmírně důležité pro vztahy k většinové společnosti i pro efektivní práci uvnitř romské komunity jsou vlastní pozitivní příklady a vzory. Zásadní je však důsledný a nekompromisní boj proti xenofobii a rasismu ve společnosti obecně. Dávejme všemi možnými prostředky, konkrétními činy a postoji jasně najevo, že jsou pro nás zcela nepřijatelné. Tímto směrem by se mělo ubírat naše společné snažení do budoucna.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]