Olga Sehnalová v rozpravě ke Druhému evropskému summitu o romské otázce

Datum: 9.3.2010

© European Parliament, 2015

V úterý 9. 3. 2010 se Olga Sehnalová svým příspěvkem zapojila do rozpravy ke Druhému evropskému summitu o romské otázce. Upozornila mimo jiné na fakt, že řešení problematiky nevězí v penězích, ale pouze v soudržnosti místních komunit ve městech a obcích, které musí přijmout Romy za své plnohodnotné občany se vším dobrým i zlým. Stejně tak Romové musí mít pocit sounáležitosti se svou obcí a akceptovat její pravidla a normy.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážené kolegyně a kolegové, podle nedávného průzkumu veřejného mínění by Roma za svého souseda nechtělo 76 % Čechů. V uplynulých více než 10 letech jsem se ve své každodenní politické praxi místostarostky zabývala problémy soužití a sousedských vztahů mezi romskými a neromskými občany našeho města. Proto jsem přesvědčená, že v penězích řešení nevězí, jak ostatně ukazují i nepřesvědčivé celkové výsledky dosavadních projektů financovaných z evropských fondů zaměřených na zlepšení socio-ekonomické situace Romů. Řešení podle mého názoru může spočívat pouze v soudržnosti místních komunit ve městech a obcích, které musí přijmout Romy za své plnohodnotné občany se vším dobrým i zlým. Totéž však platí i obráceně. I Romové musí mít pocit sounáležitosti se svou obcí a akceptovat její pravidla a normy. Nesmírně důležité pro vztahy k většinové společnosti i pro efektivní práci uvnitř romské komunity jsou vlastní pozitivní příklady a vzory. Zásadní je však důsledný a nekompromisní boj proti xenofobii a rasismu ve společnosti obecně. Dávejme všemi možnými prostředky, konkrétními činy a postoji jasně najevo, že jsou pro nás zcela nepřijatelné. Tímto směrem by se mělo ubírat naše společné snažení do budoucna.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]