Genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize (rozprava)

Datum: 15.6.2010

© European Parliament, 2015

Další plenární zasedání Evropského parlamentu probíhalo ve dnech 14. a 17. června ve Štrasburku. V programu europoslanci mimo jiné požadují změnu v řízení ekonomiky a konkrétní cíle pro strategii EU 2020. Ve dvou schválených usneseních stojí, že má-li být Evropská unie lépe připravena na budoucí krize a zajistit provádění strategie EU pro růst a zaměstnanost (EU 2020), musí zreformovat řízení své ekonomiky. V rozpravě k tomuto bodu vystoupila před plénem i europoslankyně Olga Sehnalová, která upozornila na genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, pokles hospodářství a finanční krize mají nepochybně také genderový aspekt. Hrozí, že nerovnosti, se kterými se potýkáme, se budou dále prohlubovat. Platové rozdíly, tlak na pracovní právo, sociální ochrana v souvislosti s mateřstvím a podmínkami pracovního trhu, to je jen několik příkladů za všechny. Rozpočtové škrty v souvislosti s krizí v jednotlivých státech jsou neúprosnou realitou. Postihují převážně veřejné služby a jejich dostupnost. Úsporná opatření se příliš netýkají většiny silových resortů. Proto se šetří tam, kde se očekává menší odpor postižených těmito rozpočtovými škrty, a spoléhá se na to, že si lidé poradí sami, protože to prostě jinak nejde. Starost o děti a staré rodiče zůstanou povinností za všech okolností. A jsou to převážně ženy, které se tohoto úkolu musí zhostit. I omezování financování sektoru sociálních služeb zaměstnávajícího v převážné míře ženy je první na seznamu úsporných opatření. Jde o zodpovědnost jednotlivých vlád, aby se na své záměry rozpočtových úsporných opatření a jejich dopady podívaly i z tohoto úhlu pohledu a pečlivě zvolily vyvážený přístup v zátěži obyvatel.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]