Genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize (rozprava)

Datum: 15.6.2010

© European Parliament, 2015

Další plenární zasedání Evropského parlamentu probíhalo ve dnech 14. a 17. června ve Štrasburku. V programu europoslanci mimo jiné požadují změnu v řízení ekonomiky a konkrétní cíle pro strategii EU 2020. Ve dvou schválených usneseních stojí, že má-li být Evropská unie lépe připravena na budoucí krize a zajistit provádění strategie EU pro růst a zaměstnanost (EU 2020), musí zreformovat řízení své ekonomiky. V rozpravě k tomuto bodu vystoupila před plénem i europoslankyně Olga Sehnalová, která upozornila na genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, pokles hospodářství a finanční krize mají nepochybně také genderový aspekt. Hrozí, že nerovnosti, se kterými se potýkáme, se budou dále prohlubovat. Platové rozdíly, tlak na pracovní právo, sociální ochrana v souvislosti s mateřstvím a podmínkami pracovního trhu, to je jen několik příkladů za všechny. Rozpočtové škrty v souvislosti s krizí v jednotlivých státech jsou neúprosnou realitou. Postihují převážně veřejné služby a jejich dostupnost. Úsporná opatření se příliš netýkají většiny silových resortů. Proto se šetří tam, kde se očekává menší odpor postižených těmito rozpočtovými škrty, a spoléhá se na to, že si lidé poradí sami, protože to prostě jinak nejde. Starost o děti a staré rodiče zůstanou povinností za všech okolností. A jsou to převážně ženy, které se tohoto úkolu musí zhostit. I omezování financování sektoru sociálních služeb zaměstnávajícího v převážné míře ženy je první na seznamu úsporných opatření. Jde o zodpovědnost jednotlivých vlád, aby se na své záměry rozpočtových úsporných opatření a jejich dopady podívaly i z tohoto úhlu pohledu a pečlivě zvolily vyvážený přístup v zátěži obyvatel.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]