EU a Čína: nevyvážený obchod?

Datum: 22.5.2012

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, naše zpráva vyzývá Evropskou unii a Čínu, aby hospodářské vztahy založily na partnerství a vzájemných výhodách. K této výzvě se připojuji. Nastolení rovnováhy ve vzájemném obchodu by vedlo ke společnému rozvoji za působení oboustranných výhod.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, naše zpráva vyzývá Evropskou unii a Čínu, aby hospodářské vztahy založily na partnerství a vzájemných výhodách. K této výzvě se připojuji. Nastolení rovnováhy ve vzájemném obchodu by vedlo ke společnému rozvoji za působení oboustranných výhod. Ale i přes zřetelný pokrok stávající obchodní bariéry využití potenciálu hospodářské spolupráce stále neumožňují. Evropské společnosti doposud čelí řadě tarifních i netarifních překážek vedoucích ke ztíženému přístupu na čínské trhy. Zejména malé a střední podniky nemají dostatečné kapacity, aby byly schopny čelit byrokratickým certifikačním požadavkům či účastnit se veřejných zakázek. Evropské spotřebitele naopak zajímá bezpečnost čínských produktů proudících na společný evropský trh. I v oblasti ochrany zdraví je nezbytné posílit spolupráci s čínskými autoritami. Využijme proto příležitosti a adresujme Číně naše výhrady k uměle vytvářeným obchodním překážkám a netransparentnímu prostředí. Jedině vzájemná spolupráce a koordinovaný postup můžou Evropu a Čínu směřovat k vybudování rovnocenného a vyváženého partnerství.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]