Cestovní ruch v Evropě (rozprava)

Datum: 26.9.2011

© European Parliament, 2015

Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, cestovní ruch vytváří zhruba 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává okolo 12 milionů pracovníků. Vedle těchto údajů je třeba připomenout, že evropské destinace se pravidelně řadí k těm nejnavštěvovanějším a také nejoblíbenějším zemím.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, cestovní ruch vytváří zhruba 10 % HDP Evropské unie a zaměstnává okolo 12 milionů pracovníků. Vedle těchto údajů je třeba připomenout, že evropské destinace se pravidelně řadí k těm nejnavštěvovanějším a také nejoblíbenějším zemím. Evropa však stále nevyužila svůj obrovský potenciál jako jednotná značka kvality a udržitelného cestovního ruchu pro turisty ze třetích zemí. Především země skupiny BRIC vykazují již dnes nárůst v oblasti cestování do Evropské unie. Data zveřejněná Eurostatem ukazují, že při srovnání první poloviny roku 2009 a roku 2010 se počet návštěv z Ruské federace navýšil o 18 %, z Číny o 19 % a z Brazílie dokonce o 46 %. Čína má z těchto zemí dlouhodobě největší potenciál. Země s počtem obyvatel 1,3 miliardy navýšila podle statistik Světové organizace cestovního ruchu v roce 2009 výdaje na výjezdový cestovní ruch o 21 %. Abychom však mohli plně využít tento rostoucí potenciál, musíme turistům zajistit jednodušší vízovou politiku, jako jsou například turistická skupinová víza, a podpořit i individuální turistiku. Zároveň je třeba postupně odstraňovat sezónní charakter cestovního ruchu a představit značku Evropa jako celoroční destinaci, která může nabídnout jak přírodní, tak kulturní či průmyslové dědictví. Pan zpravodaj Fidanza klade na tento přístup velký důraz, proto jeho zprávu plně podporuji, a jemu i všem stínovým zpravodajům chci poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]