Poděkování

Vážení spoluobčané,

hlasy těchto voleb jsou sečteny.

Dovolte mi poděkovat za Vaši podporu a hlas každého z Vás.

Vaší důvěry si velmi vážím a je pro mne stálým závazkem.

Olga Sehnalová