Zpráva Evropské komise pro Českou republiku

V minulém týdnu zveřejnila Evropská komise zprávu o stavu hospodářství jednotlivých členských států EU. Tyto zprávy se stanou základem pro oficiální doporučení Komise státům, která vyjdou v květnu. Celou zprávu pro Českou republiku je možné najít v angličtině na stránkách Komise, níže přinášíme její shrnutí v češtině.

Česká ekonomika se v roce 2014 po dvou letech navrátila k růstu a ke snižování nezaměstnanosti, což bylo hnáno zejména domácí poptávkou a vysokým růstem investic. Zvyšovala se také spotřeba domácností podporovaná zlepšením na pracovním trhu. Podle očekávání došlo v loňském roce k výraznému růstu importu a exportu, silně rostl také přebytek obchodní bilance. Inflace zůstala nízká.

Evropská komise předpovídá, že loňský růst HDP o 2,3 % se bude nadále zvyšovat i v letech 2015 a 2016. Ve srovnání s průměrem EU se jedná o nadprůměrnou výkonnost, která může vést i k další konvergenci příjmů zastavené nástupem světové finanční krize. Obecný schodek veřejného rozpočtu se v posledních letech výrazně zlepšil. Poměr dluhu k HDP tak zůstává pod 60 % HDP.

Tato zpráva hodnotí hospodářství České republiky v rámci každoročního průzkumu Evropské komise. Pro rok 2015 doporučuje Komise tři hlavní ekonomické a sociální pilíře: investice, strukturální reformy a fiskální zodpovědnost. V souvislosti s tzv. Junckerovým investičním plánem pro Evropu také hledá cesty, jak maximalizovat dopad veřejných zdrojů a posílit soukromé investice. Hlavní výsledky analýzy Komise jsou pro ČR tyto:

- Celkové výnosy veřejných financí České republiky se výrazně zlepšily, ale přetrvávají některé problémy v oblasti daní, fiskální udržitelnosti a fiskálního rámce.

- Úroveň zaměstnanosti je celkově vysoká, ale určité znevýhodněné skupiny zůstávají na trhu práce nedostatečně zastoupeny.

- Výsledky vzdělávání se v posledních letech zlepšují, přesto přetrvávají některé rozdíly.

- Překážkou výraznějších investicí a růstu v České republice zůstává slabá efektivita a transparentnost veřejných institucí.

- Navzdory nedávným zlepšením stále konkurenceschopnost českého hospodářství brzdí neefektivita podnikatelského prostředí.

- Zatímco veřejné investice se v poslední době zvýšily, dopravní infrastruktura zůstává relativně málo rozvinutá a je zde prostor k dalšímu zlepšení energetické účinnosti. 

Celkově Česká republika učinila při řešení doporučení Komise na loňský rok omezený pokrok. Tato doporučení zahrnovala snížení zdanění práce, reformu důchodového zabezpečení a zdravotnictví, zvýšení kvality vzdělávání, urychlení reforem regulovaných povolání, nastolení účinného systému výzkumu a inovací a posílení boje proti korupci.

Došlo však k určitému pokroku v následujících oblastech: zvýšení růstu a investic, zlepšení dodržování daňových předpisů, posílení fiskálního rámce, zlepšování energetické účinnosti, vývoj zaměstnanosti v sektoru veřejných služeb a zlepšení řízení fondů EU. Evropská komise také pozitivně hodnotí přijetí zákona o dětských skupinách jako dobrý krok ke zlepšení účasti matek s malými dětmi na trhu práce. Přijetí zákona o státní službě zároveň představuje určitý pokrok v oblasti doporučení ke zlepšení veřejné správy.

Zpráva Komise také odhalila výzvy pro Českou republiku, zejména:

- Dokončení procesu konvergence příjmů ve vztahu k Evropské unii, kterého lze dosáhnout pouze prostřednictvím zvyšování potenciálu ekonomiky (především prostřednictvím podpory růstu založeného na znalostech).

- Krátkodobý růstový potenciál ekonomiky omezuje řada faktorů. Mezi ně patří neúčinnost při provádění investičních projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury či nedostatečná energetická účinnost. 

Datum: 2.3.2015

Podobné články:

Placení elektronického mýtného v EU bude jednodušší 20.11.2018

Vyjednavači Evropského parlamentu se dnes s rakouským předsednictvím Rady EU a Evropskou komisí dohodli na aktualizovaných pravidlech pro elektronický výběr mýtného. Díky této směrnici budou moci všichni řidiči zaplatit mýtné jednodušeji, ať už se v rámci EU nacházejí kdekoliv, ...

Když se chce, všechno jde 20.11.2018

Pomůcky a trenažery pro různé sportovní aktivity pro lidi s postižením si v tomto týdnu mohou vyzkoušet návštěvníci výstavy, kterou v Evropském parlamentu pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. ...

Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR 19.11.2018

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost a vzdělávání spotřebitelů zvýšit, dnes řešili ...

Debata se studenty ve Zlíně 16.11.2018

Dnes dopoledne jsem byla na návštěvě Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně, přijala jsem pozvání k debatě se studenty o Evropské unii. Bavili jsme se o tom, jak fungují jednotlivé evropské instituce, jak vzniká evropská legislativa, jaká ...

Ceny volání v EU se sníží - europoslanci přijali nový telekomunikační kodex 14.11.2018

Evropský parlament dnes schválil novou podobu tzv. telekomunikačního kodexu. Díky němu se od 15. května příštího roku sníží ceny za volání v rámci EU. Cena za volání z Česka do jiné země Unie tak nepřekročí 6 korun za minutu (0,19 eur/min), SMS bude stát maximálně 1,50 Kč (0,06 ...

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Jak to vidím já
Listopad, doba radosti a naděje, zklamání a skepse

V roce 1989 jsem byla studentkou medicíny. Když si vzpomenu na své pocity po událostech 17. listopadu a v týdnech, které následovaly, tak to byla euforie, radost a naděje i sebevědomé odhodlání, se kterým jsme se dívali do budoucna. Na svět otevřených možností a neuvěřitelného množství informací a nových obzorů. Jaké byly politické požadavky studentky medicíny? Kromě ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
„Musíme ukázat, že v Evropské unii nejsou výrobky ani občané druhé kategorie:“ Evropský parlament schválil zprávu Olgy Sehnalové ke dvojí kvalitě

13.9.2018 |

(Štrasburk, 13. září 2018) Evropský parlament na dnešním plenárním zasedání ve Štrasburku přijal velkou většinou usnesení k dvojí kvalitě výrobků, které připravila česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Europoslanci prostřednictvím ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]