Zpráva Evropské komise pro Českou republiku

V minulém týdnu zveřejnila Evropská komise zprávu o stavu hospodářství jednotlivých členských států EU. Tyto zprávy se stanou základem pro oficiální doporučení Komise státům, která vyjdou v květnu. Celou zprávu pro Českou republiku je možné najít v angličtině na stránkách Komise, níže přinášíme její shrnutí v češtině.

Česká ekonomika se v roce 2014 po dvou letech navrátila k růstu a ke snižování nezaměstnanosti, což bylo hnáno zejména domácí poptávkou a vysokým růstem investic. Zvyšovala se také spotřeba domácností podporovaná zlepšením na pracovním trhu. Podle očekávání došlo v loňském roce k výraznému růstu importu a exportu, silně rostl také přebytek obchodní bilance. Inflace zůstala nízká.

Evropská komise předpovídá, že loňský růst HDP o 2,3 % se bude nadále zvyšovat i v letech 2015 a 2016. Ve srovnání s průměrem EU se jedná o nadprůměrnou výkonnost, která může vést i k další konvergenci příjmů zastavené nástupem světové finanční krize. Obecný schodek veřejného rozpočtu se v posledních letech výrazně zlepšil. Poměr dluhu k HDP tak zůstává pod 60 % HDP.

Tato zpráva hodnotí hospodářství České republiky v rámci každoročního průzkumu Evropské komise. Pro rok 2015 doporučuje Komise tři hlavní ekonomické a sociální pilíře: investice, strukturální reformy a fiskální zodpovědnost. V souvislosti s tzv. Junckerovým investičním plánem pro Evropu také hledá cesty, jak maximalizovat dopad veřejných zdrojů a posílit soukromé investice. Hlavní výsledky analýzy Komise jsou pro ČR tyto:

- Celkové výnosy veřejných financí České republiky se výrazně zlepšily, ale přetrvávají některé problémy v oblasti daní, fiskální udržitelnosti a fiskálního rámce.

- Úroveň zaměstnanosti je celkově vysoká, ale určité znevýhodněné skupiny zůstávají na trhu práce nedostatečně zastoupeny.

- Výsledky vzdělávání se v posledních letech zlepšují, přesto přetrvávají některé rozdíly.

- Překážkou výraznějších investicí a růstu v České republice zůstává slabá efektivita a transparentnost veřejných institucí.

- Navzdory nedávným zlepšením stále konkurenceschopnost českého hospodářství brzdí neefektivita podnikatelského prostředí.

- Zatímco veřejné investice se v poslední době zvýšily, dopravní infrastruktura zůstává relativně málo rozvinutá a je zde prostor k dalšímu zlepšení energetické účinnosti. 

Celkově Česká republika učinila při řešení doporučení Komise na loňský rok omezený pokrok. Tato doporučení zahrnovala snížení zdanění práce, reformu důchodového zabezpečení a zdravotnictví, zvýšení kvality vzdělávání, urychlení reforem regulovaných povolání, nastolení účinného systému výzkumu a inovací a posílení boje proti korupci.

Došlo však k určitému pokroku v následujících oblastech: zvýšení růstu a investic, zlepšení dodržování daňových předpisů, posílení fiskálního rámce, zlepšování energetické účinnosti, vývoj zaměstnanosti v sektoru veřejných služeb a zlepšení řízení fondů EU. Evropská komise také pozitivně hodnotí přijetí zákona o dětských skupinách jako dobrý krok ke zlepšení účasti matek s malými dětmi na trhu práce. Přijetí zákona o státní službě zároveň představuje určitý pokrok v oblasti doporučení ke zlepšení veřejné správy.

Zpráva Komise také odhalila výzvy pro Českou republiku, zejména:

- Dokončení procesu konvergence příjmů ve vztahu k Evropské unii, kterého lze dosáhnout pouze prostřednictvím zvyšování potenciálu ekonomiky (především prostřednictvím podpory růstu založeného na znalostech).

- Krátkodobý růstový potenciál ekonomiky omezuje řada faktorů. Mezi ně patří neúčinnost při provádění investičních projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury či nedostatečná energetická účinnost. 

Datum: 2.3.2015

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]