Zpráva Evropské komise pro Českou republiku

V minulém týdnu zveřejnila Evropská komise zprávu o stavu hospodářství jednotlivých členských států EU. Tyto zprávy se stanou základem pro oficiální doporučení Komise státům, která vyjdou v květnu. Celou zprávu pro Českou republiku je možné najít v angličtině na stránkách Komise, níže přinášíme její shrnutí v češtině.

Česká ekonomika se v roce 2014 po dvou letech navrátila k růstu a ke snižování nezaměstnanosti, což bylo hnáno zejména domácí poptávkou a vysokým růstem investic. Zvyšovala se také spotřeba domácností podporovaná zlepšením na pracovním trhu. Podle očekávání došlo v loňském roce k výraznému růstu importu a exportu, silně rostl také přebytek obchodní bilance. Inflace zůstala nízká.

Evropská komise předpovídá, že loňský růst HDP o 2,3 % se bude nadále zvyšovat i v letech 2015 a 2016. Ve srovnání s průměrem EU se jedná o nadprůměrnou výkonnost, která může vést i k další konvergenci příjmů zastavené nástupem světové finanční krize. Obecný schodek veřejného rozpočtu se v posledních letech výrazně zlepšil. Poměr dluhu k HDP tak zůstává pod 60 % HDP.

Tato zpráva hodnotí hospodářství České republiky v rámci každoročního průzkumu Evropské komise. Pro rok 2015 doporučuje Komise tři hlavní ekonomické a sociální pilíře: investice, strukturální reformy a fiskální zodpovědnost. V souvislosti s tzv. Junckerovým investičním plánem pro Evropu také hledá cesty, jak maximalizovat dopad veřejných zdrojů a posílit soukromé investice. Hlavní výsledky analýzy Komise jsou pro ČR tyto:

- Celkové výnosy veřejných financí České republiky se výrazně zlepšily, ale přetrvávají některé problémy v oblasti daní, fiskální udržitelnosti a fiskálního rámce.

- Úroveň zaměstnanosti je celkově vysoká, ale určité znevýhodněné skupiny zůstávají na trhu práce nedostatečně zastoupeny.

- Výsledky vzdělávání se v posledních letech zlepšují, přesto přetrvávají některé rozdíly.

- Překážkou výraznějších investicí a růstu v České republice zůstává slabá efektivita a transparentnost veřejných institucí.

- Navzdory nedávným zlepšením stále konkurenceschopnost českého hospodářství brzdí neefektivita podnikatelského prostředí.

- Zatímco veřejné investice se v poslední době zvýšily, dopravní infrastruktura zůstává relativně málo rozvinutá a je zde prostor k dalšímu zlepšení energetické účinnosti. 

Celkově Česká republika učinila při řešení doporučení Komise na loňský rok omezený pokrok. Tato doporučení zahrnovala snížení zdanění práce, reformu důchodového zabezpečení a zdravotnictví, zvýšení kvality vzdělávání, urychlení reforem regulovaných povolání, nastolení účinného systému výzkumu a inovací a posílení boje proti korupci.

Došlo však k určitému pokroku v následujících oblastech: zvýšení růstu a investic, zlepšení dodržování daňových předpisů, posílení fiskálního rámce, zlepšování energetické účinnosti, vývoj zaměstnanosti v sektoru veřejných služeb a zlepšení řízení fondů EU. Evropská komise také pozitivně hodnotí přijetí zákona o dětských skupinách jako dobrý krok ke zlepšení účasti matek s malými dětmi na trhu práce. Přijetí zákona o státní službě zároveň představuje určitý pokrok v oblasti doporučení ke zlepšení veřejné správy.

Zpráva Komise také odhalila výzvy pro Českou republiku, zejména:

- Dokončení procesu konvergence příjmů ve vztahu k Evropské unii, kterého lze dosáhnout pouze prostřednictvím zvyšování potenciálu ekonomiky (především prostřednictvím podpory růstu založeného na znalostech).

- Krátkodobý růstový potenciál ekonomiky omezuje řada faktorů. Mezi ně patří neúčinnost při provádění investičních projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury či nedostatečná energetická účinnost. 

Datum: 2.3.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]