Zamezení daňovým únikům povede k nastartování ekonomiky a tvorbě pracovních míst

Dvě strany téže mince

1. Hlavním závěrem studie, kterou si nechala vypracovat frakce S&D Londýnským daňovým výzkumným ústavem je, že EU přichází ročně o 1 bilion eur z potenciálních daňových příjmů (EU27).

2. Tato ztráta veřejných příjmů hraje podstatnou roli ve schodku a míře zadlužení, kterému EU v současné době čelí, a které negativně ovlivňuje veřejnou úroveň investic, růst a zaměstnanost.

3. Velká část této nezdaněné částky míří spíše do finančních obchodních transakcí než na soukromou nebo veřejnou spotřebu a investice.

EU by proto měla:

- přispívat k nezbytné stabilizaci finančních trhů a ekonomiky jako celku, a to výrazným snížením vkladů pro finanční obchodní transakce, které nesouvisí se skutečnými ekonomickými činnostmi;

- zvýšit dostupné veřejné příjmy k urychlení fiskální konsolidace při současném snížení úsporných důsledků (a zároveň tak zmírnit současný tlak na nezbytné veřejné výdaje na školství, zdravotnictví nebo sociální politiku). Studie ukazuje, že pokud by daňové úniky byly zcela uzavřeny, vlády členských států EU by mohly splatit všechen veřejný dluh do 8,8 let

- poskytovat potřebné zdroje na zvýšení veřejných investic k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Evropy a potenciálního růstu. Vložením 200 mld. eur ročně se veřejné investice zvýší ze současných 2,7 % HDP na 3,5 % během několika málo let. Takto získáme finanční prostředky pro veřejné investice do udržitelného růstu.

- zahrnout tuto novou politiku pod rámec zesílené strategie EU2020
- řízení této strategie na unijní úrovni (i členské státy musí hodně zapracovat na národní úrovni) potřebuje probíhat prostřednictvím stávajících procesů, zahrnujících také roční národní programy stability a růstu a národní reformní programy. Dostupnost informací o rozsahu daňových úniků a vyhýbání se placení daní v jednotlivých členských státech musí být v této souvislosti a ve veřejném zájmu výrazně zlepšena.

Klíčová doporučení

EU potřebuje přijmout přísná opatření současně na evropské i národní úrovní. Evropská rada si proto musí stanovit ambiciózní, avšak dosažitelný hlavní cíl: Snížit daňové úniky do roku 2020 o polovinu. Členské státy by tak získaly nové daňové příjmy v řádech stovek miliard eur ročně, a to bez zvyšování daňových sazeb.

Tohoto cíle může být dosaženo splněním těchto pěti klíčových kroků:

1. Reformou účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví
2. Vylepšením a rozšířením působnosti evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
3. Zajištěním povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob
4. Zavedením informační povinnosti mezi státy o přeshraničních podnicích
5. Posílením nařízení týkajícího se obchodních rejstříků a registrů

Tyto otázky se budou muset řešit na úrovni celé EU. Dohody s klíčovými zeměmi, které nejsou členy EU, v současné době poskytují platformy pro finanční instituce, které usnadní vyhledání daňových podvodů a úniků v rámci EU, např. dohoda se Švýcarskem.

Důležitým krokem je rovněž přijetí dohody se zeměmi, stojícími mimo EU, které jsou častým cílem peněz, pocházejících z daňových podvodů a úniků právě z území EU. Jedním z takových příkladů je Švýcarsko. Zpráva obsahuje více než 30 podrobných návrhů k řešení na úrovních EU i členských států.

Klíčová fakta a čísla

Na základě důvěryhodných zdrojů studie vypočítává výsledný odhad daňových úniků v Evropské unii na přibližně 860 miliard eur ročně. Odhad vyhýbání se placení daní je těžší, nicméně zpráva předpokládá částku přibližně 150 miliard € za rok. Je proto pravděpodobné, že kombinace daňových úniků a vyhýbání se placení daní může stát jednotlivé vlády členských států Evropské unie až 1 bilion eur ročně.

V hodně zemích může k daňovým únikům docházet v důsledku stínové ekonomiky, která představuje více než 20 % celkových vládních výdajů.

V průměru představují daňové úniky v důsledku existence stínové ekonomiky v Evropě 105,8 % z celkových výdajů na zdravotnictví ve všech zemích EU.

Objem daňových úniků je v průměru 4x vyšší než finance vynaložené na vzdělávání.

Pokud by se podařilo zastavit daňové úniky, veřejný dluh EU by byl splacen za 8,8 let.Zdroj: Closing the Tax Gap and Re-Launching the Economy and Job Creation, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3846_EN_closing_tax_gap_en_120229.pdf

Datum: 3.5.2012

Podobné články:

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Olga Sehnalová ke dnešní schůzce s ministrem zemědělství Tomanem 18.3.2019

V Bruselu jsem se dnes setkala s ministrem Miroslavem Tomanem, který zde absolvoval jednání ministrů zemědělství. Pan ministr mne informoval o výsledku schůzky se svým polským protějškem a komisařem Andriukaitisem ohledně záruk Polska v otázce bezpečnosti hovězího masa, ...

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž zazářil ve Štrasburku 11.3.2019

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž letos slaví 50. výročí svého založení. Ke svému jubileu dostal dárek i od europoslankyně Olgy Sehnalové, která členy orchestru a jejich učitele pozvala na studijní návštěvu do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Orchestr si ale nenechal ujít možnost ...

Blesk nebo koncepce aneb co se člověk dozví, když se zeptá na kraji 25.2.2019

Původně jsem chtěla tyto informace předat rovnou krajským zastupitelům, ale myslím, že budou zajímat i veřejnost. Podělím se o dva zajímavé dokumenty. Jeden jsem obdržela minulý čtvrtek a ten druhý jsem si našla na webových stránkách Zlínského kraje. Zeptala jsem se totiž Krajského ...

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]