Zamezení daňovým únikům povede k nastartování ekonomiky a tvorbě pracovních míst

Dvě strany téže mince

1. Hlavním závěrem studie, kterou si nechala vypracovat frakce S&D Londýnským daňovým výzkumným ústavem je, že EU přichází ročně o 1 bilion eur z potenciálních daňových příjmů (EU27).

2. Tato ztráta veřejných příjmů hraje podstatnou roli ve schodku a míře zadlužení, kterému EU v současné době čelí, a které negativně ovlivňuje veřejnou úroveň investic, růst a zaměstnanost.

3. Velká část této nezdaněné částky míří spíše do finančních obchodních transakcí než na soukromou nebo veřejnou spotřebu a investice.

EU by proto měla:

- přispívat k nezbytné stabilizaci finančních trhů a ekonomiky jako celku, a to výrazným snížením vkladů pro finanční obchodní transakce, které nesouvisí se skutečnými ekonomickými činnostmi;

- zvýšit dostupné veřejné příjmy k urychlení fiskální konsolidace při současném snížení úsporných důsledků (a zároveň tak zmírnit současný tlak na nezbytné veřejné výdaje na školství, zdravotnictví nebo sociální politiku). Studie ukazuje, že pokud by daňové úniky byly zcela uzavřeny, vlády členských států EU by mohly splatit všechen veřejný dluh do 8,8 let

- poskytovat potřebné zdroje na zvýšení veřejných investic k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Evropy a potenciálního růstu. Vložením 200 mld. eur ročně se veřejné investice zvýší ze současných 2,7 % HDP na 3,5 % během několika málo let. Takto získáme finanční prostředky pro veřejné investice do udržitelného růstu.

- zahrnout tuto novou politiku pod rámec zesílené strategie EU2020
- řízení této strategie na unijní úrovni (i členské státy musí hodně zapracovat na národní úrovni) potřebuje probíhat prostřednictvím stávajících procesů, zahrnujících také roční národní programy stability a růstu a národní reformní programy. Dostupnost informací o rozsahu daňových úniků a vyhýbání se placení daní v jednotlivých členských státech musí být v této souvislosti a ve veřejném zájmu výrazně zlepšena.

Klíčová doporučení

EU potřebuje přijmout přísná opatření současně na evropské i národní úrovní. Evropská rada si proto musí stanovit ambiciózní, avšak dosažitelný hlavní cíl: Snížit daňové úniky do roku 2020 o polovinu. Členské státy by tak získaly nové daňové příjmy v řádech stovek miliard eur ročně, a to bez zvyšování daňových sazeb.

Tohoto cíle může být dosaženo splněním těchto pěti klíčových kroků:

1. Reformou účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví
2. Vylepšením a rozšířením působnosti evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
3. Zajištěním povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob
4. Zavedením informační povinnosti mezi státy o přeshraničních podnicích
5. Posílením nařízení týkajícího se obchodních rejstříků a registrů

Tyto otázky se budou muset řešit na úrovni celé EU. Dohody s klíčovými zeměmi, které nejsou členy EU, v současné době poskytují platformy pro finanční instituce, které usnadní vyhledání daňových podvodů a úniků v rámci EU, např. dohoda se Švýcarskem.

Důležitým krokem je rovněž přijetí dohody se zeměmi, stojícími mimo EU, které jsou častým cílem peněz, pocházejících z daňových podvodů a úniků právě z území EU. Jedním z takových příkladů je Švýcarsko. Zpráva obsahuje více než 30 podrobných návrhů k řešení na úrovních EU i členských států.

Klíčová fakta a čísla

Na základě důvěryhodných zdrojů studie vypočítává výsledný odhad daňových úniků v Evropské unii na přibližně 860 miliard eur ročně. Odhad vyhýbání se placení daní je těžší, nicméně zpráva předpokládá částku přibližně 150 miliard € za rok. Je proto pravděpodobné, že kombinace daňových úniků a vyhýbání se placení daní může stát jednotlivé vlády členských států Evropské unie až 1 bilion eur ročně.

V hodně zemích může k daňovým únikům docházet v důsledku stínové ekonomiky, která představuje více než 20 % celkových vládních výdajů.

V průměru představují daňové úniky v důsledku existence stínové ekonomiky v Evropě 105,8 % z celkových výdajů na zdravotnictví ve všech zemích EU.

Objem daňových úniků je v průměru 4x vyšší než finance vynaložené na vzdělávání.

Pokud by se podařilo zastavit daňové úniky, veřejný dluh EU by byl splacen za 8,8 let.Zdroj: Closing the Tax Gap and Re-Launching the Economy and Job Creation, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3846_EN_closing_tax_gap_en_120229.pdf

Datum: 3.5.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]