Zamezení daňovým únikům povede k nastartování ekonomiky a tvorbě pracovních míst

Dvě strany téže mince

1. Hlavním závěrem studie, kterou si nechala vypracovat frakce S&D Londýnským daňovým výzkumným ústavem je, že EU přichází ročně o 1 bilion eur z potenciálních daňových příjmů (EU27).

2. Tato ztráta veřejných příjmů hraje podstatnou roli ve schodku a míře zadlužení, kterému EU v současné době čelí, a které negativně ovlivňuje veřejnou úroveň investic, růst a zaměstnanost.

3. Velká část této nezdaněné částky míří spíše do finančních obchodních transakcí než na soukromou nebo veřejnou spotřebu a investice.

EU by proto měla:

- přispívat k nezbytné stabilizaci finančních trhů a ekonomiky jako celku, a to výrazným snížením vkladů pro finanční obchodní transakce, které nesouvisí se skutečnými ekonomickými činnostmi;

- zvýšit dostupné veřejné příjmy k urychlení fiskální konsolidace při současném snížení úsporných důsledků (a zároveň tak zmírnit současný tlak na nezbytné veřejné výdaje na školství, zdravotnictví nebo sociální politiku). Studie ukazuje, že pokud by daňové úniky byly zcela uzavřeny, vlády členských států EU by mohly splatit všechen veřejný dluh do 8,8 let

- poskytovat potřebné zdroje na zvýšení veřejných investic k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Evropy a potenciálního růstu. Vložením 200 mld. eur ročně se veřejné investice zvýší ze současných 2,7 % HDP na 3,5 % během několika málo let. Takto získáme finanční prostředky pro veřejné investice do udržitelného růstu.

- zahrnout tuto novou politiku pod rámec zesílené strategie EU2020
- řízení této strategie na unijní úrovni (i členské státy musí hodně zapracovat na národní úrovni) potřebuje probíhat prostřednictvím stávajících procesů, zahrnujících také roční národní programy stability a růstu a národní reformní programy. Dostupnost informací o rozsahu daňových úniků a vyhýbání se placení daní v jednotlivých členských státech musí být v této souvislosti a ve veřejném zájmu výrazně zlepšena.

Klíčová doporučení

EU potřebuje přijmout přísná opatření současně na evropské i národní úrovní. Evropská rada si proto musí stanovit ambiciózní, avšak dosažitelný hlavní cíl: Snížit daňové úniky do roku 2020 o polovinu. Členské státy by tak získaly nové daňové příjmy v řádech stovek miliard eur ročně, a to bez zvyšování daňových sazeb.

Tohoto cíle může být dosaženo splněním těchto pěti klíčových kroků:

1. Reformou účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví
2. Vylepšením a rozšířením působnosti evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
3. Zajištěním povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob
4. Zavedením informační povinnosti mezi státy o přeshraničních podnicích
5. Posílením nařízení týkajícího se obchodních rejstříků a registrů

Tyto otázky se budou muset řešit na úrovni celé EU. Dohody s klíčovými zeměmi, které nejsou členy EU, v současné době poskytují platformy pro finanční instituce, které usnadní vyhledání daňových podvodů a úniků v rámci EU, např. dohoda se Švýcarskem.

Důležitým krokem je rovněž přijetí dohody se zeměmi, stojícími mimo EU, které jsou častým cílem peněz, pocházejících z daňových podvodů a úniků právě z území EU. Jedním z takových příkladů je Švýcarsko. Zpráva obsahuje více než 30 podrobných návrhů k řešení na úrovních EU i členských států.

Klíčová fakta a čísla

Na základě důvěryhodných zdrojů studie vypočítává výsledný odhad daňových úniků v Evropské unii na přibližně 860 miliard eur ročně. Odhad vyhýbání se placení daní je těžší, nicméně zpráva předpokládá částku přibližně 150 miliard € za rok. Je proto pravděpodobné, že kombinace daňových úniků a vyhýbání se placení daní může stát jednotlivé vlády členských států Evropské unie až 1 bilion eur ročně.

V hodně zemích může k daňovým únikům docházet v důsledku stínové ekonomiky, která představuje více než 20 % celkových vládních výdajů.

V průměru představují daňové úniky v důsledku existence stínové ekonomiky v Evropě 105,8 % z celkových výdajů na zdravotnictví ve všech zemích EU.

Objem daňových úniků je v průměru 4x vyšší než finance vynaložené na vzdělávání.

Pokud by se podařilo zastavit daňové úniky, veřejný dluh EU by byl splacen za 8,8 let.Zdroj: Closing the Tax Gap and Re-Launching the Economy and Job Creation, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3846_EN_closing_tax_gap_en_120229.pdf

Datum: 3.5.2012

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Sliby - chyby aneb salámová metoda začala?

Omezení péče v Kroměřížské nemocnici byrokratickým rozhodnutím od stolu začalo, navzdory všem předvolebním ujišťováním ze strany vedení kraje, že se k ničemu takovému nechystá. Tak už je to tady. V tichosti, bez fanfár a oslavných článků v Oknu do kraje. Od 1. ledna tak končí lůžková část očního oddělení. Občany Kroměříže a okolí by mělo zajímat, kdo a proč tak rozhodl, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Irské dny Olgy Sehnalové

13.5.2013 | Připomeňme si Irské dny v Kroměříži z května 2013
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]