Zamezení daňovým únikům povede k nastartování ekonomiky a tvorbě pracovních míst

Dvě strany téže mince

1. Hlavním závěrem studie, kterou si nechala vypracovat frakce S&D Londýnským daňovým výzkumným ústavem je, že EU přichází ročně o 1 bilion eur z potenciálních daňových příjmů (EU27).

2. Tato ztráta veřejných příjmů hraje podstatnou roli ve schodku a míře zadlužení, kterému EU v současné době čelí, a které negativně ovlivňuje veřejnou úroveň investic, růst a zaměstnanost.

3. Velká část této nezdaněné částky míří spíše do finančních obchodních transakcí než na soukromou nebo veřejnou spotřebu a investice.

EU by proto měla:

- přispívat k nezbytné stabilizaci finančních trhů a ekonomiky jako celku, a to výrazným snížením vkladů pro finanční obchodní transakce, které nesouvisí se skutečnými ekonomickými činnostmi;

- zvýšit dostupné veřejné příjmy k urychlení fiskální konsolidace při současném snížení úsporných důsledků (a zároveň tak zmírnit současný tlak na nezbytné veřejné výdaje na školství, zdravotnictví nebo sociální politiku). Studie ukazuje, že pokud by daňové úniky byly zcela uzavřeny, vlády členských států EU by mohly splatit všechen veřejný dluh do 8,8 let

- poskytovat potřebné zdroje na zvýšení veřejných investic k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Evropy a potenciálního růstu. Vložením 200 mld. eur ročně se veřejné investice zvýší ze současných 2,7 % HDP na 3,5 % během několika málo let. Takto získáme finanční prostředky pro veřejné investice do udržitelného růstu.

- zahrnout tuto novou politiku pod rámec zesílené strategie EU2020
- řízení této strategie na unijní úrovni (i členské státy musí hodně zapracovat na národní úrovni) potřebuje probíhat prostřednictvím stávajících procesů, zahrnujících také roční národní programy stability a růstu a národní reformní programy. Dostupnost informací o rozsahu daňových úniků a vyhýbání se placení daní v jednotlivých členských státech musí být v této souvislosti a ve veřejném zájmu výrazně zlepšena.

Klíčová doporučení

EU potřebuje přijmout přísná opatření současně na evropské i národní úrovní. Evropská rada si proto musí stanovit ambiciózní, avšak dosažitelný hlavní cíl: Snížit daňové úniky do roku 2020 o polovinu. Členské státy by tak získaly nové daňové příjmy v řádech stovek miliard eur ročně, a to bez zvyšování daňových sazeb.

Tohoto cíle může být dosaženo splněním těchto pěti klíčových kroků:

1. Reformou účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví
2. Vylepšením a rozšířením působnosti evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
3. Zajištěním povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob
4. Zavedením informační povinnosti mezi státy o přeshraničních podnicích
5. Posílením nařízení týkajícího se obchodních rejstříků a registrů

Tyto otázky se budou muset řešit na úrovni celé EU. Dohody s klíčovými zeměmi, které nejsou členy EU, v současné době poskytují platformy pro finanční instituce, které usnadní vyhledání daňových podvodů a úniků v rámci EU, např. dohoda se Švýcarskem.

Důležitým krokem je rovněž přijetí dohody se zeměmi, stojícími mimo EU, které jsou častým cílem peněz, pocházejících z daňových podvodů a úniků právě z území EU. Jedním z takových příkladů je Švýcarsko. Zpráva obsahuje více než 30 podrobných návrhů k řešení na úrovních EU i členských států.

Klíčová fakta a čísla

Na základě důvěryhodných zdrojů studie vypočítává výsledný odhad daňových úniků v Evropské unii na přibližně 860 miliard eur ročně. Odhad vyhýbání se placení daní je těžší, nicméně zpráva předpokládá částku přibližně 150 miliard € za rok. Je proto pravděpodobné, že kombinace daňových úniků a vyhýbání se placení daní může stát jednotlivé vlády členských států Evropské unie až 1 bilion eur ročně.

V hodně zemích může k daňovým únikům docházet v důsledku stínové ekonomiky, která představuje více než 20 % celkových vládních výdajů.

V průměru představují daňové úniky v důsledku existence stínové ekonomiky v Evropě 105,8 % z celkových výdajů na zdravotnictví ve všech zemích EU.

Objem daňových úniků je v průměru 4x vyšší než finance vynaložené na vzdělávání.

Pokud by se podařilo zastavit daňové úniky, veřejný dluh EU by byl splacen za 8,8 let.Zdroj: Closing the Tax Gap and Re-Launching the Economy and Job Creation, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3846_EN_closing_tax_gap_en_120229.pdf

Datum: 3.5.2012

Podobné články:

Placení elektronického mýtného v EU bude jednodušší 20.11.2018

Vyjednavači Evropského parlamentu se dnes s rakouským předsednictvím Rady EU a Evropskou komisí dohodli na aktualizovaných pravidlech pro elektronický výběr mýtného. Díky této směrnici budou moci všichni řidiči zaplatit mýtné jednodušeji, ať už se v rámci EU nacházejí kdekoliv, ...

Když se chce, všechno jde 20.11.2018

Pomůcky a trenažery pro různé sportovní aktivity pro lidi s postižením si v tomto týdnu mohou vyzkoušet návštěvníci výstavy, kterou v Evropském parlamentu pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. ...

Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR 19.11.2018

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost a vzdělávání spotřebitelů zvýšit, dnes řešili ...

Debata se studenty ve Zlíně 16.11.2018

Dnes dopoledne jsem byla na návštěvě Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně, přijala jsem pozvání k debatě se studenty o Evropské unii. Bavili jsme se o tom, jak fungují jednotlivé evropské instituce, jak vzniká evropská legislativa, jaká ...

Ceny volání v EU se sníží - europoslanci přijali nový telekomunikační kodex 14.11.2018

Evropský parlament dnes schválil novou podobu tzv. telekomunikačního kodexu. Díky němu se od 15. května příštího roku sníží ceny za volání v rámci EU. Cena za volání z Česka do jiné země Unie tak nepřekročí 6 korun za minutu (0,19 eur/min), SMS bude stát maximálně 1,50 Kč (0,06 ...

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Jak to vidím já
Listopad, doba radosti a naděje, zklamání a skepse

V roce 1989 jsem byla studentkou medicíny. Když si vzpomenu na své pocity po událostech 17. listopadu a v týdnech, které následovaly, tak to byla euforie, radost a naděje i sebevědomé odhodlání, se kterým jsme se dívali do budoucna. Na svět otevřených možností a neuvěřitelného množství informací a nových obzorů. Jaké byly politické požadavky studentky medicíny? Kromě ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]