Zamezení daňovým únikům povede k nastartování ekonomiky a tvorbě pracovních míst

Dvě strany téže mince

1. Hlavním závěrem studie, kterou si nechala vypracovat frakce S&D Londýnským daňovým výzkumným ústavem je, že EU přichází ročně o 1 bilion eur z potenciálních daňových příjmů (EU27).

2. Tato ztráta veřejných příjmů hraje podstatnou roli ve schodku a míře zadlužení, kterému EU v současné době čelí, a které negativně ovlivňuje veřejnou úroveň investic, růst a zaměstnanost.

3. Velká část této nezdaněné částky míří spíše do finančních obchodních transakcí než na soukromou nebo veřejnou spotřebu a investice.

EU by proto měla:

- přispívat k nezbytné stabilizaci finančních trhů a ekonomiky jako celku, a to výrazným snížením vkladů pro finanční obchodní transakce, které nesouvisí se skutečnými ekonomickými činnostmi;

- zvýšit dostupné veřejné příjmy k urychlení fiskální konsolidace při současném snížení úsporných důsledků (a zároveň tak zmírnit současný tlak na nezbytné veřejné výdaje na školství, zdravotnictví nebo sociální politiku). Studie ukazuje, že pokud by daňové úniky byly zcela uzavřeny, vlády členských států EU by mohly splatit všechen veřejný dluh do 8,8 let

- poskytovat potřebné zdroje na zvýšení veřejných investic k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Evropy a potenciálního růstu. Vložením 200 mld. eur ročně se veřejné investice zvýší ze současných 2,7 % HDP na 3,5 % během několika málo let. Takto získáme finanční prostředky pro veřejné investice do udržitelného růstu.

- zahrnout tuto novou politiku pod rámec zesílené strategie EU2020
- řízení této strategie na unijní úrovni (i členské státy musí hodně zapracovat na národní úrovni) potřebuje probíhat prostřednictvím stávajících procesů, zahrnujících také roční národní programy stability a růstu a národní reformní programy. Dostupnost informací o rozsahu daňových úniků a vyhýbání se placení daní v jednotlivých členských státech musí být v této souvislosti a ve veřejném zájmu výrazně zlepšena.

Klíčová doporučení

EU potřebuje přijmout přísná opatření současně na evropské i národní úrovní. Evropská rada si proto musí stanovit ambiciózní, avšak dosažitelný hlavní cíl: Snížit daňové úniky do roku 2020 o polovinu. Členské státy by tak získaly nové daňové příjmy v řádech stovek miliard eur ročně, a to bez zvyšování daňových sazeb.

Tohoto cíle může být dosaženo splněním těchto pěti klíčových kroků:

1. Reformou účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví
2. Vylepšením a rozšířením působnosti evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
3. Zajištěním povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob
4. Zavedením informační povinnosti mezi státy o přeshraničních podnicích
5. Posílením nařízení týkajícího se obchodních rejstříků a registrů

Tyto otázky se budou muset řešit na úrovni celé EU. Dohody s klíčovými zeměmi, které nejsou členy EU, v současné době poskytují platformy pro finanční instituce, které usnadní vyhledání daňových podvodů a úniků v rámci EU, např. dohoda se Švýcarskem.

Důležitým krokem je rovněž přijetí dohody se zeměmi, stojícími mimo EU, které jsou častým cílem peněz, pocházejících z daňových podvodů a úniků právě z území EU. Jedním z takových příkladů je Švýcarsko. Zpráva obsahuje více než 30 podrobných návrhů k řešení na úrovních EU i členských států.

Klíčová fakta a čísla

Na základě důvěryhodných zdrojů studie vypočítává výsledný odhad daňových úniků v Evropské unii na přibližně 860 miliard eur ročně. Odhad vyhýbání se placení daní je těžší, nicméně zpráva předpokládá částku přibližně 150 miliard € za rok. Je proto pravděpodobné, že kombinace daňových úniků a vyhýbání se placení daní může stát jednotlivé vlády členských států Evropské unie až 1 bilion eur ročně.

V hodně zemích může k daňovým únikům docházet v důsledku stínové ekonomiky, která představuje více než 20 % celkových vládních výdajů.

V průměru představují daňové úniky v důsledku existence stínové ekonomiky v Evropě 105,8 % z celkových výdajů na zdravotnictví ve všech zemích EU.

Objem daňových úniků je v průměru 4x vyšší než finance vynaložené na vzdělávání.

Pokud by se podařilo zastavit daňové úniky, veřejný dluh EU by byl splacen za 8,8 let.Zdroj: Closing the Tax Gap and Re-Launching the Economy and Job Creation, Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/3846_EN_closing_tax_gap_en_120229.pdf

Datum: 3.5.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]