Vztahy EU a Číny - jasná a férová pravidla podmínkou vyváženého partnerství

Evropa se bez Číny neobejde. Ale ani Čína se neobejde bez Evropy. Vzájemné obchodní partnerství je proto nutné. Musí to však být vyvážené partnerství rovného s rovným. Zhruba takový je hlavní vzkaz, který dnes vyslali europoslanci ze Štrasburku do Pekingu. Zpráva „EU a Čína: nevyvážený obchod?“ byla schválena jasnou většinou.

Europoslanci chtějí zabránit situaci, aby Čína zneužívala své neustále rostoucí dominance. Požadují nastavit jasná, férová a transparentní pravidla. Četné stávající obchodní bariéry využití potenciálu hospodářské spolupráce neumožňují.

Konkrétní zkušenosti zejména menších firem potvrzují jejich ztížený přístup na čínský trh. Nemají dostatek transparentních informací ani kapacity, aby byly schopny čelit byrokratickým certifikačním požadavkům či účastnit se veřejných zakázek,“ říká česká sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová. „Jako stínová zpravodajka ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele jsem například navrhla, aby Evropský parlament vyzval Čínu k zavedení volně přístupného obchodního rejstříků čínských firem,“ dodává.

Čínské hospodářství přitom neustále roste - v posledních třiceti letech dosahuje každoročně téměř desetiprocentního růstu – a profituje především z otevření obchodu. Očekává se, že se Čína v polovině tohoto století stane nejmocnějším hospodářstvím na světě. Čína si přitom jasně uvědomuje, že aby mohla sytit svůj vlastní hospodářský rozvoj a vnitřní změny, neobejde se bez silných obchodních partnerů.

Naproti tomu Evropská unie – primární destinace vývozu čínských výrobků – vykazuje v obchodní bilanci s Čínou rozsáhlý deficit, který ze 49 miliard EUR v roce 2000 vzrostl na 168,8 miliardy v roce 2010.

Jedině vzájemnou spoluprácí a koordinovaným postupem mohou Evropa s Čínou směřovat k vybudování rovnocenného a vyváženého partnerství, po kterém dlouhodobě opakovaně voláme,“ konstatuje poslankyně Sehnalová.


Co europoslanci například kritizují:
* Evropské podniky nemohou v současné době v Číně investovat za stejných podmínek, kterými se řídí čínské investice v Evropě.
* Účast evropských společností na čínských veřejných zakázkách je prakticky nedosažitelná. Kromě problémů spojených se složitými předpisy jsou objem a oblasti veřejných zakázek stále omezené: Nedostatečná transparentnost a hospodářská soutěž a také normy, jež nejsou v souladu s mezinárodními pravidly, představují pro evropské podniky faktory, které je vylučují.
* Společnosti, které si přejí investovat v Číně, jsou většinou podniky zabývající se špičkovými technologiemi. Čínský mechanismus společného podniku ale brání zahraničními investorům stát se většinovým akcionářem v odvětví automobilového průmyslu nebo telekomunikací.
* Ochrana duševního vlastnictví v Číně – která se neúčastní jednaní o dohodě ACTA – je nedostatečná a odrazuje stále více evropských investorů.
* Čínská politika v oblasti surovin, a zejména vzácných zemin (jsou důležité pro evropská odvětví zaměřená na vyspělé technologie) vyvolává stále větší napětí. Čína, kde se soustřeďuje 97 procent světové produkce, zavedla omezení na jejich vývoz a oficiálně tak upřednostňuje domácí poptávku.
* Zatímco USA a EU, dva velcí partneři Číny, mají zavedené pohyblivé měnové kurzy, podhodnocování a nesměnitelnost juanu, což se rovná měnovému dumpingu nebývalého rozsahu, přestavuje zásadní problém. Tímto podhodnocováním Čína nashromáždila 3 200 miliard dolarů v devizových rezervách a může rozvíjet investice v Evropě s cílem získat přístup k vyspělým technologiím, ale také kupovat část státních dluhů některých evropských zemí, aniž bychom to věděli – a to platí i o investicích – a aniž bychom měli nástroj, prostřednictvím něhož by bylo možné zjistit, jak vysokou část drží.

Datum: 23.5.2012

Podobné články:

Legislativní zákaz dvojí kvality - schváleno! 22.1.2019

Schváleno! Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů právě přijal kompromisní návrh Olgy Sehnalové, který zakazuje dvojí kvalitu a požaduje JASNÉ označení výrobků. ...

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy 15.11.2018

Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující ...

Avizo: Hlasování o právech cestujících v železniční dopravě 12.11.2018

Jedním z témat nadcházejícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasování o právech cestujících v železniční dopravě. Mimo jiné tento návrh posiluje práva lidí se zdravotním postižením a usnadňuje jejich cestování. Díky novým pravidlům by měli mít ...

Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať 7.11.2018

Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby. ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]