Vzdělávání pracovníků neziskovek v rámci programu Gruntvig

Granty jsou zaměřeny na podporu pracovníků, kteří působí v oblasti vzdělávání dospělých (nad 16 let) a pracují s osobami, které již nestudují v rámci denního studia na střední či vysoké škole.

Náročnost a rozsáhlost tématiky vyžadáje neustálé vzdělávání a zvyšování odbornosti. Proto je možno požádat o dotaci na vzdělávací kurz.

I.
Vzdělávací akce může trvat nejméně 5 dní a nejvíce 6 týdnů a musí se konat v některé ze zemí, které jsou zapojeny do "Programu celoživotního učení" (soupis zemí je k dispozici na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=17& ).

II.
Vzdělávací akce musí odpovídat profesnímu zaměření žadatele a být zaměřena na různé aspekty vzdělávání dospělých (metody vzdělávání, management vzdělávání...). Kurzy pro učitele cizích jazyků musí být zaměřeny na výuku konkrétního jazyka.

III.
Maximální výše grantu je:
1300 EUR pro akce v délce do 1 týdne,
1700 EUR pro akce delší než 1 týden.

Oprávněné náklady:
- poplatek za vzdělávací akci ( max. 150 EUR/den)
- náklady na cestu
- obytové náklady
- u žadatelů o všeobecné kurzy - náklady na jazykovou přípravu

IV.
Termín předložení žádostí je v letošním roce 15.9.2010 a kurzy mohou začít nejdříve 1.1.2011.

Více informací:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=67

Formulář žádosti je přílohou tohoto článku.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 24.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]