Výzva 67 OP LZZ - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu v tématické oblasti „Podpora sociální integrace a sociálních služeb“.

Výzva s číslem 67 je financována v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a cílem podpory je pomoci řešit začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Řešit je možno rovněž odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

A
V rámci části A se mohou ucházet o podporu projekty které podporují vybrané sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Dotace budou rozděleny mezi projekty, které se zabývají následujícími tématy:
- službami sociální prevence a odborného sociálního poradenství pro osoby se sníženou soběstačností vzhledem k jejich duševnímu onemocnění, pro oběti trestné činnosti a domácího násilí či pro osoby opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu, případně vězení
- službami následní péče a odborným poradenstvím pro osoby závislé na návykových látkách, které se léčí, léčily či abstinují.

POZOR
Podporovány budou pouze ty činnosti, které jsou v souladu se střednědobým plánem sociálních služeb v příslušném kraji (tam, kde žadatel vyvíjí svou činnost).

B
V rámci části B pak bude možno žádat dotaci na podporu dalších činností, které pomáhají potenciálně vyloučeným cílovým skupinám. Důraz je kladen na:
- programy prevence sociálně – patologických jevů
- programy získávání základních dovedností (sociálních a profesních)
- programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení či vězení
- sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostí či závislé
- programy prevence pro osoby s duševním onemocněním.
- programy finanční gramotnosti
- probační programy
- programy pro osoby pečující o osobu blízkou

V rámci této výzvy mohou být žadateli nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti (a dále kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace a další poskytovatelé sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách v platném znění).

Projekt může být připraven v takovém rozsahu, aby výše podpory činila nejméně 1 milion Kč a nejvýše 10 milionů Kč. Organizace mohou získat dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu.. Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Žádosti mohou být předkládány do 6. září 2010.

Kompletní text výzvy je přílohou tohoto článku.

Více informací a dokumentace v plném rozsahu je k dispozici na následující adrese:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-6


Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 17.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Aktuálně ke dvojí kvalitě služeb

20.3.2019 | Už zítra proběhne mezi vyjednavači Evropského parlamentu a ministry průmyslu členských států EU, zastoupenými Rumunskem, závěrečné jednání o podobě zákona, který má zamezit dvojí kvalitě. Existuje reálná možnost, že úplný ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]