Veřejnost musí být více zapojena do evropského rozhodování

Výbor pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu přijal ve středu 27. října zprávu o Evropské občanské iniciativě. Europoslankyni Olze Sehnalové, jež je stínovou zpravodajkou za frakci S&D, byla přijata řada pozměňovacích návrhů, které mají zjednodušit celý tento systém tak, aby byl lépe dostupný občanům. Podle Olgy Sehnalové je smyslem těchto pozměňovacích návrhů snaha, aby lidé v členských státech mohli evropskou občanskou iniciativu využívat jednoduše, transparentně a bez zbytečných byrokratických překážek.
Návrh tzv. Evropské občanské iniciativy představila letos v březnu Evropská komise. Pokud bude schválen, budou moci občané EU poprvé v historii přímo navrhovat přijetí nových právních předpisů. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, může nejméně jeden milion občanů alespoň z jedné třetiny členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí. Díky novému pozměňovacímu návrhu by k tomu, aby se Evropská komise začala podnětem vážně zabývat, stačil hlas obyvatel ze sedmi členských zemí, což je snížení minimálního počtu členských států z jedné třetiny na jednu čtvrtinu. „Evropská unie prožívá v posledních letech určitou krizi důvěry svých občanů. Jedním z jejích projevů je i velmi nízká volební účast ve volbách do Evropského parlamentu, vyplývající z rozšířeného pocitu, že občan nemůže svým hlasem dění v Evropské unii nijak ovlivnit. Proto opravdu vítám možnost občanské iniciativy jako férové nabídky nejen občanům, ale i třeba neziskovým organizacím k větší spolupráci na evropském integračním procesu,“ je přesvědčena Olga Sehnalová.
Jedním z dalších návrhů kroměřížské europoslankyně je i snížení věkové hranice pro účast v této iniciativě ze současných osmnácti na šestnáct let. „Jsem přesvědčena, že do dění v Evropské unii mají být zapojeny všechny věkové kategorie. Mladá generace by měla mít právo vyjadřovat se k tak důležitým evropským tématům, jako jsou například vzdělávání, kvalita životního prostředí či pracovní a studijní příležitosti," zdůvodnila Sehnalová svůj návrh.
Zprávou se budou v nadcházejících týdnech zabývat ještě další výbory Evropského parlamentu. Plénum by mělo o evropské občanské iniciativě hlasovat na svém prosincovém zasedání.

Datum: 28.10.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]