Veřejné zakázky účinněji, moderněji a transparentněji

Veřejné zakázky představují ročně více než tři bilióny EUR, na celkovém hrubém domácím produktu Evropské unie se tedy podílejí asi 18%. Z toho vyplývá, že hrají klíčovou roli podpory ekonomiky, mohou výrazně pomoci k zahájení udržitelného růstu ekonomiky EU a naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Evropský parlament dnes na plenárním zasedání odhlasoval návrh balíčku tří směrnic, které se týkají reformy zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení.

Vojtěch Mynář (ČSSD, S&D), člen Rozpočtového výboru, po hlasování dodal: „Jako dlouholetý komunální politik a náměstek primátora Statutárního města Ostravy vím, že výběr veřejných zakázek se nesmí řídit zásadou jenom nejlevnější. V této souvislosti vítám, že nové směrnice se řídí pojmem ne nejlevnější, ale nejlepší. Zadavatel tak může jako kritérium přijmout buď hospodářsky nejvýhodnější nabídku, nebo nejnižší cenu. Dále jsem potěšen, že směrnice obsahují možnost snazšího režimu pro zadavatele na úrovni místních a regionálních orgánů a podporu malým a středním podnikům, kteří budou zvýhodněni rozdělováním zakázek na více částí.“

Avšak i v případě režimu nejnižší ceny mohou zadavatelé podle vlastního uvážení stanovit přiměřené kvalitativní standardy pomocí technických specifikací. Stanovená kritéria by měly obsahovat kromě ceny další předpoklady, jako např. kvalitu, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností. U stavebních prací může být například požadována kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky, nebo konkrétní postup výroby.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vyzdvihla roli vyjednávacího týmu Evropského parlamentu v čele s belgickým zpravodajem Socialistů a demokratů M. Tarabellou: „Parlament dokázal vyjednat a obhájit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a dodržováním sociálních podmínek, pracovního práva, kolektivních smluv a požadavků na ochranu životního prostředí. Soutěžící hospodářské subjekty, ale také subdodavatelé, budou muset být v souladu s těmito pravidly. Směrnice dále zavádí povinné požadavky na transparentnost v rámci celého subdodavatelského řetězce, novinkou je i možnost přímých plateb veřejných zadavatelů subdodavatelům.“

Datum: 15.1.2014

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]