Veřejné zakázky účinněji, moderněji a transparentněji

Veřejné zakázky představují ročně více než tři bilióny EUR, na celkovém hrubém domácím produktu Evropské unie se tedy podílejí asi 18%. Z toho vyplývá, že hrají klíčovou roli podpory ekonomiky, mohou výrazně pomoci k zahájení udržitelného růstu ekonomiky EU a naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Evropský parlament dnes na plenárním zasedání odhlasoval návrh balíčku tří směrnic, které se týkají reformy zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení.

Vojtěch Mynář (ČSSD, S&D), člen Rozpočtového výboru, po hlasování dodal: „Jako dlouholetý komunální politik a náměstek primátora Statutárního města Ostravy vím, že výběr veřejných zakázek se nesmí řídit zásadou jenom nejlevnější. V této souvislosti vítám, že nové směrnice se řídí pojmem ne nejlevnější, ale nejlepší. Zadavatel tak může jako kritérium přijmout buď hospodářsky nejvýhodnější nabídku, nebo nejnižší cenu. Dále jsem potěšen, že směrnice obsahují možnost snazšího režimu pro zadavatele na úrovni místních a regionálních orgánů a podporu malým a středním podnikům, kteří budou zvýhodněni rozdělováním zakázek na více částí.“

Avšak i v případě režimu nejnižší ceny mohou zadavatelé podle vlastního uvážení stanovit přiměřené kvalitativní standardy pomocí technických specifikací. Stanovená kritéria by měly obsahovat kromě ceny další předpoklady, jako např. kvalitu, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností. U stavebních prací může být například požadována kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky, nebo konkrétní postup výroby.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vyzdvihla roli vyjednávacího týmu Evropského parlamentu v čele s belgickým zpravodajem Socialistů a demokratů M. Tarabellou: „Parlament dokázal vyjednat a obhájit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a dodržováním sociálních podmínek, pracovního práva, kolektivních smluv a požadavků na ochranu životního prostředí. Soutěžící hospodářské subjekty, ale také subdodavatelé, budou muset být v souladu s těmito pravidly. Směrnice dále zavádí povinné požadavky na transparentnost v rámci celého subdodavatelského řetězce, novinkou je i možnost přímých plateb veřejných zadavatelů subdodavatelům.“

Datum: 15.1.2014

Podobné články:

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy 15.11.2018

Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující ...

Avizo: Hlasování o právech cestujících v železniční dopravě 12.11.2018

Jedním z témat nadcházejícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasování o právech cestujících v železniční dopravě. Mimo jiné tento návrh posiluje práva lidí se zdravotním postižením a usnadňuje jejich cestování. Díky novým pravidlům by měli mít ...

Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať 7.11.2018

Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby. ...

Omezme množství plastů v mořích, vyzvali europoslanci 24.10.2018

Více než 70 % odpadů v mořích dnes tvoří vyhozené plastové výrobky na jedno použití, které jsou také hlavním zdrojem makroplastů v přírodě. Poslanci Evropského parlamentu proto dnes odhlasovali návrh nové právní úpravy, která by měla v EU od roku 2021 omezit jejich používání. ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]