Veřejné zakázky účinněji, moderněji a transparentněji

Veřejné zakázky představují ročně více než tři bilióny EUR, na celkovém hrubém domácím produktu Evropské unie se tedy podílejí asi 18%. Z toho vyplývá, že hrají klíčovou roli podpory ekonomiky, mohou výrazně pomoci k zahájení udržitelného růstu ekonomiky EU a naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Evropský parlament dnes na plenárním zasedání odhlasoval návrh balíčku tří směrnic, které se týkají reformy zadávání veřejných zakázek a koncesního řízení.

Vojtěch Mynář (ČSSD, S&D), člen Rozpočtového výboru, po hlasování dodal: „Jako dlouholetý komunální politik a náměstek primátora Statutárního města Ostravy vím, že výběr veřejných zakázek se nesmí řídit zásadou jenom nejlevnější. V této souvislosti vítám, že nové směrnice se řídí pojmem ne nejlevnější, ale nejlepší. Zadavatel tak může jako kritérium přijmout buď hospodářsky nejvýhodnější nabídku, nebo nejnižší cenu. Dále jsem potěšen, že směrnice obsahují možnost snazšího režimu pro zadavatele na úrovni místních a regionálních orgánů a podporu malým a středním podnikům, kteří budou zvýhodněni rozdělováním zakázek na více částí.“

Avšak i v případě režimu nejnižší ceny mohou zadavatelé podle vlastního uvážení stanovit přiměřené kvalitativní standardy pomocí technických specifikací. Stanovená kritéria by měly obsahovat kromě ceny další předpoklady, jako např. kvalitu, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností. U stavebních prací může být například požadována kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky, nebo konkrétní postup výroby.

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, vyzdvihla roli vyjednávacího týmu Evropského parlamentu v čele s belgickým zpravodajem Socialistů a demokratů M. Tarabellou: „Parlament dokázal vyjednat a obhájit vazbu mezi zadáváním veřejných zakázek a dodržováním sociálních podmínek, pracovního práva, kolektivních smluv a požadavků na ochranu životního prostředí. Soutěžící hospodářské subjekty, ale také subdodavatelé, budou muset být v souladu s těmito pravidly. Směrnice dále zavádí povinné požadavky na transparentnost v rámci celého subdodavatelského řetězce, novinkou je i možnost přímých plateb veřejných zadavatelů subdodavatelům.“

Datum: 15.1.2014

Podobné články:

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

...

Europoslankyně Sehnalová: auta v EU budou bezpečnější, ale nekomplikujme řidičům zbytečně život 21.2.2019

...

Legislativní zákaz dvojí kvality - schváleno! 22.1.2019

Schváleno! Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů právě přijal kompromisní návrh Olgy Sehnalové, který zakazuje dvojí kvalitu a požaduje JASNÉ označení výrobků. ...

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Na film Cigán se do Evropského parlamentu přišli podívat komisaři i velvyslanec

10.4.2013 | Záznam z promítán filmu Cigán v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]