Úterní Lucemburské dny patřily dětem a cestovatelům

Kolik je v Lucembursku bank nebo kde se narodil Jan Lucemburský, to se dnes v Knihovně Kroměřížska dozvěděli návštěvníci „Lucemburských dnů dětem“ i programu věnovaného cestování po této zemi.

Program připravený pracovnicemi Knihovny Kroměřížska pro nejmenší zájemce prověřil jejich znalosti o Lucembursku i schopnosti vyhledávat informace v knihách. Na otázky nelehkého kvízu však nakonec správně odpověděli všichni a od Olgy Sehnalové tak obdrželi zaslouženou odměnu. Výtvarná dílnička, kde si děti mohly vyrobit například královskou korunu, je pak přenesla přímo do doby Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV.

Jana Lucemburského, kterému Lucemburčané říkají „Jan Slepý“, následně připomněl i cestovatelský program. V pořadech z cyklů České televize Objektiv a Cestománie si návštěvníci mohli prohlédnout hrob tohoto krále v katedrále v Lucemburku. Reportáže ukázaly také budovu české ambasády v Lucemburku, umístěnou v bývalé vile „otce eura“ Pierra Wernera, a seznámily diváky s lucemburskou velkovévodskou rodinou.

Po zákoutích jediného velkovévodství na světě pak provedla zevrubná cestovatelská přednáška pana Milana Teplana. I když je území Lucemburska menší než Zlínský kraj, zajímavé vyprávění ukázalo, kolik památek se v něm skrývá. Návštěvníci zde najdou jak pozůstatky největší římské vily na sever od Alp, tak i moderní architekturu budov evropských institucí či řadu středověkých hradů.

Na hradě Vianden, který patří mezi nejznámější a nejkrásnější hrady Lucemburska, se roku 1296 narodil i budoucí český král Jan Lucemburský. Život tohoto panovníka a Evropu jeho doby přiblíží ve středu 21. 10. beseda s  profesorkou Lenkou Bobkovou, přední českou odbornicí na dobu jeho vlády.

 

 

 

Datum: 20.10.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]