Únorové zasedání výboru IMCO – nová pravidla pro schvalování vozidel a návštěva komisařky Bienkowské

V prvním únorovém týdnu hned dvakrát zasedal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), jehož členkou je i Olga Sehnalová.

Členové výboru po několikaměsíčním projednávání schválili svoji pozici k přepracovaným pravidlům EU pro schvalování motorových vozidel. Legislativní návrh, který předložila Evropská komise s cílem do budoucna zabránit dalším emisním skandálům, po zapracování připomínek poslanců výboru IMCO objasňuje povinnosti vnitrostátních orgánů pro schválení typu, testovacích center i dozorových orgánů nad trhem, aby se posílila jejich nezávislost a zabránilo se střetu zájmů. Tzv. schválení typu je proces, při kterém vnitrostátní orgány jednotlivých států potvrzují, zda kontrolované vozidlo splňuje všechny bezpečnostní, environmentální i výrobní unijní požadavky před tím, než může být uvedeno na trh. Společný postoj k návrhu musí nyní přijmout i členské státy, které následně vstoupí do vyjednávání o konečné podobě legislativy s Evropským parlamentem.

Na výbor zavítala také komisařka pro vnitřní trh E. Bienkowská, která poslancům představila tzv. balíček ke službám. Ten předložila v lednu Komise za účelem nastínění opatření, která mají podnikatelům a odborníkům z řady profesí usnadnit poskytování služeb v EU. Cílem navrhovaných opatření je usnadnit poskytovatelům služeb orientaci v administrativních požadavcích a pomoci členským státům identifikovat nadměrně zatěžující nebo zastaralé požadavky na příslušníky svobodných povolání působící v tuzemsku nebo přes hranice. Spíše než na změnu stávajících pravidel EU v oblasti služeb se Evropská komise zaměřuje na to, aby byla tato pravidla lépe uplatňována.  Komisařka obhajovala návrh tím, že plné zavedení těchto pravidel do praxe by významně stimulovalo ekonomiku EU. Výbor IMCO bude při projednávání jednotlivých opatření balíčku hlavním příslušným výborem.

Europoslanci prodiskutovali také předložené pozměňovací návrhy k nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, jehož hlavní zpravodajkou za Evropský parlament je Olga Sehnalová. Největší pozornosti ze strany poslanců bylo věnováno navrženému seznamu pravomocí, kterými mají disponovat dozorové orgány všech členských států EU. Velmi diskutovaným tématem je také zapojení a rozsah pravomocí Evropské komise v rámci přeshraniční spolupráce orgánů, které jsou zodpovědné za vymáhání pravidel na ochranu zájmu spotřebitelů. Zpravodajka Olga Sehnalová, která v týdnu také uspořádala schůzku stínových zpravodajů, nyní zapracuje podané připomínky tak, aby výbor IMCO mohl v březnu o své pozici k revizi pravidel hlasovat a vstoupit do poslední fáze vyjednávání s členskými státy ještě pod vedením maltského předsednictví.

Poslanci měli dále možnost společně poprvé prodiskutovat také další dva legislativní návrhy z letošní agendy výboru – pravidla pro přeshraniční doručování zásilek v EU, a revizi Evropského telekomunikačního kodexu, který má posílit investice do sítové infrastruktury či spotřebitelům usnadnit změnu dodavatelů telekomunikačních služeb. Další zasedání IMCO je naplánováno na začátek března.

Datum: 12.2.2017

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]