Únorové zasedání výboru IMCO – nová pravidla pro schvalování vozidel a návštěva komisařky Bienkowské

V prvním únorovém týdnu hned dvakrát zasedal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), jehož členkou je i Olga Sehnalová.

Členové výboru po několikaměsíčním projednávání schválili svoji pozici k přepracovaným pravidlům EU pro schvalování motorových vozidel. Legislativní návrh, který předložila Evropská komise s cílem do budoucna zabránit dalším emisním skandálům, po zapracování připomínek poslanců výboru IMCO objasňuje povinnosti vnitrostátních orgánů pro schválení typu, testovacích center i dozorových orgánů nad trhem, aby se posílila jejich nezávislost a zabránilo se střetu zájmů. Tzv. schválení typu je proces, při kterém vnitrostátní orgány jednotlivých států potvrzují, zda kontrolované vozidlo splňuje všechny bezpečnostní, environmentální i výrobní unijní požadavky před tím, než může být uvedeno na trh. Společný postoj k návrhu musí nyní přijmout i členské státy, které následně vstoupí do vyjednávání o konečné podobě legislativy s Evropským parlamentem.

Na výbor zavítala také komisařka pro vnitřní trh E. Bienkowská, která poslancům představila tzv. balíček ke službám. Ten předložila v lednu Komise za účelem nastínění opatření, která mají podnikatelům a odborníkům z řady profesí usnadnit poskytování služeb v EU. Cílem navrhovaných opatření je usnadnit poskytovatelům služeb orientaci v administrativních požadavcích a pomoci členským státům identifikovat nadměrně zatěžující nebo zastaralé požadavky na příslušníky svobodných povolání působící v tuzemsku nebo přes hranice. Spíše než na změnu stávajících pravidel EU v oblasti služeb se Evropská komise zaměřuje na to, aby byla tato pravidla lépe uplatňována.  Komisařka obhajovala návrh tím, že plné zavedení těchto pravidel do praxe by významně stimulovalo ekonomiku EU. Výbor IMCO bude při projednávání jednotlivých opatření balíčku hlavním příslušným výborem.

Europoslanci prodiskutovali také předložené pozměňovací návrhy k nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, jehož hlavní zpravodajkou za Evropský parlament je Olga Sehnalová. Největší pozornosti ze strany poslanců bylo věnováno navrženému seznamu pravomocí, kterými mají disponovat dozorové orgány všech členských států EU. Velmi diskutovaným tématem je také zapojení a rozsah pravomocí Evropské komise v rámci přeshraniční spolupráce orgánů, které jsou zodpovědné za vymáhání pravidel na ochranu zájmu spotřebitelů. Zpravodajka Olga Sehnalová, která v týdnu také uspořádala schůzku stínových zpravodajů, nyní zapracuje podané připomínky tak, aby výbor IMCO mohl v březnu o své pozici k revizi pravidel hlasovat a vstoupit do poslední fáze vyjednávání s členskými státy ještě pod vedením maltského předsednictví.

Poslanci měli dále možnost společně poprvé prodiskutovat také další dva legislativní návrhy z letošní agendy výboru – pravidla pro přeshraniční doručování zásilek v EU, a revizi Evropského telekomunikačního kodexu, který má posílit investice do sítové infrastruktury či spotřebitelům usnadnit změnu dodavatelů telekomunikačních služeb. Další zasedání IMCO je naplánováno na začátek března.

Datum: 12.2.2017

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]