Události na italské frontě vzbudily emoce i po sto letech

Italské dny, které už od pondělí představují Itálii ve všech možných podobách, se ve čtvrtek 16. října přenesly do vážnější roviny. Na programu byla beseda s vojenským historikem plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem. Setkání v Knihovně Kroměřížska nazvané Zápisky z italské fronty poodhalilo události, které se před sto lety odehrály na hranici mezi Itálií a tehdejší rakouskouherskou monarchií. Lidé, kteří si přišli poslechnout uznávaného odborníka, zcela zaplnili přednáškový sál. Není divu. Eduard Stehlík patří k renomovaným a uznávaným znalcům vojenské historie a ve spojení s jeho vynikajícími vypravěčskými schopnostmi byl výklad v jeho podání skutečně poutavý. Velká válka navíc poznamenala v podstatě každou rodinu a dnes nenajdeme téměř nikoho, jehož předek by nebyl účasten tehdejších bojů. Snad právě proto posluchači v knihovně pozorně poslouchali výklad a dělali si poznámky ve snaze zjistit co nejvíce poznatků o místech a osudech vojáků, dost možná jejich předků.

Italská fronta byla jedna z hlavních frontových linií první světové války. Na této frontě byla vybojována série bitev mezi armádami Rakouska-Uherska a Itálie. Na straně Rakouska-Uherska bojovaly i německé jednotky, a naopak na italské straně se bojů zúčastnili vojáci z Francie, Velké Británie, Spojených států amerických a československé legie. Podmínky, které panovaly v drsných horských masivech italských Alp, byly otřesné a ani pozdější posun k nížinám řeky Piavy nepřinesl výraznější změnu. Ačkoliv Itálie doufala, že začne válku překvapivým útokem, který povede k rychlému postupu a dobytí několika rakouských měst, postup se brzy zastavil v poziční válce ne nepodobné té, která probíhala na západní frontě ve Francii.

Eduard Stehlík popsal největší události, které se na italské frontě odehrály. Připomněl jejich historický, ale i vojenský význam a především posluchačům opět připomenul, jak krutá a nicotná Velká válka byla. Mnohým návštěvníkům po skončení přednášky nad přinesenými rodinnými fotografiemi také poradil, jak postupovat v pátrání po osudech svých pradědů a dědů.

Datum: 17.10.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]