Trh s energiemi musí být pro spotřebitele srozumitelný

Podle Občanského sdružení spotřebitelů TEST až 12 % spotřebitelů v České republice považuje ceny energií a možnost nabídky různých dodavatelů za nejpalčivější problém. Podle TESTu navíc téměř 40 % dodavatelů plynu u nás neuvádí úplné ceny, čímž nejenže nesplňují svoji předepsanou povinnost, ale především mohou snadno zmást své zákazníky.

Evropská komise v listopadu loňského roku představila sdělení, jehož cílem má být zajistit fungování energetického vnitřního trhu. V pondělí 4. března 2013 se na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém zasedá i česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) konala první výměna názorů, ve které poslanci Komisi doporučili, jak by měl podle jejich názoru trh s energiemi z pohledu spotřebitele fungovat a jakými zásadami by se měl řídit.

Co v debatě mimo jiné zaznělo?
1. Stále mnoho překážek na vnitřním energetickém trhu: Zpravodaj De Campos (S&D) poukázal na přetrvávající problémy, které brání dokončení fungujícího vnitřního trhu v oblasti energií. Nedostatečná spolupráce členských států, dotace na některá paliva či mechanismy podpory obnovitelných zdrojů vedoucí k narušení hospodářské soutěže jsou jen některé z příkladů, které podle zpravodaje způsobují neustále zvyšování cen.

2. Státy nerespektují evropskou legislativu: Europoslanec Schwab (EPP) poukázal na neplnění opatření 3. energetického balíčku členskými státy. Velká roztříštěnost mezi právními předpisy ohrožuje jeho lhůtu pro provedení, která je stanovena na rok 2014. Schwab ocenil Evropskou komisi, která vede řízení s těmi státy, které špatně provádějí stávající předpisy.

3. Spotřebitelé závislí na poskytovatelích energie: Liberální europoslanec Creutzmann (ALDE) vidí jeden z negativních jevů nedokončeného vnitřního trhu s energiemi v závislosti spotřebitelů na poskytovatelích energií. Upozornil, že v různých členských státech existují odlišné energetické koncepce - Německo se soustředí na obnovitelné energie, Francie naopak na jádro. Škodlivá je nicméně především izolace některých států od evropské sítě.

4. Zajištění bezpečnosti dodávek: Trojici německých europoslanců uzavřela poslankyně Ruhle (Zelení), jež si přeje větší zaměření na necentralizovanou výrobu energií. Některé státy podporují výrobu energie přímo u malých spotřebitelů, což je důležité i v otázce bezpečnosti zásobování.

5. Nutnost investicí do infrastruktury: Předseda výboru, britský poslanec Harbour (ECR) upozornil na nutnost investovat do energetické infrastruktury. Přesun k obnovitelným zdrojům je dle něj podmíněn dostatečnými kapacitami na uskladnění energií a vzájemným propojením mezi energetickými trhy.

Olga Sehnalová: Ochrana spotřebitelů v oblasti trhu s energiemi je obzvláště naléhavá „Životní náklady lidí jsou výrazně ovlivňovány cenami energií. Jasná a přehledná pravidla na trhu s energiemi musí umožnit, aby se spotřebitelé lépe a snadněji orientovali. Výběr dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky podle jasných a srozumitelných kritérií či právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí být potlačeno žádnou z nekalých obchodních praktik,“ říká poslankyně Sehnalová.

Co konkrétně Komise navrhuje?
Celý obsah sdělení Komise ke sdělení "Zajistit fungování vnitřního trhu s energií" je dostupné zde:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0663:FIN:CS:PDF

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vypracovává ke sdělení stanovisko, jež bude na výboru představeno 11. dubna 2013. V květnu potom budou poslanci výboru hlasovat o jeho konečné podobě.

Datum: 10.3.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]