Tématem mezinárodní konference TRANSPORT v Ostravě byla revize TEN-T

Ve dnech 6. a 7. listopadu proběhl již 16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT 2012 v Ostravě. Konference je každoročně věnována prioritám středoevropského dopravního prostoru, možnostem spolupráce a koordinace jak na páteřní evropské dopravní síti, tak v regionálním kontextu. Tématem letošního setkání se staly transevropské dopravní sítě TEN-T a jejich revize, která je nyní připravována na půdě evropských institucí.
Konferenci uspořádalo již tradičně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, zúčastnily se jí významné osobnosti napojené na silniční, železniční, vodní i leteckou dopravu, včetně zástupců z ministerstev dopravy České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska, regionálních zástupců Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského kraje či zástupci městských dopravních samospráv Třince, Vídně a Varšavy.

První den byla diskutována témata příprav a nastavení revize TEN-T za účasti zástupce Evropské komise, spolupráce v rámci Baltsko-jaderského koridoru, který je součástí návrhu nového dopravního Nástroje pro propojení Evropy a rozvoji osobní železniční přepravy České Republiky a Polska.

Olga Sehnalová (S&D, ČSSD), členka Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila v úvodu druhého dne konference s aktuálními zprávami o pozměňovacích návrzích k revizi TEN-T na výboru: „Na stole leží celkem 1030 pozměňovacích návrhů. Mezi nimi jde i o osud letiště Karlovy Vary, českých vodních cest anebo železničního spojení z Prahy do Lince, z Prahy do Lovosic a některé další. Mimo tyto národní priority jsem podala i obecný pozměňovací návrh, aby byl na základě odůvodněné žádosti minimálně dvou členských států možný dílčí přezkum revize dříve, než v roce 2023, jak navrhuje Komise."

"Debata je teď opravdu vyostřená, každý hájí své národní zájmy. Nyní bude na Komisi, aby posoudila, zda předložené návrhy zapadají do zvolené metodiky, přičemž je jasné, že návrhy, které měly být již dávno součástí státních priorit, budou mít v konkurenci s ostatními velmi těžkou pozici. Tento deficit se jen těžko dohání..."

Olga Sehnalová upřesnila také další časový harmonogram projednávání v Evropském parlamentu, nakonec vyzdvihla důležitý průřezový problém nehodovosti na evropských komunikacích a vyzvala přítomné k podpoře Vize nula obětí na evropských silnicích, vize, která by se měla stát realitou do roku 2050.

Bezpečnosti v silniční dopravě se věnoval ve svém příspěvku také její kolega z Evropského parlamentu, Vojtěch Mynář. Spolu se zástupci Centra bezpečné jízdy LIBROS a sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! představil také vzdělávací projekt Dopravní školičky pro děti a dospělé k lepší orientaci v silničním provozu. V následujících příspěvcích zazněla témata vývoje středoevropských vodních cest, regionálních letišť a logistických služeb.

Datum: 9.11.2012

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]