Tématem mezinárodní konference TRANSPORT v Ostravě byla revize TEN-T

Ve dnech 6. a 7. listopadu proběhl již 16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT 2012 v Ostravě. Konference je každoročně věnována prioritám středoevropského dopravního prostoru, možnostem spolupráce a koordinace jak na páteřní evropské dopravní síti, tak v regionálním kontextu. Tématem letošního setkání se staly transevropské dopravní sítě TEN-T a jejich revize, která je nyní připravována na půdě evropských institucí.
Konferenci uspořádalo již tradičně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, zúčastnily se jí významné osobnosti napojené na silniční, železniční, vodní i leteckou dopravu, včetně zástupců z ministerstev dopravy České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska, regionálních zástupců Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského kraje či zástupci městských dopravních samospráv Třince, Vídně a Varšavy.

První den byla diskutována témata příprav a nastavení revize TEN-T za účasti zástupce Evropské komise, spolupráce v rámci Baltsko-jaderského koridoru, který je součástí návrhu nového dopravního Nástroje pro propojení Evropy a rozvoji osobní železniční přepravy České Republiky a Polska.

Olga Sehnalová (S&D, ČSSD), členka Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila v úvodu druhého dne konference s aktuálními zprávami o pozměňovacích návrzích k revizi TEN-T na výboru: „Na stole leží celkem 1030 pozměňovacích návrhů. Mezi nimi jde i o osud letiště Karlovy Vary, českých vodních cest anebo železničního spojení z Prahy do Lince, z Prahy do Lovosic a některé další. Mimo tyto národní priority jsem podala i obecný pozměňovací návrh, aby byl na základě odůvodněné žádosti minimálně dvou členských států možný dílčí přezkum revize dříve, než v roce 2023, jak navrhuje Komise."

"Debata je teď opravdu vyostřená, každý hájí své národní zájmy. Nyní bude na Komisi, aby posoudila, zda předložené návrhy zapadají do zvolené metodiky, přičemž je jasné, že návrhy, které měly být již dávno součástí státních priorit, budou mít v konkurenci s ostatními velmi těžkou pozici. Tento deficit se jen těžko dohání..."

Olga Sehnalová upřesnila také další časový harmonogram projednávání v Evropském parlamentu, nakonec vyzdvihla důležitý průřezový problém nehodovosti na evropských komunikacích a vyzvala přítomné k podpoře Vize nula obětí na evropských silnicích, vize, která by se měla stát realitou do roku 2050.

Bezpečnosti v silniční dopravě se věnoval ve svém příspěvku také její kolega z Evropského parlamentu, Vojtěch Mynář. Spolu se zástupci Centra bezpečné jízdy LIBROS a sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! představil také vzdělávací projekt Dopravní školičky pro děti a dospělé k lepší orientaci v silničním provozu. V následujících příspěvcích zazněla témata vývoje středoevropských vodních cest, regionálních letišť a logistických služeb.

Datum: 9.11.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]