Systém eCall je blíže svému spuštění od roku 2015

Návrh, který ukládá členským státům povinnost, aby nejpozději do 1. října 2015 zavedly na svém území nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání eCall, jež je pro řádný příjem a vyřizování volání eCall nezbytná, dnes odhlasovali europoslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Jedná se o další významný krok k zavedení bezpečnostního systému eCall. Rozhodnutí požaduje, aby bylo zavádění systému eCall koordinované a konzistentní ve všech členských státech, což zajistí i jeho fungování na celém území EU. Čeští řidiči kdekoliv v zahraniční ocení odstranění jazykové bariéry mezi posádkou vozidla a operátorem centra tísňového volání,“ uvedla česká europoslankyně a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Ta se podílela na přípravě tohoto dokumentu, a je zároveň zpravodajkou nařízení, které ustanoví povinnost výrobcům automobilů vozidla vybavovat palubní jednotkou na zpracování hovorů. V rozhodnutí mj. prosadila, že systém eCall jakožto veřejná služba tísňového volání musí být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně.

Podle rozhodnutí si členské státy mohou vybrat, zda si zřídí zvláštní centra na přijímání hovorů nebo budou volání přijímat ve stávajících centrech tísňového volání linky 112, případně si budou moci uzpůsobit přijímání volání eCall jakkoliv jinak podle svých požadavků. Česká republika je jako jedna ze tří zemí pilotního projektu již plně připravena ke spuštění služby.

"Nad rámec povinností členských států stanovených v tomto návrhu však systém eCall nemůže správně fungovat bez zapojení dalších subjektů, zejména výrobců automobilů a mobilních operátorů. Dlouhodobě proto spolupracuji s příslušnými subjekty a představiteli členských států s cílem zajistit harmonizované zavádění systému eCall a poskytnout evropským občanům jeho výhody od stanoveného roku 2015," dodává poslankyně Sehnalová.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch zároveň odhlasoval mandát pro zpravodaje a kolektiv stínových zpravodajů k jednání s Radou o možné dohodě v tzv. prvním čtení. Hlasování na plénu Evropského parlamentu se očekává na jaře roku 2014.

O systému eCall

Veřejný systém tísňového volání eCall přivolá posádce automobilu v případě dopravní nehody pomoc prostřednictvím linky 112 a záchranářům pošle přesnou polohu havarovaného vozu, včetně počtu připoutaných pasažérů. Systém, který bude fungovat v EU přeshraničně, má urychlit příjezd sanitek až o 50 % a významně tak snížit počet smrtelných a vážných zranění v silničním provozu. V první fázi má být eCall zaveden ve všech nových modelech osobních a lehkých užitkových vozidel, v dalších fázích se počítá s jeho rozšířením i na motocykly, velké nákladní automobily, autobusy a další. Systém neumožňuje sledování vozidla ani posádky a náklady na jeho instalaci jsou minimální. Až bude plně spuštěn, měl by zachránit tisíce lidských životů v EU ročně.

Datum: 17.12.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]