Sociální dimenze evropské integrace tématem národního konventu

Sociální otázky projektu Evropské unie diskutovali, za účasti Olgy Sehnalové, hosté dalšího kola Národního konventu o EU během pátečního zasedání v Praze. Cílem akce, kterou zahájily komisařka pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenová a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, bylo zodpovědět celou řadu otázek sociální dimenze evropské integrace - jak funguje stávající evropské právo v  oblastech sociálních věcí a zaměstnanosti a mělo by se více harmonizovat? Jaká je budoucnost sociálních dimenze v eurozóně a EU obecně? Může být vhodnou odpovědí na stávající výzvy zavedení tzv. Evropského pilíře sociálních práv?

Podle Českomoravské konfederace odborových svazů Evropa sociální pilíř práv potřebuje, protože sociální práva jsou v poslední době stále více podřízena ekonomickým právům a je nezbytné obnovit ztracenou rovnováhu. Jak uvedla zástupkyně ČMKOS, sociální ochrana není zátěží, ale nedílnou součástí ekonomického rozvoje. S tím, že sociální dimenze byla vždy důležitou součastí evropské integrace, souhlasí i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Sociální dimenzi je nicméně nutné posuzovat dle produktivity, růstu, tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti - první hodnocení zaměstnavatelů aktuálního návrhu pilíře je proto spíše smíšené. Porovnáním výkonnosti sociálního systému a socioekonomické struktury v ČR a EU do debaty přispěla i analytická studie Úřadu vlády ČR.

V rámci diskuze byla pozornost dále věnována i problematice vysílání pracovníků, sociálního dumpingu, Evropskému strategickému fondu pro investice, otázkám vzdělávání, rovného přístupu k zaměstnanosti či roli sociálních partnerů v dalším vývoji sociální dimenze evropské integrace.

Datum: 29.4.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]