Seminář v předvečer mezinárodního dne památky obětem dopravních nehod

Třetí listopadová neděle je na celém světě věnována vzpomínce obětem smrtelných dopravních nehod, jejich rodinám a pozůstalým. Každým rokem umírá na silnicích po celém světě v důsledku dopravních nehod více než 1,3 milionu lidí. Přes 26 000 obětí si v minulém roce vyžádaly evropské silnice, k 583 úmrtím v silničním provozu došlo v České republice. Za těmito čísly se v řadě případů skrývají pochybení, kterým by bylo možné, při dodržování základních pravidel silničního provozu, předejít. 

Jaký vliv má na vznik nehod s tragickým koncem lidské chování? Jak fungují preventivní a rehabilitační opatření na různé skupiny řidičů? Jaké metody jsou využívány v České republice a jak probíhá spolupráce na evropské úrovni? Těmto a dalším zásadním otázkám byl věnován IV. dopravněpsychologický seminář na téma psychické způsobilosti k řízení, pořádaný Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Za účasti studentů, dopravních psychologů, dopravních specialistů, zástupců autoškol a dalších na něm byla poprvé představena nová česká metodika v oblasti psychické způsobilosti řidičů, zazněly mimo jiné příspěvky k aktuálním tématům jako vliv věku na chování v dopravním provozu, kvalita výuky v autoškolách nebo úroveň znalostí v oblasti poskytování první pomoci.

V úvodu semináře vystoupila europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která se bezpečnosti silničního provozu a snižování smrtelných dopravních nehod a vážných zranění dlouhodobě věnuje jako jedné z hlavních priorit své práce v Evropském parlamentu:

"Psychologické aspekty v dopravě jsou do jisté míry opomíjené, ale nesmírně důležité faktory dopravní bezpečnosti, do kterých se promítají jak osobnostní charakteristiky jednotlivých řidičů, tak celospolečenské klima. Respekt k právu, tolerance, na druhé straně ochota a pohnutky řidičů riskovat a vnímat riziko. To vše ovlivněno věkem, pohlavím, stresem, atd. v různé míře kombinace. 90 procent dopravních přestupků vedoucích k nehodám jsou přestupky vědomé. Psychologické faktory, které se promítají do chování řidičů, by se měly odborně odrážet i v dopravní infrastruktuře nebo moderních technologiích ve vozidlech. Pochopení různých motivů chování může pomoci také k lepšímu a účinnějšímu zacílení preventivních kampaní i rehabilitačních programů. Proto aktivitu Katedry psychologie Univerzity Palackého velmi vítám. Považuji ji za kvalitní příspěvek ke komplexnímu chápání dopravní bezpečnosti v našich podmínkách v evropském kontextu."


Datum: 15.11.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]