Seminář o evropských dotacích zaujal zastupitele měst a obcí

Kroměříž – Už několik týdnů stojí v čele měst a obcí noví zastupitelé, kteří vzešli z podzimních komunálních voleb. Přestože někteří z nich obhájili své posty a v komunální policie se již orientují, mnozí jsou úplnými nováčky, kteří se musejí s obecní agendou teprve seznamovat. Právě jim byl určen praktický celodenní seminář pořádaný v úterý 7. prosince europoslankyní Olgou Sehnalovou v kroměřížském Klubu Starý pivovar. Jeho cílem bylo poskytnout účastníkům informace o evropských dotacích jako významném finančním prvku pro rozvoj měst a obcí a o jejich začlenění do rozpočtu či do plánování místního rozvoje.

„Seminář byl přímo zacílen na nově zvolené zastupitele a členy užšího vedení měst a obcí. Právě oni se ve svých funkcích setkávat nebo budou setkávat s možnostmi využívat evropských dotací, ale musejí vědět, jak na to. Ze své praxe vím, že se nejedná o jednoduchou záležitost. Je potřeba se v problematice orientovat a mít dostatek informací,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová.
Účastníci semináře, kterých bylo díky praktickému výběru tématu více než padesát, získali informace zaměřené na přípravu a realizaci projektů v návaznosti na chod obcí, informace o vhodných dotačních programech, principech financování a jeho návaznosti na rozpočty obcí. Seminář obsahoval rovněž krátké prezentace zkušeností s realizací projektů, stejně jako upozornění na obtížně řešitelná úskalí.

„Nechyběly ani individuální konzultace a odborná diskuze se sdílením zkušeností. A těší nás, že individuální konzultace a sdílení zkušeností pokračovaly i po ukončení oficiální části semináře, což je důkazem, že jsme se tématem trefili do potřeb měst a obcí,“ uvedla lektorka a projektová manažerka Jana Pošvancová. Podle ní lidé většinou doposud nemají s přípravou projektů a evropskými dotacemi žádné zkušenosti.

„Podle ankety, která proběhla v závěru semináře, se s touto tématikou setkalo pouze asi 20 % dotázaných. Na semináři se sešli zejména nově zvolení zastupitelé, kteří teprve do problematiky pronikají a jsou si vědomi významu vícezdrojového financování pro rozvoj svých obcí a měst zejména v době zhoršené ekonomické situace ve společnosti. Seminář vzbudil živý ohlas. Největší zájem je o bližší informace o investičních projektech pro obce do 5 tisíc obyvatel včetně způsobu přípravy žádosti a problematiku spolupráce s odbornými firmami - zpracovateli dotací,“ dodala Jana Pošvancová.

Datum: 7.12.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]