Sedm nejpalčivějších problémů českých spotřebitelů - Co s tím dělá EU?

Redakce časopisu dTest, který vydává občanské sdružení spotřebitelů TEST, v lednu 2013 zjišťovala, jaké jsou nejpalčivější problémy českých spotřebitelů. Na výběr sedmi nejčastějších problémů jim odpovědělo téměř 26 tisíc českých respondentů.

Česká poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) je v Evropském parlamentu členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který se řadou těchto témat na evropské úrovni podrobněji zabývá. Ačkoli jsou řešení některých problémů spotřebitelů často v kompetenci výhradně členských států, Evropská unie se snaží přispět nastavením takových rámcových pravidel, která mnoho těchto oblastí přímo adresují a poskytují členským státům návod, jak tyto úkoly řešit. Níže přinášíme stručný přehled těchto činností.


Link na dokument: http://sehnalova.cz/soubory/Sedm%20nejpal%C4%8Div%C4%9Bj%C5%A1%C3%Adch%20probl%C3%A9m%C5%AF%20%C4%8Desk%C3%BDch%20spot%C5%99ebitel%C5%AF.pdf


Problém č. 1: Kvalita a bezpečnost potravin
Nejpalčivější pro: 56% respondentů

Co dělá EU: Evropská unie se problému bezpečnosti potravin věnuje řadu let. V této souvislosti byla mimo jiné přijata dvě důležitá nařízení. První z nich se zabývá poskytováním informací o potravinách spotřebitelům. V jeho rámci se například podařilo prosadit lepší čitelnost informací na výrobcích, správné označování země původu, a zavádí se i povinné nutriční značení, díky čemuž budou mít spotřebitelé jasnou informaci, jaký výrobek se právě chystají zkonzumovat. Uvedené nařízení vejde v platnost v roce 2014. Druhé uvedené nařízení zase řešilo zdravotní tvrzení na obalech výrobků. Díky tomu mají dnes zákazníci záruku, že např. nápisy typu „obsahuje vápník, který je dobrý pro vaše kosti“ se skutečně zakládá na pravdě a nejde o žádný reklamní trik.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Na rozdíl od tématu bezpečnosti potravin, v rámci kterého podniká Evropská komise a Evropský parlament mnoho kroků, téma různé kvality potravin a dalších výrobků dosud bylo spíše ve stínu. Pro poslankyni Sehnalovou je i proto téma odlišné kvality nejen potravin, ale i dalších výrobků nosným tématem číslo jedna. V této souvislosti několikrát interpelovala Evropskou komisi a osobně podnikla několik dalších aktivit, kterými dosud opomíjené téma přenesla do centra pozornosti veřejnosti i médií. Na začátku loňského roku nechala například vypracovat analýzu několika potravinových výrobků z různých zemí EU, včetně jejich následné ochutnávky přímo na půdě Evropského parlamentu. Tyto výrobky, které na první pohled vypadaly podle svých totožných obalů úplně stejně, v několika případech chutnaly naprosto odlišně. Navíc se ukázalo, že některé z nich ani nejsou stejně kvalitní. Téma dvojí kvality, kdy je na středoevropský a východoevropský trh často dováženo méně kvalitní zboží, hodlá paní poslankyně nadále připomínat. Letos například v rámci zprávy o obalových tricích, které matou spotřebitele, kde je stínovou zpravodajkou, nebo ve zprávě o Novém programu ke spotřebitelské politice, která má stanovit budoucí podobu a cíle spotřebitelské politiky v rámci EU.


Problém č. 2: Ceny energií a nabídky různých dodavatelů
Nejpalčivější pro: 12% respondentů

Co dělá EU: Oblast energetiky před Evropu nastoluje řadu problémů, které bude muset v následujících letech vyřešit. Zvyšování cen energie je zátěží nejen pro domácnosti, ale i pro firmy a drobné podnikatele. EU bude muset navíc v tomto desetiletí masivně investovat do modernizace svých zařízení a energetické infrastruktury, která je zastaralá. Všechny tuto cíle jsou shrnuty ve strategii Energie 2020, která definuje priority v energetice na dalších deset let a stanovuje kroky, které je nutné podniknout. Do roku 2020 se například plánuje 20% úspora energií díky programům podporujícím energetickou účinnost. Volný pohyb energie na trhu EU bez bariér by měl občanům a podnikům přinést řadu výhod, mimo jiné i nižší a stabilnější ceny, spolehlivější dodávky a možnost výběru z širší nabídky dodavatelů, po které volají i čeští spotřebitelé.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Spotřebitelské požadavky ohledně nové energetické politiky nedávno formulovala evropská organizace spotřebitelů BEUC, se kterou poslankyně Olga Sehnalová dlouhodobě spolupracuje. S těmito požadavky se ztotožňuje rovněž i frakce S&D, které je poslankyně společně s ostatními českými sociálnědemokratickými poslanci členkou. K dřívějším aktivitám poslankyně Sehnalové v této oblasti patří například její jednoznačná podpora v květnu 2012 odhlasované zprávě Evropského parlamentu o strategii k posílení práv zranitelných spotřebitelů. V té se konstatuje, že nedostatečná transparentnost dodavatelských trhů i v oblasti energetiky mohla některým spotřebitelům způsobovat potíže při volbě nejvhodnějšího tarifu a porozumění účtovaným položkám. Proto zpráva vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zajistily lidem a podnikům lepší přístup k jasným, srozumitelným a srovnatelným informacím o podmínkách dodávaných služeb a k možnosti snadno změnit dodavatele.


Problém č. 3: Služby a poplatky bank a dalších finančních institucí
Nejpalčivější pro: 10% respondentů

Co dělá EU: Řada bankovních produktů je pro občany EU nadále nedostupná nebo velice drahá. Podmínky těchto služeb jsou navíc často formulovány nesrozumitelně a běžný zákazník se v nich jen těžko orientuje. Lidé se tak často dostávají do finančních problémů. Vzhledem k tomu, že je situace stále neutěšená, připravuje nyní Evropská komise v rámci tzv. Aktu o jednotném trhu II zprávu o přístupu k základním bankovnímu účtu, která má pomoci tyto problémy řešit. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, tento krok Komisi doporučil již v červnu loňského roku.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Kromě výše uvedeného hlasování poslankyně Olga Sehnalová podala několik pozměňovacích návrhů do usnesení Evropského parlamentu, které apeluje na Komisi, aby se v rámci svých legislativních návrhů zaměřila více na zlepšení evropského platebního prostoru, jeho transparentnost a srovnatelnost bankovních poplatků. Mimo jiné poslankyně v rámci svého působení ve frakci S&D plně podporuje záměr zpřístupnit základní platební účet, jednoduché bankovní transakce a platební kartu pro každého občana EU zdarma, nebo za minimální poplatek.


Problém č. 4: Nekalé praktiky obchodníků
Nejpalčivější pro: 8% respondentů

Co dělá EU: V Evropské unii v roce 2007 vstoupila v platnost směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tato směrnice zakazuje například prodej zboží pod nátlakem nebo nekalou reklamu. Díky tomuto kroku jsou všichni evropští spotřebitelé chráněni proti agresivním nebo klamavým marketingovým akcím, ať už nakupují doma nebo v jiném členském státě EU. Zakázáno je tak například zasílání neobjednaného zboží, reklama prostřednictvím lákavých nabídek, kdy zlevněné zboží ve skutečnosti není k dispozici, anebo zpravodajství v médiích sponzorované výrobci. V platnosti je i směrnice o srovnávací a klamavé reklamě, která se rovněž snaží ochránit před těmito praktikami evropské spotřebitele, a tedy i české občany.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Toto téma je pro poslankyni Olgu Sehnalovou rovněž velmi důležité a osobně se v něm dlouhodobě angažuje. Pravidelně například organizuje nejrůznější informační semináře k tématu nekalých obchodních praktik. Jejich cílem je nejzranitelnějším skupinám obyvatel v menších českých městech a vesnicích vysvětlovat, jaká rizika na ně v podobě nejrůznějších „předváděcích akcí“ číhají a jaká jsou jejich práva. V roce 2013 se například poslankyně se svým projektem chystá do Kojetína (22.3.), Zdounek (5.4.), Morkovic (12.4.), Koryčan (26.4.), Brumova-Bylnice (3.5.). Dříve takto navštívila například senioryZlína, Kroměříže, Vsetína, Uherského Hradiště, Vizovic, Otrokovic, Uherského Brodu, Holešova, Valašského Meziříčí, Prostějova, Přerova, Jeseníku nebo Olomouce. V rámci své činnosti ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu poslankyně dále například podporovala později odhlasované usnesení o posílení práv zranitelných spotřebitelů. Evropský parlament podle něj požaduje, aby se nová úprava spotřebitelské politiky věnovala nejen ochraně ekonomických zájmů spotřebitelů, ale například i jejich zdraví, oblasti energetiky, telekomunikací, finančních služeb či dopravy.


Problém č. 5: Služby a poplatky telefonních a internetových operátorů
Nejpalčivější pro: 6% respondentů

Co dělá EU: Evropský parlament v roce 2011 v této souvislosti přijal například nařízení Evropské unie k roamingu, jehož cílem je postupné snižování cen za volání ze zahraničí. Od 1. července 2012 tak klesly ceny roamingu v EU o 35 %. V roce 2013 zaplatí zákazníci mobilních operátorů o 45% méně a v roce 2014 až o 65% méně než dnes. Ceny se budou snižovat vždy na začátku letních prázdnin. Od 1. července 2014 si pak spotřebitelé v Evropě budou moci vybrat nejlevnější nabídku a podepsat samostatnou smlouvu za roaming, která se může lišit od smlouvy s jejich domácím operátorem.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele byl hlavním výborem, který vypracoval v rámci Evropského parlamentu připomínky k uvedenému nařízení, Poslankyně Sehnalová toto nařízení podporovala. Frakce S&D, které je paní poslankyně společně se svými sociálnědemokratickými kolegy členkou, si navíc jako jednu ze svých stěžejních priorit vytyčila i cíl prosadit úplné zrušení roamingu na území členských států EU. Osobně se pak poslankyně Sehnalová angažovala v kauze poplatků společností Skylink a CSLink na českém trhu, když na tento problém upozornila Evropskou komisi, po které požadovala prošetření tohoto případu. Uvedené společnosti totiž pravděpodobně neoprávněně účtovaly další poplatky za své služby satelitní televize a tím zneužívaly své majoritní postavení na trhu.


Problém č. 6: Nebezpečné výrobky a hračky
Nejpalčivější pro: 5% respondentů

Co dělá EU: Pro Evropskou unii je toto rovněž velice důležité téma. Již několik let na území členských států EU platí směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, která stanovuje minimální požadavky na bezpečnost zboží, uváděného na evropský trh. V roce 2009 byla navíc obdobně přijata i směrnice o bezpečnosti hraček, která má ochránit naši nezranitelnější skupinu obyvatel, děti. Evropská komise navíc před několika dny představila balíček návrhu nových pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží, který se bude týkat všech nepotravinářských výrobků. Celkem dva legislativní návrhy a akční plán mají zajistit, aby se na trhu EU nevyskytovaly žádné nebezpečné výrobky, případně aby byly rychleji dohledatelné, pokud budou muset být z bezpečnostních důvodů okamžitě staženy z trhu. I ohledně této legislativy bude hrát Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu jednu z hlavních rolí.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Ohledně tématu nebezpečných výrobků se poslankyně osobně angažovala například v případu údajně závadných nitroočních čoček z Indie, které se objevily v ČR. V této souvislosti interpelovala Evropskou komisi a požadovala prošetření případu. Poslankyně Sehnalová navíc plně podporuje i úsilí frakce S&D, která chce po Evropské komisi aktualizaci seznamu nebezpečných chemikálií, které jsou zakázány pro využívání při výrobě hraček.


Problém č. 7: Obchodní podmínky a problémy z reklamací
Nejpalčivější pro: 2% respondentů

Co dělá EU: V červnu 2011 Evropský parlament odhlasoval důležitou směrnici o právech spotřebitelů, na základě níž mohou občané do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy a v internetových obchodech se například nesmí používat již předem zaškrtnutých políček v objednávkových formulářích. Mezi nejaktuálnější kroky na evropské úrovni patří v současné době dvě legislativní úpravy. Již v březnu 2013 se na Plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasovat o nové směrnici tzv. alternativního řešení sporů, který budou moci spotřebitelé využívat v případě problémů jak při nákupu v kamenném obchodě, tak při nákupu na internetu, a to v rámci celé EU. Alternativní řešení sporů má být pro spotřebitele k dispozici zdarma, či za minimální manipulační poplatek. Reklamace by měly být vyřešeny nejpozději do 90 dnů. Významným zlepšením bude rovněž i nařízení o online řešení sporů, které se věnuje problémům vzniklých při nákupu na internetu, a to včetně přeshraničního nakupování. Díky tomuto nařízení bude vytvořeno jednotné evropské kontaktní místo na internetu, kde budou moci spotřebitelé vyhledat informace, jak nejúčinněji naložit se svojí stížností či přímo vyplnit elektronický reklamační formulář, dostupný ve všech oficiálních jazycích EU. Systém bude možno využít bez ohledu na zemi původu prodejce pro všechny nákupy uskutečněné na internetu.

Co dělá europoslankyně Olga Sehnalová: Poslankyně Sehnalová se ve své agendě dlouhodobě zabývá ochranou práv cestujících ve všech druzích dopravy. Ti by měli mít, ať už cestují vlakem, letadlem, lodí nebo autobusem, zajištěna všude stejná práva, například pokud je jejich spoj zrušen nebo zpožděn, nebo dojde ke ztrátě či poškození jejich zavazadla. Cestující by měli mít možnost obrátit se se svými stížnostmi na jednotné kontaktní místo a to ve všech oficiálních jazycích EU. Poslankyně Sehnalová navíc patřila mezi první europoslance, kteří přinesli na Plenární zasedání Evropského parlamentu téma úpadku leteckých společností a související problém náhrad za zrušené lety. Její iniciativa byla přijatá velkou většinou Evropského parlamentu. Nedávno se v rámci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele stala stínovou zpravodajkou k problematice doručování balíků na vnitřním trhu EU. Jejím cílem je navrhnout takové podmínky, aby bylo pro evropské spotřebitele snazší dovolat se svých práv při nákupu na internetu.

Poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) spolupracuje s českým občanským sdružením spotřebitelů TEST a s Evropskou organizací spotřebitelů BEUC.

Datum: 20.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]