Rada projednala sociální otázky v silniční dopravě

Ministři dopravy členských států na svém včerejším zasedání projednávali aktuální problémy silničních dopravců a profesionálních řidičů. Členské státy představily své vize k řešení problémů, které by měly sloužit jako podklad pro Komisi k připravovanému tzv. „silničnímu balíčku". Ten hodlá Komise představit na konci roku 2016.

Ministři se shodli, že je nutné řešit přetrvávající rozdíly ve výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Zdůraznili také potřebu lepších a častějších kontrol dopravců a řidičů. Kontroly by se měly zaměřit zejména na to, zda řidiči nemanipulují s tachografem nebo dodržují povinné přestávky při řízení. Ministři rovněž zdůraznili význam užší spolupráce v boji proti těmto podvodům. I přes to, že ke zlepšení situace řidičů již bylo přijato několik opatření, kontroly pravidelně odhalují vysoký počet porušení předpisů. Jen za roky 2011 a 2012 bylo v Evropské unii zjištěno téměř čtyři miliony přestupků. Mezi nejčastější prohřešky řidičů patří nedodržování denní doby odpočinku a chybějící záznamy o době řízení. Únava řidičů je přitom jednou z hlavních příčin dopravních nehod.

„Věřím, že Komise v připravovaném návrhu silničního balíčku zohlední neuspokojivou situaci řidičů. Problémem je také to, že v celé Evropě je akutní nedostatek profesionálních řidičů. Pokud má dojít ke zatraktivnění tohoto povolání, je nutné, aby tomu odpovídala i jasná pravidla zajištění sociálních standardů a jejich vymáhání," uvedla poslankyně Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Všeobecně se očekává, že Evropská komise navrhne úpravu legislativního rámce některých směrnic a nařízení, které souvisí s prací řidičů, např. nařízení (ES) cˇ. 561/2006 o době rˇi´zeni´ a době odpočinku, směrnice 2002/15/ES o pracovní době mobilních pracovníků, směrnice 2006/22/ES o minimální úrovni kontrol nebo nařízení (EHS) cˇ. 3821/85 o předpisech, které upravují záznamová zařízení v silniční dopravě.

Datum: 11.12.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]