Rada projednala sociální otázky v silniční dopravě

Ministři dopravy členských států na svém včerejším zasedání projednávali aktuální problémy silničních dopravců a profesionálních řidičů. Členské státy představily své vize k řešení problémů, které by měly sloužit jako podklad pro Komisi k připravovanému tzv. „silničnímu balíčku". Ten hodlá Komise představit na konci roku 2016.

Ministři se shodli, že je nutné řešit přetrvávající rozdíly ve výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Zdůraznili také potřebu lepších a častějších kontrol dopravců a řidičů. Kontroly by se měly zaměřit zejména na to, zda řidiči nemanipulují s tachografem nebo dodržují povinné přestávky při řízení. Ministři rovněž zdůraznili význam užší spolupráce v boji proti těmto podvodům. I přes to, že ke zlepšení situace řidičů již bylo přijato několik opatření, kontroly pravidelně odhalují vysoký počet porušení předpisů. Jen za roky 2011 a 2012 bylo v Evropské unii zjištěno téměř čtyři miliony přestupků. Mezi nejčastější prohřešky řidičů patří nedodržování denní doby odpočinku a chybějící záznamy o době řízení. Únava řidičů je přitom jednou z hlavních příčin dopravních nehod.

„Věřím, že Komise v připravovaném návrhu silničního balíčku zohlední neuspokojivou situaci řidičů. Problémem je také to, že v celé Evropě je akutní nedostatek profesionálních řidičů. Pokud má dojít ke zatraktivnění tohoto povolání, je nutné, aby tomu odpovídala i jasná pravidla zajištění sociálních standardů a jejich vymáhání," uvedla poslankyně Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Všeobecně se očekává, že Evropská komise navrhne úpravu legislativního rámce některých směrnic a nařízení, které souvisí s prací řidičů, např. nařízení (ES) cˇ. 561/2006 o době rˇi´zeni´ a době odpočinku, směrnice 2002/15/ES o pracovní době mobilních pracovníků, směrnice 2006/22/ES o minimální úrovni kontrol nebo nařízení (EHS) cˇ. 3821/85 o předpisech, které upravují záznamová zařízení v silniční dopravě.

Datum: 11.12.2015

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]