Rada projednala sociální otázky v silniční dopravě

Ministři dopravy členských států na svém včerejším zasedání projednávali aktuální problémy silničních dopravců a profesionálních řidičů. Členské státy představily své vize k řešení problémů, které by měly sloužit jako podklad pro Komisi k připravovanému tzv. „silničnímu balíčku". Ten hodlá Komise představit na konci roku 2016.

Ministři se shodli, že je nutné řešit přetrvávající rozdíly ve výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Zdůraznili také potřebu lepších a častějších kontrol dopravců a řidičů. Kontroly by se měly zaměřit zejména na to, zda řidiči nemanipulují s tachografem nebo dodržují povinné přestávky při řízení. Ministři rovněž zdůraznili význam užší spolupráce v boji proti těmto podvodům. I přes to, že ke zlepšení situace řidičů již bylo přijato několik opatření, kontroly pravidelně odhalují vysoký počet porušení předpisů. Jen za roky 2011 a 2012 bylo v Evropské unii zjištěno téměř čtyři miliony přestupků. Mezi nejčastější prohřešky řidičů patří nedodržování denní doby odpočinku a chybějící záznamy o době řízení. Únava řidičů je přitom jednou z hlavních příčin dopravních nehod.

„Věřím, že Komise v připravovaném návrhu silničního balíčku zohlední neuspokojivou situaci řidičů. Problémem je také to, že v celé Evropě je akutní nedostatek profesionálních řidičů. Pokud má dojít ke zatraktivnění tohoto povolání, je nutné, aby tomu odpovídala i jasná pravidla zajištění sociálních standardů a jejich vymáhání," uvedla poslankyně Olga Sehnalová, která působí ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Všeobecně se očekává, že Evropská komise navrhne úpravu legislativního rámce některých směrnic a nařízení, které souvisí s prací řidičů, např. nařízení (ES) cˇ. 561/2006 o době rˇi´zeni´ a době odpočinku, směrnice 2002/15/ES o pracovní době mobilních pracovníků, směrnice 2006/22/ES o minimální úrovni kontrol nebo nařízení (EHS) cˇ. 3821/85 o předpisech, které upravují záznamová zařízení v silniční dopravě.

Datum: 11.12.2015

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]