Proč plánovat své cíle (plánování v neziskovkách 1).

Ačkoliv bychom byli v práci nepochybně rádi spontánní, všichni si uvědomujeme, že musíme dobře znát své cíle a bezpečně k nim směřovat.

Plánování je důležité pro všechny typy organizace. V těch neziskových je to však jedna z největších "bolestí". V neziskovkách se scházejí lidé, kteří chtějí pracovat, chtějí dělat dobré věci, chtějí se věnovat svým cílovým skupinám. Vztah k "papírování" (ano, i tak lze plánování velmi zjednodušeně vnímat) je až druhořadý. Naznačené pořadí priorit je pro samotné organizace dvojsečné. Neziskovky jsou díky němu pružné, ale současně zranitelné.

V současné době se nestabilita neziskovek násobí vzhledem k ekonomické krizi. Řada organizací se ocitá na samotné hranici přežití. A právě tady může účinně pomoci dobře stanovený cíl a smysluplný plán.

Co nám tedy přinese všechna ta námaha spojená s plánováním?
Umožní nám efektivněji řešit veškeré činnosti v organizaci. Získáme jasnější představu o cílích a uvědomíme si smysluplnost každodenních činností. S podporou plánu bude snazší rovněž metodičtější uvažování o pracovních činnostech, organizace bude lépe schopna těžit ze svých silných stránek a postupně minimalizovat své slabiny.

I pro neziskovky totiž platí obecně známé pravidlo, že úspěch se skládá z jasně stanovených cílů, dobrého plánování a týmové práce.

Proces stanovení cílů a plánování organizace zabere několik dní, je jej samozřejmě možné etapizovat a řešit v jednotlivých krocích. Jako průvodce procesem je vhodné využít zkušeného facilitátora, který vás provede všemi úskalími plánování tak, abyste v závěru měli "v rukou i myslích" materiál na kterém se v organizaci shodnete a který budete považovat za svůj.

Některé dílčí kroky lze samozřejmě realizovat samostatně. Povědomí o plánovacích procesech vám a vašim neziskovkám určitě pomůže při každodenní práci.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 15.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]