Příspěvek Olgy Sehnalové na 38. sjezdu ČSSD

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,


během uplynulých dvou dnů jsme na našem sjezdu hodně hovořili o sociálně demokratických hodnotách a tradicích. Dovolte mi ještě jednu obecnější úvahu na toto téma.

 

Kroměřížský rodák Karel Kryl napsal překrásnou píseň s názvem Děkuji. Děkuje v ní i za nezdar, jenž nás naučí píli.

 

A tak, inspirována tímto poselstvím, děkuji našemu, v současné době největšímu politickému soupeři, Andreji Babišovi a jeho lidem, že nás přinutil více přemýšlet o nás samých. Přemýšlet o tom, co znamená být tradiční demokratickou politickou stranou a jaký je rozdíl mezi ní a politickou firmou? Co znamená vnitrostranická demokracie a jakou hodnotu má otevřená, byť dlouhá, diskuze. Jak důležitá jsou kriticky uvažující, svobodná média, včetně těch veřejnoprávních. A co je to střet zájmů. Jsou to otázky, které jdou k samé podstatě fungování našeho státu, naší země a její správy. To ale nestačí.


Přízeň lidí si náš hlavní soupeř získal tím, že nabídl vizi státu řízeného odborníky místo zprofanovaných politiků, nabídl vizi svého úspěšného podnikání jako modelu pro celou společnost. Politiky, která nebude bezbřehou žvanírnou. Bohužel, není ani tak podstatné, jak je to s jejím naplňováním v realitě. 


My bychom se ovšem měli ptát, proč naší vizi sociálně spravedlivé společnosti, založené na přerozdělování společenského bohatství a vyrovnávání sociálních nerovností, svobody založené na rovných šancích uplatnit své schopnosti a talent bez společenských handicapů, lidé přestávají věřit - i když by možná věřit chtěli. 


Nejen ve světě, ale i u nás - kde jsou naštěstí stále jedny z nejmenších sociálních rozdílů v Evropě, se rozevírají nůžky mezi sociálními skupinami. Vládneme zemi s více než půlmilionem nezaměstnaných, zemi, kde proběhne devět set tisíc exekucí ročně, včetně 75 tisíc exekucí v domácnostech důchodců, kde je bezdomovectvím ohroženo odhadem sto tisíc lidi. Vůči (nejen) jejich osudům nesmíme být a nejsme jako sociální demokraté lhostejní, protože jednou z našich základních hodnot je solidarita. Ani to však nestačí, ztrácíme důvěru pracujících lidí. A já jsem si se zájmem vyslechla včerejší projev předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Středuly. Zaměstnanci i malí živnostníci začínají vnímat politiku sociální demokracie jako tu, která dává přednost lidem tzv. na dávkách před lidmi, kteří se v tvrdé realitě dnešní doby snaží ještě vlastními silami udržet nad vodou. Toto napětí se dá krájet. Úkolem sociální demokracie dnes je promlouvat k oběma skupinám, nestavět je proti sobě a dělat všechno pro to, aby se propast mezi lidmi dále neprohlubovala. Říkejme tomu - chcete-li - společenská soudržnost. A klíčovou politikou je férové zdanění. Uspějeme, pokud přesvědčíme, že tento úkol bereme za svůj a jsme ochotni se kvůli němu poprat. Ve vládě, na krajích, ve městech i obcích. I, a možná hlavně, v Evropě. K tomu přeji nám všem a samozřejmě i novému vedení mnoho sil, pevnou vůli, odhodlané přesvědčení a odvahu, srovnatelnou s tou, jakou měly generace sociálních demokratů před námi.

Datum: 14.3.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]