Přehled témat - Plenární zasedání EP 11. až 14. března 2013 ve Štrasburku

Parlament přijme stanovisko k dlouhodobému a krátkodobému rozpočtu EU
Parlament bude ve středu hlasovat o svém mandátu pro jednání s členskými státy o podobě rozpočtu EU na l.2014-2020. Pro schválení dlouhodobého rozpočtu EU je souhlas Parlamentu potřebný. Poslanci budou ve středu také hlasovat o všeobecných pokynech pro rozpočet EU na rok 2014.

Příspěvek ke klíčovému summitu EU
Parlament ve středu 13. března představí své priority pro summit konaný 14. a 15. března. Evropská rada se zaměří na posouzení provádění loňských doporučení k hospodářským politikám členských států v rámci tzv. "evropského semestru", stabilizační a konvergenční programy pro rok 2013 a "stěžejní iniciativy" strategie EU2020.

Pravidla rozpočtového dohledu v eurozóně - dvoubalík
Další dávka pravidel hospodářské správy by měla obsahovat opatření na podporu růstu a zaměstnanosti, ochranu vzdělávání a zdravotní péče. O tzv. "dvoubalíčku" (two-pack) budou poslanci hlasovat v úterý. Nová pravidla posílí pravomoci Komise v posuzování fiskální přiměřenosti rozpočtů zemí eurozóny. Zároveň však budou tyto pravomoci předmětem silnější demokratické kontroly.

Nová zemědělská politika: důraz na potravinovou bezpečnost a životní prostředí
Stabilní dodávky vysoce kvalitních potravin a ochrana životního prostředí - na tyto priority se soustředí poslanci Evropského parlamentu ve středečním hlasování o čtyřech legislativních návrzích, které tvoří jádro reformy společné zemědělské politiky EU. Hlasování Evropského parlamentu otevře cestu jednání s ministry zemědělství členských států, která by mohla začít již koncem března.

Rychlé odškodnění pro zklamané zákazníky
Evropští zákazníci, kteří si kvůli zboží či službám stěžují na obchodníky budou moci k řešení sporů využít levné, rychlé a spravedlivé mediace. Dvojice předpisů, o kterých budou poslanci hlasovat v úterý, tak umožní vyhnout se zdlouhavým soudním sporům. Nová pravidla, která již byla neformálně dohodnuta s členskými státy, se budou týkat online a alternativního řešení sporů.

Počet poslanců po volbách do EP v roce 2014
Přerozdělení křesel v EP mezi jednotlivé členské státy po vstupu Chorvatska do EU a požadavkem Lisabonské smlouvy na omezení počtu poslanců na 751 bude předmětem úterní rozpravy a středečního hlasování. Ve snaze omezit ztráty mandátů jednotlivých států doporučil výbor EP pro ústavní záležitosti, aby 12 z nich, včetně České republiky, přišlo o jedno křeslo a žádný stát nezískal nové.

Izraelský prezident Šimon Peres promluví k Parlamentu
Prezident Izraele Šimon Peres pronese v úterý 12. března v poledne projev k Parlamentu. Očekává se, že se prezident Peres zmíní o oživení blízkovýchodního mírového procesu, požadavcích na zahrnutí Hizballáhu na unijní seznam teroristických organizací a izraelských osadách na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě.

Mezinárodní den žen: důsledky krize, stereotypy a práva
Rozpočtové škrty a škrty v oblasti sociálních výdajů, které mají negativnější dopad na ženy než na muže, musí být kompenzovány investicemi do odborné přípravy a podnikání žen, uvádí se v prvním z trojice nelegislativních usnesení na téma práv žen, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý. Další dvě usnesení se věnují otázce potlačení genderových stereotypů a ochraně práv žen v severní Africe.

EP vyzve ke krokům proti chemikáliím způsobujícím hormonální poruchy
Evropská legislativa musí vůči látkám, které mohou způsobovat hormonální poruchy přísnější, uvádí se v návrhu usnesení, o kterém budou poslanci hlasovat ve středu. Bezpečnost musí být dle poslanců na prvním místě. Podezřelé "endokrinní disruptory", které se nacházejí v předmětech denní potřeby jako jsou plasty či kosmetika, jsou spojovány s omezenou plodností, časným nástupem puberty a řadou nemocí.

Jádro: poslanci vyzvou k naléhavým bezpečnostním opatřením po zátěžových testech
Veškerá doporučení na zvýšení bezpečnosti po zátěžových testech jaderných reaktorů v EU musí být okamžitě a v plné míře naplněna. Uvádí se tak v usnesení, o kterém bude Parlament hlasovat ve středu. Poslanci budou také trvat na tom, aby náklady na zavedení bezpečnostních opatření, jakož i náklady spojené s případnými nehodami, nesli v plné výši provozovatelé jaderných elektráren.

Parlament by mohl vetovat unijní definici absintu
Parlament by měl ve středu zamítnout plány na unijní definici "zelené víly", lihoviny absint. Plénu tak doporučují členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Požadavek na minimální obsah specifických látek, který by umožňoval označení "absint" by podle poslanců ohrozil tradiční metody výroby.

Skandál s koňským masem: jak se vypořádat s podvody při označování potravin?
Poslanci budou v úterý diskutovat o neutuchajícím skandálu s koňským masem, který podkopává důvěru spotřebitelů v celé EU. Poslanci v úterní rozpravě poukáží na neschopnost členských států úspěšně prosazovat právní předpisy EU v oblasti kontroly potravinového řetězce.

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 11.3.2013

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]