Praktiky autopůjčoven jsou neakceptovatelné, poukázala Olga Sehnalová

Poslanci a poslankyně Výboru pro vnitřní trh (IMCO) uvítali iniciativu Komise proti mezinárodním půjčovnám vozidel s cílem zastavit praktiky, které spotřebitelům brání pronajmout si automobil za stejných podmínek bez ohledu na místo bydliště. Během čtvrtečního hlasování o stanovisku k výroční politice hospodářské soutěže v EU výbor velkou většinou podpořil pozměňovací návrh Olgy Sehnalové, který poukázal na diskriminační praktiky některých velkých autopůjčoven, a zdůraznil, že jakákoliv diskriminace spotřebitelů na vnitřním trhu je neakceptovatelná.

Právě Olga Sehnalová poprvé v Evropském parlamentu upozornila na diskriminační praktiky, které brání evropským spotřebitelům v závislosti na jejich národnosti či pobytu zapůjčit si online vůz za nejnižší dostupnou cenu. Po interpelaci Komise, která účtování rozdílných cen na základě tzv. „objektivních kritérií“ nerozporuje, požaduje poslankyně důslednou analýzu praktik na trhu s autopůjčovnami.

Jakákoliv diskriminace spotřebitelů, tím spíše na základě jejich národnosti, je v rozporu s myšlenkou vnitřního trhu. Je to nejen nefér, ale také v rozporu s platnou legislativou, která diskriminaci občanů Evropské unie výslovně zakazuje,“ říká Sehnalová.

Poslankyně dále informovala členy výboru o mystery shoppingu, ve kterém nechala ze tří zemí provést ve stejný čas rezervaci stejného auta v Bruselu, Mnichově a Praze.

„Zjistili jsme, že skutečně mohou existovat cenové rozdíly v závislosti na zemi, ze které objednáváte tentýž vůz na letišti v Praze, ale také rozdíly ve smluvních podmínkách. Takové praktiky podle mého názoru nejsou slučitelné s řádným fungováním vnitřního trhu a Komise by se jimi měla zabývat,“ konstatovala Olga Sehnalová a členové výboru se k této výzvě připojili.

Poslankyně ve stanovisku dále upozornila na nezbytnost rychlé reakce regulačních i donucovacích orgánů vůči klamavým a nekalým praktikám. I tento návrh výbor IMCO během hlasování podpořil.

Stanoviskem se nyní bude zabývat zodpovědný Hospodářský a měnový výbor.

 

Datum: 23.1.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]