Pozvánka na tiskovou konferenci: Proč je většina občanů Unie stále vyloučena z evropské veřejné debaty?!

Poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) vystoupí ve středu 12. prosince 2012 v 15:30 v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku na tiskové konferenci s podtitulem „Proč je většina občanů Unie stále vyloučena z evropské veřejné debaty?!“.

Hlavním tématem konference bude přetrvávající neochota Evropské komise zpřístupnit tzv. veřejné konzultace ve všech oficiálních jazycích EU. Poslankyně Sehnalová je přesvědčena, že tato neochota prohlubuje demokratický deficit Evropské unie.

Na tiskové konferenci bude přítomna i polská europoslankyně Róża Gräffin von Thun und Hohenstein (EPP) a tisková mluvčí Evropského ombudsmana Gundi Gadesmann. Konferenci bude možné sledovat ze záznamu na stránkách www.sehnalova.cz.

Veřejné konzultace jsou jedním ze základních nástrojů, jimiž Evropská komise zjišťuje názory běžných občanů v Unii. Prostřednictvím těchto konzultací může každý člověk vyjádřit svůj názor na připravované návrhy. V tuto chvíli probíhá 19 konzultací, avšak pouze 3 jsou dostupné ve všech oficiálních jazycích EU. Olga Sehnalová byla již v červnu tohoto toku iniciátorkou usnesení Evropského parlamentu, které volalo po srozumitelnější a dostupnější komunikaci Komise směrem k občanům.
Aktuální veřejné konzultace naleznete zde: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm

Olga Sehnalová k tématu již dříve řekla: „Dostupnost a srozumitelnost konzultací je nezbytnou podmínkou férového a rovného přístupu ke všem evropským občanům a jejich možnosti více se podílet na unijním rozhodování. Ačkoli mají všichni lidé právo vyjádřit se k připravovaným politikám Komise ve své mateřštině, v případech veřejných konzultací to platí pouze částečně. Ano, můžete jim napsat třeba i česky, ale veškerý text, odkazy a otázky musíte přelouskávat anglicky, německy nebo francouzsky. Stojíme-li i o hlasy běžných občanů, a nikoli jen velkých organizovaných zájmových skupin, považuji v této oblasti úsilí Evropské komise za nedostatečné a formální.“

Tisková konference navazuje na…

rezoluci o veřejných konzultacích a jejich dostupnosti ve všech oficiálních jazycích EU, kterou Evropský parlament přijal v červnu tohoto roku.
Rezoluce je dostupná zde: http://bit.ly/TE5Cun

oficiální odpověď Evropské komise na tuto rezoluci.
Odpověď je dostupná zde: http://bit.ly/11YKynP

…otevřený dopis poslankyní Sehnalové a Thun und Hohenstein předsedovi Komise José Manuelovi Barrosovi ohledně nespokojenosti s nedostupností konzultace „O specifických aspektech transparentnosti, správy přenosu a zapojení otevřeného internetu“, která souvisela s dohodou ACTA, ve všech oficiálních jazycích EU.
Dopis je dostupný zde: http://bit.ly/OaPnrg

odpověď José Manuela Barrosa na tento výše uvedený dopis.
Dopis je dostupný zde: http://bit.ly/T7fI7F

…zapojení Evropského ombudsmana, který kritizoval omezující jazykovou politiku Komise.
Dokument naleznete zde: http://bit.ly/Te466T

Pro více informací kontaktujte Ivu Stříbrskou (PR Consultant): pr@sehnalova.cz

Datum: 10.12.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]