Poslanci podpořili aktivní a zdravé stárnutí

Evropská unie bude pokračovat ve své tradici a příští rok zasvětí dalšímu důležitému společenskému tématu. Po letošním roce, který je věnován dobrovolnické práci, se rozhodla pro téma aktivního a zdravého stárnutí. Chce tím podpořit společenskou debatu o tomto demografickém fenoménu. Na svém pravidelném zasedání v úterý 25. ledna toto téma jednomyslně schválili poslanci Výboru pro kulturu a vzdělávání. Členové výboru připojili k návrhu Evropské komise řadu pozměňovacích návrhů, které spojují zdravé stárnutí se vzděláváním, kulturními činnostmi a sportem.

Stínová zpravodajka k návrhu europoslankyně Olga Sehnalová zdůraznila, že senioři jsou především plnohodnotnou součástí společnosti. „Někdy mám pocit, že senioři přestávají být vnímáni jako plnohodnotná součást společnosti a je na ně nahlíženo jako na nákladovou položku. Co postrádám a považuji za základní, je uvědomit si, že senioři jsou přirozenou součástí společnosti. Jejich celoživotní zkušenosti a moudrost jsou pro nás všechny nesmírným obohacením," uvedla Olga Sehnalová.
Tuto iniciativu Olga Sehnalová rozhodně vítá. „Kéž by nezůstalo jen u akcí na jeden rok a kampaň pomohla nastartovat nejen diskuzi, ale přispěla i ke zlepšení společenského klimatu směrem k seniorům," dodala europoslankyně.
Výbor pro sociální věci a zaměstnanost, který je hlavním příslušným výborem k tomuto návrhu, podpořil další neméně důležitá témata jako je mezigenerační solidarita, sociální vyloučení, zaměstnanost a zajištění na stáří.

Datum: 25.1.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]