Poslanci chtějí řešit nekalé praktiky na poli internetové reklamy

Zapřemýšlejte, kolikrát v životě jste již vyhráli „hlavní cenu“ podmíněnou „drobným nákupem“
v pochybných spotřebitelských soutěžích, koupili bezcennou tretku za „zaručeně
nejnižší cenu na trhu“, případně přibrali dvě kila díky „zázračnému“ přípravku na
hubnutí? Ani jednou? Pak patříte pravděpodobně mezi mizivé procento evropských
zákazníků, kteří ještě nenaletěli klamavé reklamě.
Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, mezi nimiž je i europoslankyně Olga Sehnalová, se rozhodli zatočit s tímto neduhem a podívat se nekalým praktikám v oblasti reklamy na zoubek. Návrh zprávy, předložený 13. září, se zaměřuje na problémy spojené s uplatňováním
směrnice Komise o nekalých obchodních praktikách ve vztahu obchodník - spotřebitel
a zejména na praktiky využívané v oblasti internetové reklamy a internetových technologií.
Účelem zprávy je napomoci a umožnit spotřebiteli větší informovanost na poli reklamy a
také to, aby začal „rozvíjet svůj kritický přístup ke sdělovacím prostředkům, pokud jde o
kvalitu obsahu“. Zpravodaj vyzývá Komisi, do jejíž působnosti spadá regulace reklamních
pravidel, k několika krokům. Předně, aby formou kampaně informovala více spotřebitele
o jejich právech, zvláště pak právu na ochranu a využívání jejich osobních údajů a dále
vytvořila program, který by zvýšil povědomí dětí a mladých o úskalích reklamy. Rád by také,
aby Komise prosadila uvádění upozornění „reklama založená na chování spotřebitele“ do
dotčené internetové reklamy.O předložené zprávě bude výbor hlasovat 27. října.
Pro účely informovanosti, ale i pomoci uveřejnila Komise internetové stránky, které nejenže
obsahují přehled nekalých praktik používaných obchodníky, ale nabízejí také rady, jak
pomoci.
Krok 1: Vyhledejte pomoc - aby jste si byli jisti, že jste se stali obětí nekalých reklamních
praktik a byl porušen zákon, vyhledejte a kontaktujte spotřebitelské sdružení nebo některé
z poradenských center ECC-Net.
Krok 2: Podejte stížnost - Došlo-li k porušení vašich práv, podejte stížnost. Vnitrostátní
orgány na ochranu spotřebitele jsou oprávněny rozhodovat o stížnostech nebo iniciovat
příslušné soudní řízení.

Nekalé reklamní praktiky
• Tvrzení, klamně zaručující vyléčení nemoci nebo odstranění jiného zdravotního problému
• Poprodejní servis v jiném jazyce
• Inzerování produktů, jejichž prodej není dovolený
• Klamavé výhry
• Klamné využití „Omezených nabídek“: „Zvláštní nabídka, pouze dnes!“


Zpráva Tiskového oddělení Ředitelství pro sdělovací prostředky EU

Datum: 13.9.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]