Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat

Evropská komise sleduje od roku 2008 v pravidelných intervalech situaci na  spotřebitelských trzích v zemích Evropské unie – od ojetých vozidel, přes dopravní, poštovní, telekomunikační služby až po ubytování na dovolené. V rámci průzkumu hodnotí spotřebitelé z celé Evropské unie celkem 52 spotřebitelských trhů podle čtyř kritérií. Těmi jsou srovnatelnost nabídek, důvěra v podniky, problémy a stížnosti a v neposlední řadě spokojenost s podniky. Podle posledních výsledků za první polovinu roku 2014 shrnuje Komise aktuální situaci v celé EU takto:

Celkové hodnocení tržní výkonnosti, které zahrnuje všechny trhy i země Evropské unie, se v letech 2012 až 2013 mírně zlepšilo.

- Trhům se zbožím se daří podstatně lépe než trhům služeb, ačkoli tento rozdíl se pomalu zmenšuje. Ve srovnání s rokem 2012 však zaznamenaly některé z trhů s nejhorší výkonností, jako například služby v železniční dopravě, největší zlepšení.

- Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby, trhy s investičními produkty a hypotečními úvěry se v hodnocení umístily nejníže, spolu s odvětvím poskytování služeb.

- Dlouhodobě slabé jsou také výsledky trhů s ojetými vozidly a pohonnými hmotami, v obou případech jsou hodnoceny jako velmi podprůměrné.

- Podprůměrné jsou také výsledky hodnocení trhů s telekomunikacemi, pokud jde o důvěru, volbu poskytovatelů a celkovou spokojenost spotřebitelů, nacházejí se až hluboko pod průměrem. Je u nich také nejvyšší výskyt problémů a stížností.

- Naopak možnost srovnání cen a snadná změna poskytovatele tel. služeb je hodnocena nadprůměrně a míry přechodů k jinému poskytovateli patří mezi všemi tržními k nejlépe hodnoceným.

- Veřejné služby, především dodávky elektřiny a plynu, hodnotí spotřebitelé rovněž jako podprůměrné. Navzdory nedávným zlepšením trhy veřejných služeb dosahují i nadále slabých výsledků, pokud jde o srovnatelnost nabídek, výběr dodavatelů, snadnou změnu dodavatele a vlastní přechod k jinému dodavateli. 

Co na to čeští spotřebitelé?

Čeští spotřebitelé jsou v hodnocení spokojenosti s fungováním spotřebitelských trhů obecně méně pozitivní, než jaký je celoevropský průměr. Jedním z mála hodnocení, které u českých spotřebitelů zaznamenalo oproti předchozím rokům pozitivnější ohlas, je míra spokojenosti se službami v železniční dopravě, a to v souvislosti s postupným otevíráním trhu, snižováním cen a zvyšováním kvality služeb. Naopak třemi nejhůře hodnocenými oblastmi jsou dlouhodobě trh s ojetými vozidly, oděvní a obuvní služby trh s potravinami. Ten  navíc v úrovni spokojenosti spotřebitelů zaznamenal nejhlubší meziroční propad.

Jaké další kroky plánuje Komise?

Na základě dílčích zjištění tohoto srovnávacího přehledu plánuje Komise zahájit mimo jiné dvě hloubkové studie trhu, a to studii zaměřenou na maloobchodní trh s elektřinou a studii zaměřenou na chování spotřebitelů. Studie maloobchodního trhu s elektřinou by měla provést srovnání se zjištěními dřívější studie z roku 2010 a zabývat se dopadem provádění právních předpisů třetího energetického balíčku. Druhá studie má spotřebitele pobídnout k tomu, aby věnovali větší pozornost smluvním podmínkám. Bude prostřednictvím testování chování spotřebitelů zkoumat různé prostředky, které by mohly zvýšit jejich informovanost a  ochotu zajímat se o smluvní podmínky a zlepšit jejich schopnost těmto podmínkám lépe porozumět.

 

Datum: 26.11.2014

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]