Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat

Evropská komise sleduje od roku 2008 v pravidelných intervalech situaci na  spotřebitelských trzích v zemích Evropské unie – od ojetých vozidel, přes dopravní, poštovní, telekomunikační služby až po ubytování na dovolené. V rámci průzkumu hodnotí spotřebitelé z celé Evropské unie celkem 52 spotřebitelských trhů podle čtyř kritérií. Těmi jsou srovnatelnost nabídek, důvěra v podniky, problémy a stížnosti a v neposlední řadě spokojenost s podniky. Podle posledních výsledků za první polovinu roku 2014 shrnuje Komise aktuální situaci v celé EU takto:

Celkové hodnocení tržní výkonnosti, které zahrnuje všechny trhy i země Evropské unie, se v letech 2012 až 2013 mírně zlepšilo.

- Trhům se zbožím se daří podstatně lépe než trhům služeb, ačkoli tento rozdíl se pomalu zmenšuje. Ve srovnání s rokem 2012 však zaznamenaly některé z trhů s nejhorší výkonností, jako například služby v železniční dopravě, největší zlepšení.

- Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby, trhy s investičními produkty a hypotečními úvěry se v hodnocení umístily nejníže, spolu s odvětvím poskytování služeb.

- Dlouhodobě slabé jsou také výsledky trhů s ojetými vozidly a pohonnými hmotami, v obou případech jsou hodnoceny jako velmi podprůměrné.

- Podprůměrné jsou také výsledky hodnocení trhů s telekomunikacemi, pokud jde o důvěru, volbu poskytovatelů a celkovou spokojenost spotřebitelů, nacházejí se až hluboko pod průměrem. Je u nich také nejvyšší výskyt problémů a stížností.

- Naopak možnost srovnání cen a snadná změna poskytovatele tel. služeb je hodnocena nadprůměrně a míry přechodů k jinému poskytovateli patří mezi všemi tržními k nejlépe hodnoceným.

- Veřejné služby, především dodávky elektřiny a plynu, hodnotí spotřebitelé rovněž jako podprůměrné. Navzdory nedávným zlepšením trhy veřejných služeb dosahují i nadále slabých výsledků, pokud jde o srovnatelnost nabídek, výběr dodavatelů, snadnou změnu dodavatele a vlastní přechod k jinému dodavateli. 

Co na to čeští spotřebitelé?

Čeští spotřebitelé jsou v hodnocení spokojenosti s fungováním spotřebitelských trhů obecně méně pozitivní, než jaký je celoevropský průměr. Jedním z mála hodnocení, které u českých spotřebitelů zaznamenalo oproti předchozím rokům pozitivnější ohlas, je míra spokojenosti se službami v železniční dopravě, a to v souvislosti s postupným otevíráním trhu, snižováním cen a zvyšováním kvality služeb. Naopak třemi nejhůře hodnocenými oblastmi jsou dlouhodobě trh s ojetými vozidly, oděvní a obuvní služby trh s potravinami. Ten  navíc v úrovni spokojenosti spotřebitelů zaznamenal nejhlubší meziroční propad.

Jaké další kroky plánuje Komise?

Na základě dílčích zjištění tohoto srovnávacího přehledu plánuje Komise zahájit mimo jiné dvě hloubkové studie trhu, a to studii zaměřenou na maloobchodní trh s elektřinou a studii zaměřenou na chování spotřebitelů. Studie maloobchodního trhu s elektřinou by měla provést srovnání se zjištěními dřívější studie z roku 2010 a zabývat se dopadem provádění právních předpisů třetího energetického balíčku. Druhá studie má spotřebitele pobídnout k tomu, aby věnovali větší pozornost smluvním podmínkám. Bude prostřednictvím testování chování spotřebitelů zkoumat různé prostředky, které by mohly zvýšit jejich informovanost a  ochotu zajímat se o smluvní podmínky a zlepšit jejich schopnost těmto podmínkám lépe porozumět.

 

Datum: 26.11.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]