Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 14. až 17. dubna 2014

Poslanci Evropského parlamentu projednají na posledním plenárním zasedání před evropskými volbami mimo jiné následující témata:

Sté výročí první světové války

Předsedové politických skupin budou ve středu od 9:00 diskutovat s předsedou Komise J. M. Barrosem a řeckým předsednictvím o odkazu první světové války a poučeních, která z ní vyplývají pro budoucnost Evropy.

Banky: Parlament sejme břemeno z ramen daňových poplatníků

Poslanci budou v úterý diskutovat a hlasovat o balíku opatření, která přenesou rizika úpadku a následné záchrany z ramen daňových poplatníků na banky samotné. Dvě opatření se týkají pomoci bankám v potížích, třetí reviduje systém ochrany vkladů do 100.000 EUR. Společně doplňují již fungující jednotný mechanismus bankovního dohledu a posouvají EU o kus blíže k bankovní unii. 

Parlament bude hlasovat o základním bankovním účtu pro všechny

Všichni zákazníci s legálním pobytem v EU, včetně těch, kteří nemají stálou adresu, by měli mít právo otevřít si základní platební účet. Poslanci budou v úterý hlasovat o dohodnutých pravidlech s Radou, na základě kterých by měly být poplatky a pravidla pro tyto účty jasně uvedeny a snadno porovnatelné. Zákazníci by rovněž měli mít možnost jednoduše přejít na jiný základní účet nabízející lepší podmínky. 

Rychlejší unijní pomoc zemím a regionům postižených přírodními katastrofami

Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, o kterých budou poslanci hlasovat ve středu, byla již neformálně dohodnuta s ministry členských států. Zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií pro schválení podpory pro menší, “regionální” katastrofy. 

Poslanci požadují posílení bezpečnosti výrobků a přísnější pravidla dohledu

Parlament bude v úterý hlasovat o návrhu na zavedení povinného označování země původu “vyrobeno v” (made in) pro veškeré zboží prodávané v EU. Navrhne také zpřísnění trestů pro společnosti prodávající potenciálně nebezpečné výrobky. Navrhované změny jsou součástí dvojice nařízení, které by měly prostřednictvím vyšších nároků na bezpečnost a přísnějších pravidel dohledu nad trhem posílit ochranu spotřebitelů. 

Silnější ochrana pro pracovníky vysílané do zahraničí

Pracovníci, kteří jsou dočasně vysíláni do zahraničí, získají díky novým pravidlům, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý, větší ochranu. Parlamentní vyjednavači posílili navrhovaná pravidla, aby byla pro společnosti snadněji odlišitelná skutečná vysílání pracovníků od pokusů vyhnout se zákonným povinnostem, ale také proto, aby členské státy získaly flexibilitu pro provádění inspekcí. Navrhovaná pravidla již byla neformálně dohodnuta s členskými státy. 

Zachování důchodových práv při stěhování do jiného členského státu EU

Pracovníci v EU, kteří se stěhují do jiného členského státu, si budou moci ponechat svá doplňková důchodová práva. Legislativa, o které se již Parlament dohodl s členskými státy a o které budou poslanci hlasovat v úterý, se bude vztahovat na pracovníky, kteří se stěhují v rámci EU. Na základě požadavku poslanců se bude vztahovat také na přeshraniční pracovníky. 

Méně plastových tašek a lepší kontrola vyváženého odpadu

Členské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejvíce používaných a znečišťujících plastových tašek. Uvádí se tak v návrzích, o kterých budou poslanci hlasovat ve středu. Ve čtvrtek budou poslanci debatovat a hlasovat o opatřeních na potírání nelegální přepravy odpadů v rámci EU a do třetích zemí. 

Rozprava o východní Ukrajině

Poslanci se ve středeční dopolední rozpravě s komisařem pro rozšíření a politiku sousedství Štefanem Fülem zaměří na události na Ukrajině, zejména pak na ruský tlak a nestabilitu na východě Ukrajiny. Ve čtvrtek bude Parlament hlasovat o usnesení k současnému dění v zemi. 

Bezpečnost potravin: EP posílí opatření na boj proti zvířecím chorobám a škůdcům

Poslanci budou v úterý hlasovat o opatřeních pro předcházení a potírání výskytu zvířecích chorob, jako afrického prasečího moru, a pro omezení zavlečení nových druhů škůdců rostlin do EU. Posílí také kontroly potravinového řetězce, s cílem bojovat proti podvodům a posílit bezpečnost potravin. 

Jednodušší přehlášení automobilů

Přihlášení automobilu v jiném členském státě EU by mělo být díky navrhovaným pravidlům, o kterých bude Parlament hlasovat ve středu, jednodušší. Jedná se o jednu z dvacítky hlavních starostí, kterým občané čelí na vnitřním trhu. Parlament chce, aby občané, kteří se stěhují do jiné země v rámci EU, měli tři měsíce na přehlášení svého vozu. 

Zabránit šíření invazivních druhů

Poslanci budou ve středu hlasovat o opatřeních, která by měla zabránit šíření invazivních druhů rostlin, zvířat a hmyzu do EU, či zabránit těm, které do EU proniknou, v páchání ekologických a ekonomických škod. Navrhovaná legislativa, na níž se již poslanci neformálně dohodli s členskými státy EU, by měla zakázat druhy, které jsou pro Unii významné. Členské státy by podle ní rovněž měly koordinovat své postupy vedoucí k jejich vymýcení. Více informací najdete zde.

 

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.4.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]