Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 14. až 17. dubna 2014

Poslanci Evropského parlamentu projednají na posledním plenárním zasedání před evropskými volbami mimo jiné následující témata:

Sté výročí první světové války

Předsedové politických skupin budou ve středu od 9:00 diskutovat s předsedou Komise J. M. Barrosem a řeckým předsednictvím o odkazu první světové války a poučeních, která z ní vyplývají pro budoucnost Evropy.

Banky: Parlament sejme břemeno z ramen daňových poplatníků

Poslanci budou v úterý diskutovat a hlasovat o balíku opatření, která přenesou rizika úpadku a následné záchrany z ramen daňových poplatníků na banky samotné. Dvě opatření se týkají pomoci bankám v potížích, třetí reviduje systém ochrany vkladů do 100.000 EUR. Společně doplňují již fungující jednotný mechanismus bankovního dohledu a posouvají EU o kus blíže k bankovní unii. 

Parlament bude hlasovat o základním bankovním účtu pro všechny

Všichni zákazníci s legálním pobytem v EU, včetně těch, kteří nemají stálou adresu, by měli mít právo otevřít si základní platební účet. Poslanci budou v úterý hlasovat o dohodnutých pravidlech s Radou, na základě kterých by měly být poplatky a pravidla pro tyto účty jasně uvedeny a snadno porovnatelné. Zákazníci by rovněž měli mít možnost jednoduše přejít na jiný základní účet nabízející lepší podmínky. 

Rychlejší unijní pomoc zemím a regionům postižených přírodními katastrofami

Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, o kterých budou poslanci hlasovat ve středu, byla již neformálně dohodnuta s ministry členských států. Zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií pro schválení podpory pro menší, “regionální” katastrofy. 

Poslanci požadují posílení bezpečnosti výrobků a přísnější pravidla dohledu

Parlament bude v úterý hlasovat o návrhu na zavedení povinného označování země původu “vyrobeno v” (made in) pro veškeré zboží prodávané v EU. Navrhne také zpřísnění trestů pro společnosti prodávající potenciálně nebezpečné výrobky. Navrhované změny jsou součástí dvojice nařízení, které by měly prostřednictvím vyšších nároků na bezpečnost a přísnějších pravidel dohledu nad trhem posílit ochranu spotřebitelů. 

Silnější ochrana pro pracovníky vysílané do zahraničí

Pracovníci, kteří jsou dočasně vysíláni do zahraničí, získají díky novým pravidlům, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý, větší ochranu. Parlamentní vyjednavači posílili navrhovaná pravidla, aby byla pro společnosti snadněji odlišitelná skutečná vysílání pracovníků od pokusů vyhnout se zákonným povinnostem, ale také proto, aby členské státy získaly flexibilitu pro provádění inspekcí. Navrhovaná pravidla již byla neformálně dohodnuta s členskými státy. 

Zachování důchodových práv při stěhování do jiného členského státu EU

Pracovníci v EU, kteří se stěhují do jiného členského státu, si budou moci ponechat svá doplňková důchodová práva. Legislativa, o které se již Parlament dohodl s členskými státy a o které budou poslanci hlasovat v úterý, se bude vztahovat na pracovníky, kteří se stěhují v rámci EU. Na základě požadavku poslanců se bude vztahovat také na přeshraniční pracovníky. 

Méně plastových tašek a lepší kontrola vyváženého odpadu

Členské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejvíce používaných a znečišťujících plastových tašek. Uvádí se tak v návrzích, o kterých budou poslanci hlasovat ve středu. Ve čtvrtek budou poslanci debatovat a hlasovat o opatřeních na potírání nelegální přepravy odpadů v rámci EU a do třetích zemí. 

Rozprava o východní Ukrajině

Poslanci se ve středeční dopolední rozpravě s komisařem pro rozšíření a politiku sousedství Štefanem Fülem zaměří na události na Ukrajině, zejména pak na ruský tlak a nestabilitu na východě Ukrajiny. Ve čtvrtek bude Parlament hlasovat o usnesení k současnému dění v zemi. 

Bezpečnost potravin: EP posílí opatření na boj proti zvířecím chorobám a škůdcům

Poslanci budou v úterý hlasovat o opatřeních pro předcházení a potírání výskytu zvířecích chorob, jako afrického prasečího moru, a pro omezení zavlečení nových druhů škůdců rostlin do EU. Posílí také kontroly potravinového řetězce, s cílem bojovat proti podvodům a posílit bezpečnost potravin. 

Jednodušší přehlášení automobilů

Přihlášení automobilu v jiném členském státě EU by mělo být díky navrhovaným pravidlům, o kterých bude Parlament hlasovat ve středu, jednodušší. Jedná se o jednu z dvacítky hlavních starostí, kterým občané čelí na vnitřním trhu. Parlament chce, aby občané, kteří se stěhují do jiné země v rámci EU, měli tři měsíce na přehlášení svého vozu. 

Zabránit šíření invazivních druhů

Poslanci budou ve středu hlasovat o opatřeních, která by měla zabránit šíření invazivních druhů rostlin, zvířat a hmyzu do EU, či zabránit těm, které do EU proniknou, v páchání ekologických a ekonomických škod. Navrhovaná legislativa, na níž se již poslanci neformálně dohodli s členskými státy EU, by měla zakázat druhy, které jsou pro Unii významné. Členské státy by podle ní rovněž měly koordinovat své postupy vedoucí k jejich vymýcení. Více informací najdete zde.

 

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.4.2014

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]