Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách.

Problematika vzdělávání nabývá v posledních letech na významu. Pracovníci v sociálních službách jsou povinni se vzdělávat, nároky na zaměstnance i vedoucí pracovníky stoupají. Současně jsou organizace i zaměstnanci zatíženi nemalými finančními náklady i organizačními komplikacemi (při zajištění provozu) tak, aby bylo možné zvyšování kvalifikace. Pokud vaše organizace tuto problematiku řeší, pak je pravděpodobné, že dotace z "výzvy 66" mohou pomoci.


ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Připravované projekty mohou být orientovány na:

A) Vzdělávání v oblasti sociálních služeb:
- další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a odborné stáže
- kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
- odborné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb
-vzdělávání pečujících osob
-profesní vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů.

Rozpočet projektu musí dosahovat nejméně 0,5 mil Kč a nejvíce 10 mil Kč.

B) Podporu zavádění procesů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, tj. aktivity zaměřené na plnění zákonných standardů a celkový rozvoj kvality služeb

Rozpočet projektu musí dosahovat nejméně 0,5 mil Kč a nejvíce 5 mil Kč.

CÍLOVÉ SKUPINY
Projekty mohou být zaměřeny na skupiny pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků krajských a obecních úřadů a osoby pečující o osoby blízké.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Projekty mohou předkládat nejen kraje, obce, svazky obcí, ale rovněž neziskové organizace a další poskytovatelé sociálních služeb, stejně jako vzdělávací instituce.

Projekty mohou trvat nejdéle 2 roky a jejich realizace musí být ukončena do 30. června 2015.

Projekty je nutno předložit nejpozději 17. září 2010.

Text výzvy je přílohou tohoto článku.

Detailní informace naleznete na: http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-5

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 26.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]