On-line hazard tématem prvního zasedání výboru CULT

První zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) v roce 2013 vrátilo na půdu Evropského parlamentu téma, které je poslancům probíhajícího volebního období již dobře známé – problematiku on-line hazardu. Po více než roce, kdy Parlament přijal reakci na Zelenou knihu Komise o on-line hrách na vnitřním trhu, představila Komise další z dokumentů, věnujících se rychle rostoucí oblasti služeb v EU, tedy hazardním hrám poskytovaným on-line, a to Sdělení k přípravě uceleného rámce pro on-line hazardní hry. EP bude v první polovině letošního roku k tomuto sdělení zaujímat pozici, CULT je jedním ze tří výborů, které vyšlou svá doporučení hlavnímu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Pro CULT je téma zdánlivě novinkou, nicméně logicky navazuje na samotný obsah sdělení, ve kterém Komise stanovila 5 hlavních priorit v souvislosti s rozvojem on-line hazardu. Ten očekává mezi roky 2011 až 2015 celkový nárůst o 40 % až na roční příjmy ve výši okolo 13 miliard EUR, on-line sázení se účastní až téměř 7 milionů Evropanů. Odhaduje se přitom, že až 3 % obyvatel EU trpí některým typem psychické poruchy spojené s hazardními hrami. Mezi priority Komise tedy patří zejména:

• Soulad vnitrostátních regulačních orgánů s právními předpisy EU
• Zlepšení správní spolupráce a účinného vymáhání
• Ochrana spotřebitelů a občanů, nezletilých osob a zranitelných skupin
• Předcházení podvodům a praní špinavých peněz
• Ochrana etické nezávadnosti sportu a zabránění ovlivňování výsledků

Členové výboru CULT, mezi něž patří i Olga Sehnalová, jsou zodpovědní mimo jiné za otázky ochrany dětí a mládeže (nejen na internetu) a také integrity sportu. Jak naznačila první výměna názorů, konaná na výboru 22. ledna, právě dvě zmíněné oblasti budou hlavním předmětem zájmu zpravodaje Beleta (EPP, Belgie) i přítomných stínových zpravodajů, mezi něž byla za skupinu Socialistů a demokratů vybrána i Olga Sehnalová.
Ta během první výměny názorů okomentovala, jakým směrem zaměří svoji pozornost:

„Hraní na internetu nezná hranic. Sázet může dvanáctileté dítě stejně jako dospělý a nemusí se přitom zvednout ze židle. On-line hazardní hry v Evropské unii přitom rostou o 15 % ročně. Ve svém stínovém zpravodajství budu prosazovat nastavení takových pravidel, která budou před riziky hraní na internetu chránit zejména děti a mládež. Věnovat se ale také chci předcházení podvodům se sportovními zápasy."

Návrh zprávy představí na výboru zpravodaj v březnu.

Datum: 24.1.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]