Olga Sehnalová na Maltě k problematice zranitelných spotřebitelů

Olga Sehnalová dnes na Maltě vystoupila na mezinárodní konferenci organizované tamní vládou při příležitosti probíhajícího maltského předsednictví v Radě EU. Jejím tématem byly otázky ochrany spotřebitele a konkurenceschopnosti na vnitřním trhu EU. Otázka rozvoje vnitřního trhu EU a jeho férovosti je jednou z priorit unijní agendy pod vedením Malty během první poloviny letošního roku.

Posluchači tří tematických panelů, věnovaných otázkám zranitelnosti spotřebitelů v digitálním prostředí, podnikatelského prostředí v oblasti e-commerce a vymahatelnosti pravidel on-line, měli příležitost vyslechnout příspěvky zástupců institucí EU, spotřebitelských organizací, akademické sféry, národních dozorových orgánů či podnikatelů. Konference se mimo jiné účastnili také experti jednotlivých členských států, kteří jsou zodpovědní za koordinaci spolupráce v otázkách vymáhání spotřebitelské legislativy v přeshraničních případech.

Poslankyně Olga Sehnalová, která přijala pozvání maltského předsednictví jako zpravodajka Evropského parlamentu k nařízení o spolupráci orgánů v oblasti ochrany spotřebitele (SOOS), ve svém příspěvku v rámci prvního panelu více než dvěma stovkám přítomných hostů představila dosavadní doporučení EP v otázce postavení spotřebitelů v digitálním prostředí. Na konkrétních příkladech uvedla, jak legislativně Evropský parlament přispívá k posílení ochrany zranitelných spotřebitelů, včetně dětí a mladistvých, starší populace či osob se zdravotním postižením. Zranitelným se spotřebitel podle Olgy Sehnalové může snadno stát i v případě, kdy je diskriminován v závislosti na tom, odkud pochází, čímž poslankyně připomněla např. téma dvojí kvality potravin. Zdůraznila důležitost dodržování a vymáhání pravidel v on-line prostředí a varovala také před hrozbou sociálního vyloučení těch, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí pohybovat na internetu.

Závěrem panelu Olga Sehnalová zodpověděla v rámci živé diskuze řadu dotazů z publika a připomněla, že tento čtvrtek oficiálně začínají jednání mezi Evropským parlamentem a členskými státy o výsledné podobě zmíněného nařízení o spolupráci orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, které za EP povede právě ona.

Datum: 24.4.2017

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]