Olga Sehnalová hostem odborné debaty k digitálnímu kontraktu

Jak má vypadat digitální kontrakt, jedna z plánovaných iniciativ Evropské komise k vytvoření jednotného digitálního trhu, co by měla nová sjednocená smluvní pravidla pro online nakupování obsahovat, ale také jakým způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje v Evropské unii? Nejen tyto otázky debatovala dnes v Evropském domě v Praze odborná veřejnost v rámci konference zaměřené na rozvoj elektronického obchodu. V debatě vystoupila i Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, do jehož působnosti spadá v Evropském parlamentu agenda digitálního vnitřního trhu.

Debatu odstartovala Simona Constantin, členka kabinetu komisařky Věry Jourové, která má na starosti agendu justice, spotřebitelů a rovnost mužů a žen. Úvodem představila hlavní body strategie pro jednotný digitální trh, kterou publikovala Komise v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i hmotného zboží. Příslušný legislativní návrh bude dle členky kabinetu české eurokomisařky představen v prosinci letošního roku, jakmile budou vyhodnoceny připomínky z právě skončené veřejné konzultace.

Olga Sehnalová upozornila, že spotřebitelé i obchodníci v první řadě potřebují jasná a kvalitní pravidla, která budou reagovat na stávající nedostatky v oblasti e-commerce. Podle Olgy Sehnalové musí legislativní i nelegislativní návrhy tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrad. S ohledem na další možná opatření k zintenzivnění přeshraničního online prodeje vyzdvihla europoslankyně potřebu dostupnosti kvalitních a cenově dostupných přeshraničních zásilkových služeb, rozvoj  důvěryhodných systémů alternativního řešení sporů či odstranění přetrvávajících forem diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti či místa bydliště, a to jak v online, tak offline prostředí.

Pozici České republiky k zamýšlené legislativě představila Věra Knoblochová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Česká republika si je vědoma řady nejrůznějších bariér, bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu, a plně podporuje iniciativy dalšího rozvoje vnitřního trhu, včetně myšlenky další úpravy smluvních pravidel. Zástupkyně ministerstva, do jehož gesce spadá ochrana spotřebitele, dále zdůraznila, že klíčovým faktorem je vyváženost výsledných pravidel a jejich užitečnost pro spotřebitele i obchodníky.

Zájmy českých firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu reprezentoval Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci. Myšlenku harmonizace spotřebitelského práva pro online nákupy nerozporují ani čeští obchodníci, podmínkou je jejich jednoznačný výklad, což v současné době v EU neplatí například pro otázku záruk, a také účinné vymáhání. Podnikatelé vidí další překážky rozvoje e-commerce v odlišných daňových pravidlech či rozdílných logistických nákladech – i těmto otázkám by měla Komise věnovat svoji pozornost.

Následnou více než hodinovou interaktivní debatu hostů doplnila celá řada dotazů a doplňujících podnětů přítomných hostů.

Datum: 21.9.2015

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]