Olga Sehnalová hostem odborné debaty k digitálnímu kontraktu

Jak má vypadat digitální kontrakt, jedna z plánovaných iniciativ Evropské komise k vytvoření jednotného digitálního trhu, co by měla nová sjednocená smluvní pravidla pro online nakupování obsahovat, ale také jakým způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje v Evropské unii? Nejen tyto otázky debatovala dnes v Evropském domě v Praze odborná veřejnost v rámci konference zaměřené na rozvoj elektronického obchodu. V debatě vystoupila i Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, do jehož působnosti spadá v Evropském parlamentu agenda digitálního vnitřního trhu.

Debatu odstartovala Simona Constantin, členka kabinetu komisařky Věry Jourové, která má na starosti agendu justice, spotřebitelů a rovnost mužů a žen. Úvodem představila hlavní body strategie pro jednotný digitální trh, kterou publikovala Komise v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i hmotného zboží. Příslušný legislativní návrh bude dle členky kabinetu české eurokomisařky představen v prosinci letošního roku, jakmile budou vyhodnoceny připomínky z právě skončené veřejné konzultace.

Olga Sehnalová upozornila, že spotřebitelé i obchodníci v první řadě potřebují jasná a kvalitní pravidla, která budou reagovat na stávající nedostatky v oblasti e-commerce. Podle Olgy Sehnalové musí legislativní i nelegislativní návrhy tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrad. S ohledem na další možná opatření k zintenzivnění přeshraničního online prodeje vyzdvihla europoslankyně potřebu dostupnosti kvalitních a cenově dostupných přeshraničních zásilkových služeb, rozvoj  důvěryhodných systémů alternativního řešení sporů či odstranění přetrvávajících forem diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti či místa bydliště, a to jak v online, tak offline prostředí.

Pozici České republiky k zamýšlené legislativě představila Věra Knoblochová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Česká republika si je vědoma řady nejrůznějších bariér, bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu, a plně podporuje iniciativy dalšího rozvoje vnitřního trhu, včetně myšlenky další úpravy smluvních pravidel. Zástupkyně ministerstva, do jehož gesce spadá ochrana spotřebitele, dále zdůraznila, že klíčovým faktorem je vyváženost výsledných pravidel a jejich užitečnost pro spotřebitele i obchodníky.

Zájmy českých firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu reprezentoval Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci. Myšlenku harmonizace spotřebitelského práva pro online nákupy nerozporují ani čeští obchodníci, podmínkou je jejich jednoznačný výklad, což v současné době v EU neplatí například pro otázku záruk, a také účinné vymáhání. Podnikatelé vidí další překážky rozvoje e-commerce v odlišných daňových pravidlech či rozdílných logistických nákladech – i těmto otázkám by měla Komise věnovat svoji pozornost.

Následnou více než hodinovou interaktivní debatu hostů doplnila celá řada dotazů a doplňujících podnětů přítomných hostů.

Datum: 21.9.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]