Olga Sehnalová hostem odborné debaty k digitálnímu kontraktu

Jak má vypadat digitální kontrakt, jedna z plánovaných iniciativ Evropské komise k vytvoření jednotného digitálního trhu, co by měla nová sjednocená smluvní pravidla pro online nakupování obsahovat, ale také jakým způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje v Evropské unii? Nejen tyto otázky debatovala dnes v Evropském domě v Praze odborná veřejnost v rámci konference zaměřené na rozvoj elektronického obchodu. V debatě vystoupila i Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, do jehož působnosti spadá v Evropském parlamentu agenda digitálního vnitřního trhu.

Debatu odstartovala Simona Constantin, členka kabinetu komisařky Věry Jourové, která má na starosti agendu justice, spotřebitelů a rovnost mužů a žen. Úvodem představila hlavní body strategie pro jednotný digitální trh, kterou publikovala Komise v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i hmotného zboží. Příslušný legislativní návrh bude dle členky kabinetu české eurokomisařky představen v prosinci letošního roku, jakmile budou vyhodnoceny připomínky z právě skončené veřejné konzultace.

Olga Sehnalová upozornila, že spotřebitelé i obchodníci v první řadě potřebují jasná a kvalitní pravidla, která budou reagovat na stávající nedostatky v oblasti e-commerce. Podle Olgy Sehnalové musí legislativní i nelegislativní návrhy tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrad. S ohledem na další možná opatření k zintenzivnění přeshraničního online prodeje vyzdvihla europoslankyně potřebu dostupnosti kvalitních a cenově dostupných přeshraničních zásilkových služeb, rozvoj  důvěryhodných systémů alternativního řešení sporů či odstranění přetrvávajících forem diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti či místa bydliště, a to jak v online, tak offline prostředí.

Pozici České republiky k zamýšlené legislativě představila Věra Knoblochová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Česká republika si je vědoma řady nejrůznějších bariér, bránících přeshraničnímu elektronickému obchodu, a plně podporuje iniciativy dalšího rozvoje vnitřního trhu, včetně myšlenky další úpravy smluvních pravidel. Zástupkyně ministerstva, do jehož gesce spadá ochrana spotřebitele, dále zdůraznila, že klíčovým faktorem je vyváženost výsledných pravidel a jejich užitečnost pro spotřebitele i obchodníky.

Zájmy českých firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu reprezentoval Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci. Myšlenku harmonizace spotřebitelského práva pro online nákupy nerozporují ani čeští obchodníci, podmínkou je jejich jednoznačný výklad, což v současné době v EU neplatí například pro otázku záruk, a také účinné vymáhání. Podnikatelé vidí další překážky rozvoje e-commerce v odlišných daňových pravidlech či rozdílných logistických nákladech – i těmto otázkám by měla Komise věnovat svoji pozornost.

Následnou více než hodinovou interaktivní debatu hostů doplnila celá řada dotazů a doplňujících podnětů přítomných hostů.

Datum: 21.9.2015

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]