Olga Sehnalová hostem evropské konference TRANSPORT 2011 Ostrava

Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, dnes vystoupila na mezinárodní konferenci TRANSPORT 2011 v Ostravě, kde ve svém úvodním vystoupení ocenila vhodné načasování konference, která se koná v době zveřejnění řady významných dokumentů s dopadem na oblast dopravy. Ať již jde o víceletý finanční rámec, budoucnost kohezní politiky, revizi transevropských dopravních sítí TEN-T, Bílou knihu o dopravě či směry politiky dopravní bezpečnosti do roku 2020.
Konference TRANSPORT 2011 obsahovala samostatný blok o bezpečnosti v dopravě, který otevřela Olga Sehnalová. Ve svém příspěvku se věnovala „vizi 0“ – vizi evropských silnic bez smrtelných dopravních nehod. Jak tohoto vysokého cíle dosáhnout? Dopravní systém musí fungovat na známé triádě – bezpečné vozovky, bezpečné dopravní prostředky a účastníci provozu chovající se bezpečně.
Význam vize 0 je i v tom, že pomáhá mobilizovat širokou veřejnost, pomáhá vytvářet tlak na všechny zúčastněné subjekty. V tomto ohledu má obrovský význam například Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, která byla na konferenci zastoupena nejen českým koordinátorem, ale řadou signatářů z ČR i dalších evropských států.
V prezentaci Olga Sehnalová nakonec zdůraznila: „Nemůžeme se smířit se skutečností, že dnes v podstatě plánujeme počty obětí na silnicích. Smrtelné nehody se považují za normál. To je nepřijatelné! Naopak je nutné s vizionářskou nulou souhlasit a pracovat na tom, abychom postupně dokázali omezit především lidské tragédie na silnicích na minimum.“

Datum: 8.11.2011

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]