Olga Sehnalová hostem debaty o bezpečnosti cyklistů v EU

Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) dnes v Bruselu uspořádala debatu k tématu bezpečnosti cyklistů.  Zúčastnila se jí i Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu působící ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a pozorovatelka ve správní radě ETSC.

„Kolem 8 % všech úmrtí na evropských silnicích tvoří cyklisté, což je příliš velké číslo. I proto Evropský parlament loni v září ve zprávě o střednědobém přezkumu Bílé knihy o dopravě z roku 2011 vyzval k vytvoření cestovní mapy pro cyklistickou dopravu,“ dodala.

V porovnání s celkovými počty úmrtí  na evropských silnicích klesá počet úmrtí cyklistů mnohem pomaleji. Jde zhruba o 4% pokles mezi lety 2010 a 2014, zatímco celkový pokles je kolem 18 %.

Odborníci se shodli, že ke zlepšení situace je třeba komplexního přístupu územního plánování a vytváření bezpečné sítě pro cyklistickou dopravu, protože cyklisté stejně jako chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky.  Důležité je také dbát na tvar automobilů, především s ohledem na možnost čelního nárazu s cyklistou. Jeho důsledkem mohou být vážná zranění hlavy nebo dokonce úmrtí.

I vzhledem k těmto důvodům Komise připravuje na příští rok revizi nařízení 78/2009 o schvalovaní typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a nařízení 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti. Obě nařízení by měla přispět k bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu a k naplnění strategického cíle snížení počtu obětí dopravních nehod o polovinu do roku 2020 v porovnání s rokem 2010.

Datum: 26.5.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]