Odpověď předsedy Komise Barrosa k veřejným konzultacím a jejich dostupnosti

Jak jsme již dříve informovali (viz http://www.sehnalova.cz/clanek/otevreny-dopis-evropske-komisi-ohledne-verejnych-konzultaci-a-jejich-dostupnosti-ve-vsech-jazycich-eu-2012-9-5.html), Olga Sehnalová s kolegyní Rózou Gräfin von Thun und Hohenstein, iniciátorky usnesení EP o veřejných konzultacích, na počátku září adresovaly otevřený dopis Evropské komisi, ve kterém opakovaně vyjadřovaly svoji trvající nespokojenost s prováděním veřejných konzultací a jejich dostupnosti ve všech oficiálních jazycích EU.

Měsíc po této iniciativě přichází následujícíodpověď od předsedy Evropské komise, José Manuela Barrosa:

Vážené poslankyně,

děkuji za váš dopis ze třetího září, jímž jste mě informovaly o svých obavách týkajících se dostupnosti veřejných konzultací zahájených Evropskou komisí ve všech jazycích EU.

Abychom umožnili občanům uplatňovat svá práva na účast v demokratickém životě Unie, Evropská komise zakládá svou politiku na principech participace a otevřenosti. Komise usiluje o konzultace se zúčastněnými stranami na nejširší možné úrovni. Chce tak zajistit, že budou v procesu tvorby evropské politiky správně vyslyšeny. Za tímto účelem jsme v nedávné době rozšířili minimální dobu konzultací z osmi na dvanáct týdnů.

Jsem si vědom četných požadavků, aby byly veřejné konzultace dostupné ve všech jazycích EU. Naše zdroje na překlad jsou však bohužel omezené a jsme povinni upřednostňovat povinné překlady legislativních dokumentů. Komise zároveň prosazuje transparentnost v tvorbě politik a hledá způsoby, jak kromě právně závazných dokumentů překládat i co největší množství těch ostatních. Do všech jazyků jsou například překládány v podstatě všechny zelené a bílé knihy. Občanům Unie také zaručujeme právo obrátit se na evropské instituce v jakémkoliv z oficiálních jazyků EU a obdržet odpověď v tom samém jazyce. I odpovědi na veřejné konzultace nám mohou být zaslány v jakémkoliv z oficiálních jazyků Unie.

Konzultace jsou základní součástí agendy inteligentní regulace a zůstávají zapojené do dalšího zlepšování jeho účinnosti. Veřejné konzultace (přeložené do všech jazyků Unie) se za tímto účelem uskutečňovaly i o provádění inteligentní regulace a politiky. S veřejností jsme také řešili občanství EU, kdy jsme občany žádali o identifikaci překážek, kterým musí čelit při vyžadování svých práv. Tyto konzultace nám přinesou i cenné porozumění, jak dále zlepšovat naše konzultační praktiky.

S úctou,
José Manuel Barroso

Vyjádření Olgy Sehnalové k odpovědi komisaře Barrosa:
"Předseda Barroso ani tentokrát bohužel nepřekvapil a nabízí jménem Komise stále stejné argumenty, proč není možné veřejné konzultace více zpřístupnit i běžným občanům. Barroso hovoří o důležitosti principů otevřenosti a většího zapojení občanů a jako řešení nabízí prodloužení lhůt a možnost odpovídat na konzultace ve všech jazycích, přitom jejich zadání je zveřejněno jen v omezeném počtu jazyků. To považuji za zbytečné plýtvání vysokého potenciálu konzultací, zejména s ohledem na zapojení občanů do rozhodování a formování evropských politik. Opakovaně také upozorňuji na skutečnost, že zjednodušení zadání konzultací by znamenalo i snížení nákladů na překlady, protože, jak Barroso sám zmiňuje, Komise je už nyní povinna zpracovávat připomínky bez ohledu na to, v jakém jazyce byly vypracovány."

Ke kritice Komise kvůli nedostupnosti veřejných konzultací ve všech oficiálních jazycích se nedávno připojil i Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros (více viz anglický zdroj: http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-under-fire-over-language-policy-/75415.aspx)

Datum: 8.11.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]