O čem se mluví: Stručný týdenní výběr událostí EU

Zpráva výboru AFCO: Vztahy národní parlamenty a Evropský parlament

Dne 10. února diskutoval Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu zprávu svého předsedy Carla Cassiniho (EPP, Itálie) o vztazích mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Cílem této zprávy je vyvolat specifický zájem o roli národních parlamentů, které jsou v dokumentu označovány za rozhodující aktéry na cestě k větší integraci EU a za součást evropského parlamentního systému. Ve zprávě dále zaznívá, že úkolem národních parlamentů v EU by rovněž mělo být zajištění účinné demokratické kontroly při rozhodování zástupců vlád členských států v Radě, a také "přiblížení Evropy občanům". Proto je „evropeizace“ (tj. silnější důraz na evropskou agendu) národních parlamentů považována za záležitost urgentního významu. Evropský parlament v minulosti věnoval úloze národních parlamentů velkou pozornost s cílem reagovat na tvrzení o existenci „demokratického deficitu“ v EU a nalézt schopné spojence při budování evropského povědomí. Několik dní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla zřízena řídicí skupina pro vztahy s národními parlamenty, která se však již neschází. Evropský parlament se vztahy s národními parlamenty celkově zabývá již po čtvrté: v roce 1997 ve zprávě Neyts-Uyttebroeckové, v roce 2002 v Napolitanově zprávě, v roce 2009 v Brokově zprávě a nyní. V návrhu Cassiniho zprávy se dále uvádí:

- Evropský parlament by uvítal, kdyby národní parlamenty:

a) zlepšily své mechanismy projednání a kontroly za účelem dosažení vyšší konzistence;

b) dopředu poskytovaly vodítka pro členy vlády při jejich vystupování v Radě;

c) zpětně kontrolovaly pozice svých vlád v Radě;

d) hrály efektivní roli při poskytování  vodítek pro implementaci směrnic a nařízení a její kontrolu;

- Evropský parlament s politováním konstatuje, že jednání Rady nejsou transparentní a že existuje informační asymetrie mezi Evropským parlamentem a Radou; žádá Radu, aby přizpůsobila svou míru transparentnosti míře, kterou zaručuje Evropský parlament, a to zejména v přípravných fázích legislativního procesu;

- Evropský parlament se domnívá, že nedostatečná transparentnost legislativních jednání Rady znemožňuje skutečnou odpovědnost vlády vůči příslušnému národnímu parlamentu;

- Evropský parlament konstatuje, že v rámci kontroly dodržování zásady subsidiarity byly až doposud vystaveny pouze dvě „žluté karty“ a „oranžová karta“ nebyla vystavena žádná, a připomíná, že cílem mechanismu včasného varování není zablokovat evropský rozhodovací proces, ale zlepšit legislativní činnost EU;

- Evropský parlament se domnívá, že v souvislosti s dynamickým rozměrem zásady subsidiarity by měly jednotlivé orgány EU zohlednit odůvodněná stanoviska vydaná národními parlamenty i proto, aby bylo zřejmé, co musí Unie dělat, aby lépe dosáhla cílů v oblasti stanovené legislativní činnosti, a žádá Komisi, aby rychle a podle okolností reagovala na odůvodněná stanoviska a na příspěvky vnitrostátních parlamentů;

- Evropský parlament je toho názoru, že i ve světle nových meziparlamentních konferencí o SZBP/SBOP a o správě hospodářských a finančních záležitostí by se konference COSAC měla specializovat tak, aby se stala zejména místem, kde se rozvíjí neformální dialog o stavu EU;

- Evropský parlament navrhuje vypracovat meziparlamentní dohodu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem pro řízení organizované a účinné spolupráce.

Další postup: O zprávě by měl výbor AFCO hlasovat na své příští schůzi (pravděpodobně v týdnu od 17. března) a poté by měla být projednána na dubnovém, tj. posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Zřízení podvýboru Evropského parlamentu pro záležitosti Eurozóny

Předsedkyně Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) Sharon Bowles (ALDE, Velká Británie) doporučila v dopise předsedovi Evropského parlamentu - Martinu Schulzovi - vznik specializovaného parlamentního výboru pro eurozónu. Důvody jsou jednoznačné: Eurozóna potřebuje odpovídající demokratické kontrolní mechanismy, protože všechna krizová řešení byla dosud diskutována bez zapojení Evropského parlamentu. Pokud takovýto výbor v Evropském parlamentu vznikne, má být podvýborem současného výboru ECON a měl by vzniknout v novém legislativním období Evropského parlamentu po volbách na konci května. Nový podvýbor by neměl mít legislativní funkci, měl by tedy především připravovat zprávy a organizovat slyšení a měl by výboru ECON odlehčit práci především v oblastech bankovní unie, Evropského stabilizačního mechanismu, Fiskálního paktu, apod.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 17.2.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]