O čem se mluví: Stručný týdenní výběr událostí EU

Zpráva výboru AFCO: Vztahy národní parlamenty a Evropský parlament

Dne 10. února diskutoval Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu zprávu svého předsedy Carla Cassiniho (EPP, Itálie) o vztazích mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Cílem této zprávy je vyvolat specifický zájem o roli národních parlamentů, které jsou v dokumentu označovány za rozhodující aktéry na cestě k větší integraci EU a za součást evropského parlamentního systému. Ve zprávě dále zaznívá, že úkolem národních parlamentů v EU by rovněž mělo být zajištění účinné demokratické kontroly při rozhodování zástupců vlád členských států v Radě, a také "přiblížení Evropy občanům". Proto je „evropeizace“ (tj. silnější důraz na evropskou agendu) národních parlamentů považována za záležitost urgentního významu. Evropský parlament v minulosti věnoval úloze národních parlamentů velkou pozornost s cílem reagovat na tvrzení o existenci „demokratického deficitu“ v EU a nalézt schopné spojence při budování evropského povědomí. Několik dní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla zřízena řídicí skupina pro vztahy s národními parlamenty, která se však již neschází. Evropský parlament se vztahy s národními parlamenty celkově zabývá již po čtvrté: v roce 1997 ve zprávě Neyts-Uyttebroeckové, v roce 2002 v Napolitanově zprávě, v roce 2009 v Brokově zprávě a nyní. V návrhu Cassiniho zprávy se dále uvádí:

- Evropský parlament by uvítal, kdyby národní parlamenty:

a) zlepšily své mechanismy projednání a kontroly za účelem dosažení vyšší konzistence;

b) dopředu poskytovaly vodítka pro členy vlády při jejich vystupování v Radě;

c) zpětně kontrolovaly pozice svých vlád v Radě;

d) hrály efektivní roli při poskytování  vodítek pro implementaci směrnic a nařízení a její kontrolu;

- Evropský parlament s politováním konstatuje, že jednání Rady nejsou transparentní a že existuje informační asymetrie mezi Evropským parlamentem a Radou; žádá Radu, aby přizpůsobila svou míru transparentnosti míře, kterou zaručuje Evropský parlament, a to zejména v přípravných fázích legislativního procesu;

- Evropský parlament se domnívá, že nedostatečná transparentnost legislativních jednání Rady znemožňuje skutečnou odpovědnost vlády vůči příslušnému národnímu parlamentu;

- Evropský parlament konstatuje, že v rámci kontroly dodržování zásady subsidiarity byly až doposud vystaveny pouze dvě „žluté karty“ a „oranžová karta“ nebyla vystavena žádná, a připomíná, že cílem mechanismu včasného varování není zablokovat evropský rozhodovací proces, ale zlepšit legislativní činnost EU;

- Evropský parlament se domnívá, že v souvislosti s dynamickým rozměrem zásady subsidiarity by měly jednotlivé orgány EU zohlednit odůvodněná stanoviska vydaná národními parlamenty i proto, aby bylo zřejmé, co musí Unie dělat, aby lépe dosáhla cílů v oblasti stanovené legislativní činnosti, a žádá Komisi, aby rychle a podle okolností reagovala na odůvodněná stanoviska a na příspěvky vnitrostátních parlamentů;

- Evropský parlament je toho názoru, že i ve světle nových meziparlamentních konferencí o SZBP/SBOP a o správě hospodářských a finančních záležitostí by se konference COSAC měla specializovat tak, aby se stala zejména místem, kde se rozvíjí neformální dialog o stavu EU;

- Evropský parlament navrhuje vypracovat meziparlamentní dohodu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem pro řízení organizované a účinné spolupráce.

Další postup: O zprávě by měl výbor AFCO hlasovat na své příští schůzi (pravděpodobně v týdnu od 17. března) a poté by měla být projednána na dubnovém, tj. posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Zřízení podvýboru Evropského parlamentu pro záležitosti Eurozóny

Předsedkyně Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) Sharon Bowles (ALDE, Velká Británie) doporučila v dopise předsedovi Evropského parlamentu - Martinu Schulzovi - vznik specializovaného parlamentního výboru pro eurozónu. Důvody jsou jednoznačné: Eurozóna potřebuje odpovídající demokratické kontrolní mechanismy, protože všechna krizová řešení byla dosud diskutována bez zapojení Evropského parlamentu. Pokud takovýto výbor v Evropském parlamentu vznikne, má být podvýborem současného výboru ECON a měl by vzniknout v novém legislativním období Evropského parlamentu po volbách na konci května. Nový podvýbor by neměl mít legislativní funkci, měl by tedy především připravovat zprávy a organizovat slyšení a měl by výboru ECON odlehčit práci především v oblastech bankovní unie, Evropského stabilizačního mechanismu, Fiskálního paktu, apod.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 17.2.2014

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]