O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

VIZE EVROPSKÉ KOMISE PRO DALŠÍ INTEGRACI EU

Ve středu 28. listopadu představila Evropská komise svoji vizi pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii. Doposud je tento 51-stránkový dokument k dispozici pouze v pracovních jazycích Unie (angličtina, němčina, francouzština) a má sloužit jako příspěvek Evropské komise k finální verzi zprávy čtyř předsedů EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka a Evropská rada) pod vedením předsedy Evropské rady van Rompuye. Finální verze van Rompuyovy zprávy Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii má být představena na Evropské radě, která se uskuteční 13. a 14. prosince a má sloužit jako jakýsi jízdní řád pro další integraci EU.

Dokument Evropské komise, který byl avizován předsedou Barrosem při jeho projevu ke stavu Unie v září t.r., identifikuje slabá místa hospodářské a měnové unie a mapuje možná řešení, která by měla vyvést EU ze současných problémů. Plán Evropské komise naznačuje možná řešení z krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé perspektivy. První série opatření může být uskutečněna pomocí sekundární legislativy, některá střednědobá a dlouhodobá opatření budou dle Evropské komise vyžadovat změnu primárního práva.

V krátkodobé perspektivě (příštích šest až 18 měsíců) Evropská komise navrhuje: - řádnou implementaci reformních balíčku v oblasti správy a řízení hospodářských záležitostí – tzv. six-pack a two-pack;
- zřízení tzv. fiskální kapacity, tj. vlastního rozpočtu pro eurozónu, který pomůže členským státům financovat na základě smluvních vztahů jejich strukturální reformy;
- v rámci bankovní unie zřízení jednotného dohledového mechanismu stejně jako jednotného mechanismu pro řešení problémů bank.

Ve střednědobé perspektivě (1,5 roku až 5 let) Evropská komise navrhuje: - koordinaci daňové politiky a politiky zaměstnanosti s důrazem na posílení mobility pracovní síly;
- další posílení fiskální kapacity ve smyslu jejího financování z vlastních zdrojů;
- výrazné snížení zadluženosti členských států za pomoci zřízení tzv. společného fondu na umoření dluhu;
- zřízení tzv. eurobillů (nezaměňovat s eurobondy), tj. státních dluhopisů eurozóny se splatností jednoho až dvou let (v ČR jde o ekvivalent pokladničních poukázek).

V dlouhodobé perspektivě (za více než 5 let) Evropská komise navrhuje: - přeměnu fiskální kapacity v autonomní rozpočet eurozóny, který pomůže vyvažovat hospodářské výkyvy;
- dokument nepřímo zmiňuje vytvoření tzv. eurobondů, tj. dlouhodobých státních dluhopisů pro celou eurozónu.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENÁTORŮ, POSLANCŮ PČR A EUROPOSLANCŮ
V pátek 30. listopadu se uskutečnilo v prostorách Senátu PČR tradiční setkání senátorů PČR, poslanců PČR a poslanců Evropského parlamentu zvolených za Českou republiku. Hlavními okruhy setkání byly připravované institucionální změny EU a aktuální stav projednávání víceletého finančního rámce EU pro léta 2014-2020. Kromě sedmi zástupců senátního Výboru pro záležitosti EU (předseda výboru Miroslav Krejča, senátor Zdeněk Besta, senátor Tomáš Grulich, senátor Jan Látka, senátor Miroslav Škaloud, senátor Josef Táborský a senátorka Dagmar Zvěřinová) a dvou zástupců poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti (předseda výboru Jan Bauer a poslankyně Dana Váhalová) se jednání zúčastnilo také šest členů Evropského parlamentu (poslankyně Zuzana Brzbohatá, poslanec Richard Falbr, poslanec Miroslav Ransdorf, poslanec Vladimír Remek, poslankyně Olga Sehnalová a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák). Dále se setkání zúčastnil velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU Martin Povejšil a státní tajemník pro EU Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling.

Mezi hlavní body, které při dopoledním setkání zazněly, patřily připravované návrhy další integrace Evropské unie a především jejich dopad na ČR; průběh vyjednávání o novém víceletém finančním rámci a možné veto Evropského parlamentu; neexistence přístupu poslanců Evropského parlamentů k pozicím vlády ČR; kritika některých kroků vlády ČR v evropské politice; situace kolem problematického stavu čerpání České republiky ze strukturálních fondů EU; stav projednávání Protokolu ČR k Listině základních práv a svobod EU v Evropském parlamentu a návrh Evropské komise k zřízení statutu evropských politických stran. Diskuze byla také vedena o tom, jak posílit spolupráci mezi zástupci Evropského parlamentu a obou komor Parlamentu ČR a posílit tím zájem zákonodárců ČR o evropské dění a zároveň tímto zlepšit prosazování zájmů ČR v EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu PČR v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2012

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]