O ČEM SE MLUVÍ: STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU

VIZE EVROPSKÉ KOMISE PRO DALŠÍ INTEGRACI EU

Ve středu 28. listopadu představila Evropská komise svoji vizi pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii. Doposud je tento 51-stránkový dokument k dispozici pouze v pracovních jazycích Unie (angličtina, němčina, francouzština) a má sloužit jako příspěvek Evropské komise k finální verzi zprávy čtyř předsedů EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka a Evropská rada) pod vedením předsedy Evropské rady van Rompuye. Finální verze van Rompuyovy zprávy Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii má být představena na Evropské radě, která se uskuteční 13. a 14. prosince a má sloužit jako jakýsi jízdní řád pro další integraci EU.

Dokument Evropské komise, který byl avizován předsedou Barrosem při jeho projevu ke stavu Unie v září t.r., identifikuje slabá místa hospodářské a měnové unie a mapuje možná řešení, která by měla vyvést EU ze současných problémů. Plán Evropské komise naznačuje možná řešení z krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé perspektivy. První série opatření může být uskutečněna pomocí sekundární legislativy, některá střednědobá a dlouhodobá opatření budou dle Evropské komise vyžadovat změnu primárního práva.

V krátkodobé perspektivě (příštích šest až 18 měsíců) Evropská komise navrhuje: - řádnou implementaci reformních balíčku v oblasti správy a řízení hospodářských záležitostí – tzv. six-pack a two-pack;
- zřízení tzv. fiskální kapacity, tj. vlastního rozpočtu pro eurozónu, který pomůže členským státům financovat na základě smluvních vztahů jejich strukturální reformy;
- v rámci bankovní unie zřízení jednotného dohledového mechanismu stejně jako jednotného mechanismu pro řešení problémů bank.

Ve střednědobé perspektivě (1,5 roku až 5 let) Evropská komise navrhuje: - koordinaci daňové politiky a politiky zaměstnanosti s důrazem na posílení mobility pracovní síly;
- další posílení fiskální kapacity ve smyslu jejího financování z vlastních zdrojů;
- výrazné snížení zadluženosti členských států za pomoci zřízení tzv. společného fondu na umoření dluhu;
- zřízení tzv. eurobillů (nezaměňovat s eurobondy), tj. státních dluhopisů eurozóny se splatností jednoho až dvou let (v ČR jde o ekvivalent pokladničních poukázek).

V dlouhodobé perspektivě (za více než 5 let) Evropská komise navrhuje: - přeměnu fiskální kapacity v autonomní rozpočet eurozóny, který pomůže vyvažovat hospodářské výkyvy;
- dokument nepřímo zmiňuje vytvoření tzv. eurobondů, tj. dlouhodobých státních dluhopisů pro celou eurozónu.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENÁTORŮ, POSLANCŮ PČR A EUROPOSLANCŮ
V pátek 30. listopadu se uskutečnilo v prostorách Senátu PČR tradiční setkání senátorů PČR, poslanců PČR a poslanců Evropského parlamentu zvolených za Českou republiku. Hlavními okruhy setkání byly připravované institucionální změny EU a aktuální stav projednávání víceletého finančního rámce EU pro léta 2014-2020. Kromě sedmi zástupců senátního Výboru pro záležitosti EU (předseda výboru Miroslav Krejča, senátor Zdeněk Besta, senátor Tomáš Grulich, senátor Jan Látka, senátor Miroslav Škaloud, senátor Josef Táborský a senátorka Dagmar Zvěřinová) a dvou zástupců poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti (předseda výboru Jan Bauer a poslankyně Dana Váhalová) se jednání zúčastnilo také šest členů Evropského parlamentu (poslankyně Zuzana Brzbohatá, poslanec Richard Falbr, poslanec Miroslav Ransdorf, poslanec Vladimír Remek, poslankyně Olga Sehnalová a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák). Dále se setkání zúčastnil velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU Martin Povejšil a státní tajemník pro EU Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling.

Mezi hlavní body, které při dopoledním setkání zazněly, patřily připravované návrhy další integrace Evropské unie a především jejich dopad na ČR; průběh vyjednávání o novém víceletém finančním rámci a možné veto Evropského parlamentu; neexistence přístupu poslanců Evropského parlamentů k pozicím vlády ČR; kritika některých kroků vlády ČR v evropské politice; situace kolem problematického stavu čerpání České republiky ze strukturálních fondů EU; stav projednávání Protokolu ČR k Listině základních práv a svobod EU v Evropském parlamentu a návrh Evropské komise k zřízení statutu evropských politických stran. Diskuze byla také vedena o tom, jak posílit spolupráci mezi zástupci Evropského parlamentu a obou komor Parlamentu ČR a posílit tím zájem zákonodárců ČR o evropské dění a zároveň tímto zlepšit prosazování zájmů ČR v EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu PČR v Evropském parlamentu

Datum: 1.12.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]