O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE: JEDNOTNÝ MECHANISMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BANK
Ve středu 10. července představila Evropská komise dlouho očekávaný návrh nařízení jednotného mechanismu pro řešení problémů bank. Tento mechanismus má doplňovat další dva pilíře bankovní unie, tj. 1. jednotný mechanismus dohledu, který po svém uvedení do provozu na konci roku 2014 umožní, aby Evropská centrální banka přímo dohlížela na banky v eurozóně i v jiných členských státech, které se připojí k bankovní unii, a také 2. ozdravné postupy a řešení problémů bank, jejichž schválení Radou a Evropským parlamentem se očekává na podzim tohoto roku. O roli fondů pro pojištění vkladů jako dalším - čtvrtém - pilíři bankovní unie Komise zatím nehovoří. V případě, že by banka podléhající jednotnému mechanismu dohledu měla i přes silnější dohled závažné problémy, jednotný mechanismus pro řešení problémů má s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku krachující banky vypořádat. Evropská komise navrhuje, aby jednotný mechanismus pro řešení problémů fungoval následovně:
- Evropská centrální banka jako orgán dohledu upozorní na to, že určitá banka v eurozóně nebo banka se sídlem v členském státě účastnícím se bankovní unie má závažné finanční obtíže.
- Jednotný výbor pro řešení problémů skládající se ze zástupců Evropské centrální banky, Evropské komise a příslušných vnitrostátních orgánů (ze zemí, kde má banka své ústředí i pobočky a/nebo dceřiné společnosti) připraví řešení problémů této banky.
- Na základě doporučení jednotného výboru pro řešení problémů nebo ze své vlastní iniciativy Komise rozhodne, zda a kdy zahájit postup řešení problémů u určité banky, a stanoví rámec pro použití nástrojů k řešení problémů a fondu. Z právních důvodů totiž nemůže tento výbor učinit konečné rozhodnutí.
- Pod dohledem jednotného výboru pro řešení problémů vykonají plán řešení problémů příslušné vnitrostátní orgány.
- Jednotný výbor pro řešení problémů bude na řešení problémů dohlížet a sledovat výkon na vnitrostátní úrovni. Kdyby vnitrostátní orgán příslušný k řešení požadavky tohoto rozhodnutí nedodržel, mohla by Komise zaslat úřední příkazy přímo do problémových bank a dotyčný členský stát tak obejít.
- Klíčové je, že má být zřízen jednotný fond pro řešení problémů bank pod dohledem jednotného výboru pro řešení problémů, který zajistí dostupnost střednědobé finanční podpory během restrukturalizace banky. Tento fond bude financován z příspěvků bankovního sektoru a bude nahrazovat vnitrostátní fondy pro řešení problémů z členských států eurozóny a z členských států, jež jsou součástí bankovní unie, jak stanoví návrh směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank.
Úloha Komise by tedy spočívala v rozhodnutí zahájit postup řešení problémů určité banky a rozhodnutí o rozměru a tedy i nákladech řešení problémů. Na zasedání poslední Evropské rady ve dnech 27.–28. června se hlavy států a předsedové vlád EU shodli na potřebě dosáhnout dohody o tomto mechanismu do konce roku 2013 tak, aby mohl být přijat před koncem současného volebního období Evropského parlamentu v květnu 2014. Tímto by bylo možné začít tento mechanismus používat od ledna 2015 spolu s výše zmíněnou směrnicí o ozdravných postupech a řešení problémů bank. Již v úterý se proti tomuto návrhu - mezi jinými - ostře ohradil současný německý ministr financí Wolfgang Schäuble, který Evropské komisi doporučil, aby se „ve svém návrhu držela užšího výkladu svých pravomocí daných Smlouvami“.

VÝBOR ENVI PODPOŘIL NÁVRH TABÁKOVÉ SMĚRNICE
Ve středu 10. července hlasoval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu o návrhu tabákové směrnice. Na úrovni výboru europoslanci návrh v plném rozsahu podpořili. Pro hlasovalo padesát europoslanců, třináct hlasovalo proti a osm se zdrželo hlasování. Směrnice mimo jiné navrhuje zavedení odstrašujících obrázkových varování před nebezpečím kouření na 75 % povrchu cigaretové krabičky a zákaz některých aromatizujících látek jako je například mentol. O směrnici by se mělo hlasovat na zářijovém plenárním zasedání Evropského parlamentu. Problémy se schválením návrhu směrnice lze však očekávat na Radě, proti návrhu jsou především Polsko či Česká republika.

LOTYŠSKO SE STANE 18. ČLENEM EUROZÓNY
Lotyšsko se 1. ledna 2014 připojí k eurozóně a stane se tak její 18. členskou zemí. Posledním krokem procesu přistoupení bylo schválení lotyšské žádosti Radou ECOFIN (ministři financí členských zemí) toto úterý. O přistoupení rozhoduje Rada na návrh Komise, a to po konzultaci Evropského parlamentu a po projednání Evropskou radou. Parlament o návrhu Komise jednal a s ním souhlasil na svém červnovém plenárním zasedání.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 12.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]