O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

LOTYŠSKO JE DLE EVROPSKÉ KOMISE PŘIPRAVENO NA EURO
Ve středu 5. června vydala Evropská komise pravidelnou Konvergenční zprávu, ve které hodnotí připravenost Lotyšska na přijmutí společné evropské měny. Dle dokumentu Komise Lotyšsko splňuje všechny podmínky pro zavedení eura. Další postup je následující: situace nyní bude diskutována na červnové Evropské radě. Své doporučení musí také vydat ministři financí eurozóny. Stanovisko Evropského parlamentu se předpokládá během červencového plenárního zasedání. Konečné rozhodnutí o přijmutí eura Lotyšskem by měla přijmout Rada Ecofin v červenci t.r. Lotyšsko by mohlo vstoupit do eurozóny jako 18. člen k 1. lednu 2014.

PROJEDNÁVÁNÍ TZV. BLUEPRINTU V NÁRODNÍCH PARLAMENTECH
Dne 28. listopadu minulého roku představila Evropská komise svůj návrh pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii (tzv. Blueprint). Na konci března t.r. k tomuto dokumentu vydala Evropská komise dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex-ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Na červnové Evropské radě má být na základě těchto dokumentů diskutováno a rozhodnuto o konkrétním "jízdním řádu" realizace prohlubování hospodářské a měnové unie.
Dle informací zástupců národních parlamentů se Blueprintem - ať již na úrovni výborů či pléna - zabývala cca třetina národních parlamentů či jejich komor. Nejpodrobněji byl Blueprint projednáván v obou komorách německého a britského parlamentu. Např. italský parlament svou činnost zahájil nedávno, proto se Blueprintem doposud nezabýval. Španělský parlament naopak Blueprint nediskutoval, protože se jedná o komunikační a nikoliv legislativní dokument. Některé parlamenty dokument diskutovaly, avšak nepřijaly k němu žádné stanovisko a vyčkávají na předložení konkrétnějších návrhů (např. polský Sejm či dánský parlament). Přehled o stavu projednávání v jednotlivých komorách je k dispozici v Oddělení pro EU. Vydaná stanoviska národních parlamentů lze nalézt v databázi IPEX či jsou také k dispozici v Oddělení pro EU.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍHO PAKTU
Dle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) měly členské státy EU začlenit do jednoho roku po sjednání do svého vnitrostátního práva předpisy, které zaručí, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Smlouva byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 celkem 25 členskými státy EU. ČR a Velká Británie se Fiskálního paktu neúčastní. I přes uplynutí lhůty před třemi měsíci tuto mezivládní dohodu doposud ratifikovalo celkem 20 z 25 členských států. Nicméně pakt vstoupil v platnost k 1. lednu 2013, protože byl v této době ratifikován potřebným minimálním počtem 12 členů eurozóny. Státy, které ratifikační proces fiskálního paktu doposud nedokončily, jsou: 1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Malta, 4. Nizozemí a 5. Polsko. Pro státy, jež fiskální pakt teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

EVROPSKÝ PARLAMENT "VYSLÝCHAL" KANDIDÁTA CHORVATSKA NA KOMISAŘE
V pondělí 3. června proběhlo v Evropském parlamentu slyšení Nevena Mimicy, kandidáta Chorvatska na člena Evropské komise, který má převzít agendu ochrany spotřebitele do konce funkčního období současné Komise. Slyšení uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) spolu s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Neven Mimica v úvodu slyšení zdůraznil, že se zaměří na dokončení a prosazení návrhů týkajících se bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem a přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Jeho dalšími tématy mají být odstranění překážek on-line nákupů a lepší informování zákazníků o jejich právech. "Politika spotřebitele má nejblíže k problémům občanů EU a může být odpovědí na základní otázku - Co pro Evropská unie pro občany dělá?" uvedl Mimica. Uspořádané slyšení bylo médii hodnoceno jako "neproblematické". O konečném postoji Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat 12. června na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Dle článku 17 Smlouvy o EU je Evropský parlament v této záležitosti konzultován, komisaře jmenuje Rada se souhlasem předsedy Evropské komise.

Zpracovala: Jana Maláčová, zásupkyně Senátu při EP

Datum: 8.6.2013

Podobné články:

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Olga Sehnalová ke dnešní schůzce s ministrem zemědělství Tomanem 18.3.2019

V Bruselu jsem se dnes setkala s ministrem Miroslavem Tomanem, který zde absolvoval jednání ministrů zemědělství. Pan ministr mne informoval o výsledku schůzky se svým polským protějškem a komisařem Andriukaitisem ohledně záruk Polska v otázce bezpečnosti hovězího masa, ...

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž zazářil ve Štrasburku 11.3.2019

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž letos slaví 50. výročí svého založení. Ke svému jubileu dostal dárek i od europoslankyně Olgy Sehnalové, která členy orchestru a jejich učitele pozvala na studijní návštěvu do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Orchestr si ale nenechal ujít možnost ...

Blesk nebo koncepce aneb co se člověk dozví, když se zeptá na kraji 25.2.2019

Původně jsem chtěla tyto informace předat rovnou krajským zastupitelům, ale myslím, že budou zajímat i veřejnost. Podělím se o dva zajímavé dokumenty. Jeden jsem obdržela minulý čtvrtek a ten druhý jsem si našla na webových stránkách Zlínského kraje. Zeptala jsem se totiž Krajského ...

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Jak to vidím já
Nekalé obchodní, pardon politické praktiky

Nedávno se premiér Babiš obrátil na čtenáře MfD se zvoláním, že spotřebitel musí být na prvním místě. Vyjmenovává v něm řadu opatření, která v nedávné době zlepšila postavení spotřebitelů. Není proto divu, že běžný čtenář článek vnímá jako přehled úspěchů hnutí ANO. Má to však jeden háček. Příklady, které pan premiér uvádí, jsou v drtivé většině ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]