O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

LOTYŠSKO JE DLE EVROPSKÉ KOMISE PŘIPRAVENO NA EURO
Ve středu 5. června vydala Evropská komise pravidelnou Konvergenční zprávu, ve které hodnotí připravenost Lotyšska na přijmutí společné evropské měny. Dle dokumentu Komise Lotyšsko splňuje všechny podmínky pro zavedení eura. Další postup je následující: situace nyní bude diskutována na červnové Evropské radě. Své doporučení musí také vydat ministři financí eurozóny. Stanovisko Evropského parlamentu se předpokládá během červencového plenárního zasedání. Konečné rozhodnutí o přijmutí eura Lotyšskem by měla přijmout Rada Ecofin v červenci t.r. Lotyšsko by mohlo vstoupit do eurozóny jako 18. člen k 1. lednu 2014.

PROJEDNÁVÁNÍ TZV. BLUEPRINTU V NÁRODNÍCH PARLAMENTECH
Dne 28. listopadu minulého roku představila Evropská komise svůj návrh pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii (tzv. Blueprint). Na konci března t.r. k tomuto dokumentu vydala Evropská komise dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex-ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Na červnové Evropské radě má být na základě těchto dokumentů diskutováno a rozhodnuto o konkrétním "jízdním řádu" realizace prohlubování hospodářské a měnové unie.
Dle informací zástupců národních parlamentů se Blueprintem - ať již na úrovni výborů či pléna - zabývala cca třetina národních parlamentů či jejich komor. Nejpodrobněji byl Blueprint projednáván v obou komorách německého a britského parlamentu. Např. italský parlament svou činnost zahájil nedávno, proto se Blueprintem doposud nezabýval. Španělský parlament naopak Blueprint nediskutoval, protože se jedná o komunikační a nikoliv legislativní dokument. Některé parlamenty dokument diskutovaly, avšak nepřijaly k němu žádné stanovisko a vyčkávají na předložení konkrétnějších návrhů (např. polský Sejm či dánský parlament). Přehled o stavu projednávání v jednotlivých komorách je k dispozici v Oddělení pro EU. Vydaná stanoviska národních parlamentů lze nalézt v databázi IPEX či jsou také k dispozici v Oddělení pro EU.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍHO PAKTU
Dle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) měly členské státy EU začlenit do jednoho roku po sjednání do svého vnitrostátního práva předpisy, které zaručí, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Smlouva byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 celkem 25 členskými státy EU. ČR a Velká Británie se Fiskálního paktu neúčastní. I přes uplynutí lhůty před třemi měsíci tuto mezivládní dohodu doposud ratifikovalo celkem 20 z 25 členských států. Nicméně pakt vstoupil v platnost k 1. lednu 2013, protože byl v této době ratifikován potřebným minimálním počtem 12 členů eurozóny. Státy, které ratifikační proces fiskálního paktu doposud nedokončily, jsou: 1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Malta, 4. Nizozemí a 5. Polsko. Pro státy, jež fiskální pakt teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

EVROPSKÝ PARLAMENT "VYSLÝCHAL" KANDIDÁTA CHORVATSKA NA KOMISAŘE
V pondělí 3. června proběhlo v Evropském parlamentu slyšení Nevena Mimicy, kandidáta Chorvatska na člena Evropské komise, který má převzít agendu ochrany spotřebitele do konce funkčního období současné Komise. Slyšení uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) spolu s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Neven Mimica v úvodu slyšení zdůraznil, že se zaměří na dokončení a prosazení návrhů týkajících se bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem a přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Jeho dalšími tématy mají být odstranění překážek on-line nákupů a lepší informování zákazníků o jejich právech. "Politika spotřebitele má nejblíže k problémům občanů EU a může být odpovědí na základní otázku - Co pro Evropská unie pro občany dělá?" uvedl Mimica. Uspořádané slyšení bylo médii hodnoceno jako "neproblematické". O konečném postoji Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat 12. června na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Dle článku 17 Smlouvy o EU je Evropský parlament v této záležitosti konzultován, komisaře jmenuje Rada se souhlasem předsedy Evropské komise.

Zpracovala: Jana Maláčová, zásupkyně Senátu při EP

Datum: 8.6.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]