O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

LOTYŠSKO JE DLE EVROPSKÉ KOMISE PŘIPRAVENO NA EURO
Ve středu 5. června vydala Evropská komise pravidelnou Konvergenční zprávu, ve které hodnotí připravenost Lotyšska na přijmutí společné evropské měny. Dle dokumentu Komise Lotyšsko splňuje všechny podmínky pro zavedení eura. Další postup je následující: situace nyní bude diskutována na červnové Evropské radě. Své doporučení musí také vydat ministři financí eurozóny. Stanovisko Evropského parlamentu se předpokládá během červencového plenárního zasedání. Konečné rozhodnutí o přijmutí eura Lotyšskem by měla přijmout Rada Ecofin v červenci t.r. Lotyšsko by mohlo vstoupit do eurozóny jako 18. člen k 1. lednu 2014.

PROJEDNÁVÁNÍ TZV. BLUEPRINTU V NÁRODNÍCH PARLAMENTECH
Dne 28. listopadu minulého roku představila Evropská komise svůj návrh pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii (tzv. Blueprint). Na konci března t.r. k tomuto dokumentu vydala Evropská komise dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex-ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Na červnové Evropské radě má být na základě těchto dokumentů diskutováno a rozhodnuto o konkrétním "jízdním řádu" realizace prohlubování hospodářské a měnové unie.
Dle informací zástupců národních parlamentů se Blueprintem - ať již na úrovni výborů či pléna - zabývala cca třetina národních parlamentů či jejich komor. Nejpodrobněji byl Blueprint projednáván v obou komorách německého a britského parlamentu. Např. italský parlament svou činnost zahájil nedávno, proto se Blueprintem doposud nezabýval. Španělský parlament naopak Blueprint nediskutoval, protože se jedná o komunikační a nikoliv legislativní dokument. Některé parlamenty dokument diskutovaly, avšak nepřijaly k němu žádné stanovisko a vyčkávají na předložení konkrétnějších návrhů (např. polský Sejm či dánský parlament). Přehled o stavu projednávání v jednotlivých komorách je k dispozici v Oddělení pro EU. Vydaná stanoviska národních parlamentů lze nalézt v databázi IPEX či jsou také k dispozici v Oddělení pro EU.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍHO PAKTU
Dle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) měly členské státy EU začlenit do jednoho roku po sjednání do svého vnitrostátního práva předpisy, které zaručí, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Smlouva byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 celkem 25 členskými státy EU. ČR a Velká Británie se Fiskálního paktu neúčastní. I přes uplynutí lhůty před třemi měsíci tuto mezivládní dohodu doposud ratifikovalo celkem 20 z 25 členských států. Nicméně pakt vstoupil v platnost k 1. lednu 2013, protože byl v této době ratifikován potřebným minimálním počtem 12 členů eurozóny. Státy, které ratifikační proces fiskálního paktu doposud nedokončily, jsou: 1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Malta, 4. Nizozemí a 5. Polsko. Pro státy, jež fiskální pakt teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

EVROPSKÝ PARLAMENT "VYSLÝCHAL" KANDIDÁTA CHORVATSKA NA KOMISAŘE
V pondělí 3. června proběhlo v Evropském parlamentu slyšení Nevena Mimicy, kandidáta Chorvatska na člena Evropské komise, který má převzít agendu ochrany spotřebitele do konce funkčního období současné Komise. Slyšení uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) spolu s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Neven Mimica v úvodu slyšení zdůraznil, že se zaměří na dokončení a prosazení návrhů týkajících se bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem a přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Jeho dalšími tématy mají být odstranění překážek on-line nákupů a lepší informování zákazníků o jejich právech. "Politika spotřebitele má nejblíže k problémům občanů EU a může být odpovědí na základní otázku - Co pro Evropská unie pro občany dělá?" uvedl Mimica. Uspořádané slyšení bylo médii hodnoceno jako "neproblematické". O konečném postoji Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat 12. června na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Dle článku 17 Smlouvy o EU je Evropský parlament v této záležitosti konzultován, komisaře jmenuje Rada se souhlasem předsedy Evropské komise.

Zpracovala: Jana Maláčová, zásupkyně Senátu při EP

Datum: 8.6.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]