O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

LOTYŠSKO JE DLE EVROPSKÉ KOMISE PŘIPRAVENO NA EURO
Ve středu 5. června vydala Evropská komise pravidelnou Konvergenční zprávu, ve které hodnotí připravenost Lotyšska na přijmutí společné evropské měny. Dle dokumentu Komise Lotyšsko splňuje všechny podmínky pro zavedení eura. Další postup je následující: situace nyní bude diskutována na červnové Evropské radě. Své doporučení musí také vydat ministři financí eurozóny. Stanovisko Evropského parlamentu se předpokládá během červencového plenárního zasedání. Konečné rozhodnutí o přijmutí eura Lotyšskem by měla přijmout Rada Ecofin v červenci t.r. Lotyšsko by mohlo vstoupit do eurozóny jako 18. člen k 1. lednu 2014.

PROJEDNÁVÁNÍ TZV. BLUEPRINTU V NÁRODNÍCH PARLAMENTECH
Dne 28. listopadu minulého roku představila Evropská komise svůj návrh pro prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měnovou unii (tzv. Blueprint). Na konci března t.r. k tomuto dokumentu vydala Evropská komise dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex-ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Na červnové Evropské radě má být na základě těchto dokumentů diskutováno a rozhodnuto o konkrétním "jízdním řádu" realizace prohlubování hospodářské a měnové unie.
Dle informací zástupců národních parlamentů se Blueprintem - ať již na úrovni výborů či pléna - zabývala cca třetina národních parlamentů či jejich komor. Nejpodrobněji byl Blueprint projednáván v obou komorách německého a britského parlamentu. Např. italský parlament svou činnost zahájil nedávno, proto se Blueprintem doposud nezabýval. Španělský parlament naopak Blueprint nediskutoval, protože se jedná o komunikační a nikoliv legislativní dokument. Některé parlamenty dokument diskutovaly, avšak nepřijaly k němu žádné stanovisko a vyčkávají na předložení konkrétnějších návrhů (např. polský Sejm či dánský parlament). Přehled o stavu projednávání v jednotlivých komorách je k dispozici v Oddělení pro EU. Vydaná stanoviska národních parlamentů lze nalézt v databázi IPEX či jsou také k dispozici v Oddělení pro EU.

STAV RATIFIKACÍ FISKÁLNÍHO PAKTU
Dle Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) měly členské státy EU začlenit do jednoho roku po sjednání do svého vnitrostátního práva předpisy, které zaručí, aby vnitrostátní rozpočty byly vyrovnané nebo v přebytku. Smlouva byla sjednána a podepsána dne 2. března 2012 celkem 25 členskými státy EU. ČR a Velká Británie se Fiskálního paktu neúčastní. I přes uplynutí lhůty před třemi měsíci tuto mezivládní dohodu doposud ratifikovalo celkem 20 z 25 členských států. Nicméně pakt vstoupil v platnost k 1. lednu 2013, protože byl v této době ratifikován potřebným minimálním počtem 12 členů eurozóny. Státy, které ratifikační proces fiskálního paktu doposud nedokončily, jsou: 1. Belgie, 2. Bulharsko, 3. Malta, 4. Nizozemí a 5. Polsko. Pro státy, jež fiskální pakt teprve budou ratifikovat, bude smlouva platit od prvního dne následujícího měsíce po uložení ratifikační smlouvy v depozitáři Rady.

EVROPSKÝ PARLAMENT "VYSLÝCHAL" KANDIDÁTA CHORVATSKA NA KOMISAŘE
V pondělí 3. června proběhlo v Evropském parlamentu slyšení Nevena Mimicy, kandidáta Chorvatska na člena Evropské komise, který má převzít agendu ochrany spotřebitele do konce funkčního období současné Komise. Slyšení uspořádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) spolu s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Neven Mimica v úvodu slyšení zdůraznil, že se zaměří na dokončení a prosazení návrhů týkajících se bezpečnosti výrobků, dozoru nad trhem a přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Jeho dalšími tématy mají být odstranění překážek on-line nákupů a lepší informování zákazníků o jejich právech. "Politika spotřebitele má nejblíže k problémům občanů EU a může být odpovědí na základní otázku - Co pro Evropská unie pro občany dělá?" uvedl Mimica. Uspořádané slyšení bylo médii hodnoceno jako "neproblematické". O konečném postoji Evropského parlamentu budou poslanci hlasovat 12. června na svém plenárním zasedání ve Štrasburku. Dle článku 17 Smlouvy o EU je Evropský parlament v této záležitosti konzultován, komisaře jmenuje Rada se souhlasem předsedy Evropské komise.

Zpracovala: Jana Maláčová, zásupkyně Senátu při EP

Datum: 8.6.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]