O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

Tento týden proběhl v Evropském parlamentu tzv. výborový týden.

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 2014-2020: STAV VYJEDNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU/ DOHODA ZPOCHYBNĚNA
Ve čtvrtek 20. června ohlásil místopředseda irské vlády Eamon Gilmore jako zástupce irského předsednictví v Radě EU, že bylo dosaženo dohody mezi Radou a Evropským parlamentem ohledně podoby víceletého finančního rámce 2014-2020. Během několika hodin však tento výrok popřeli jednotliví europoslanci. Včera dokonce v této souvislosti rezignoval zpravodaj víceletého finančního rámce Reimer Böge (EPP, Německo), který dle vlastních slov nechtěl hájit "údajnou dohodu". Na základě svého usnesení z 13. března 2013 požadoval Evropský parlament v souvislosti s víceletým finančním rámcem: 1. maximální celkovou flexibilitu mezi rozpočtovými kapitolami a rozpočtovými roky; 2. ambiciózní dohodu o vlastních zdrojích a 3. povinnou, právně závaznou a komplexní revizi víceletého finančního rámce. Dále Evropský parlament podmínil zahájení vyjednávání vyrovnáním „skrytého deficitu“ rozpočtů z let 2012 a 2013.
Hannes Swoboda, předseda druhé největší frakce v Evropském parlamentu S&D, uvedl, že předsednická země Evropský parlament vydírá a že nebylo dosáhnuto dostatečného pokroku v jednom ze zásadních požadavků Evropského parlamentu - ve flexibilitě mezi rozpočtovými roky. Předseda Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Guy Verhofstadt (ALDE, Belgie) prohlásil, že dohoda mezi členskými státy a Evropským parlamentem stále neexistuje a kritizoval skutečný rozsah jednoho z dalších požadavků Evropského parlamentu - tzv. revizní klausule. V návaznosti na to irský vicepremiér reagoval, že dohody bylo dosaženo s předsedou výboru pro rozpočet Evropského parlamentu Alainem Lamassourem (EPP, Francie).
Nyní se do úterý 25. června mají jednotlivé politické frakce Evropského parlamentu rozhodnout, zda dohodnutý kompromis schválí či ne a zda bude zařazen na program plenárního zasedání. Ve dnech 27. a 28. června se uskuteční Evropská rada, která by se této otázce také měla věnovat a poté by o víceletém finančním rámci mohl hlasovat Evropský parlament na svém červencovém plenárním zasedání (1. až 4. července 2013). Irské předsednictví velmi tlačilo, aby byla celá záležitost vyřízena do konce června tak, aby litevské předsednictví mohlo začínat "s čistým stolem". Do 1. července má také Evropská komise předložit návrh rozpočtu na rok 2014. S víceletým finančním rámcem musí v Evropském parlamentu souhlasit prostá většina z celkového počtu 754 poslanců.

VÝBOR ENVI SCHVÁLIL DRUHOU VERZI ZPRÁVY NA DOČASNÉ STAŽENÍ EMISNÍCH POVOLENEK
Výbor pro životní prostředí (ENVI) Evropského parlamentu ve středu 19. června schválil druhou - tedy přepracovanou - verzi návrhu na dočasné stažení 900 miliónů emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Tzv. backloading má však být pouze přechodným řešením nefunkčnosti celého systému emisních povolenek. Obecně panuje shoda, že v příštích letech bude potřeba další, podstatně rozsáhlejší a tedy strukturální změny. Současná cena uhlíku je velmi nízká. Proto bylo středeční hlasování výboru ENVI vnímáno jako zásadní rozhodnutí ovlivňující celou politiku EU boje proti klimatickým změnám. Výbor ENVI hlasoval o návrhu již podruhé, poté co plenární zasedání Evropského parlamentu v dubnu tohoto roku návrh vrátilo k přepracování. Odsouhlasení zprávy je výsledkem dohodnutého kompromisu mezi třemi největšími frakcemi Evropského parlamentu (EPP, S&D a ALDE). Nyní se očekává, že Evropský parlament zprávu odsouhlasí na svém plenárním zasedání ve Štrasburku dne 3. července.

MEZIPARLAMENTNÍ AKCE TOHOTO TÝDNE: STOCKHOLMSKÝ PROGRAM A SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE GENDEROVÉ VYROVNANOSTI VE SPOLEČNOSTECH KOTOVANÝCH NA BURZE
Tento týden se v Evropském parlamentu uskutečnila diskuze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) a Právní záležitosti (JURI) k návrhu směrnice týkající se zlepšení genderového zastoupení mezi nevýkonnými řediteli společností zaregistrovaných na burzách. Ve čtvrtek se pak uskutečnilo meziparlamentní výborové jednání Výboru pro Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) ke Stockholmskému programu. Senát PČR byl na obou akcích zastoupen senátorem Tomášem Grulichem, který je členem Výboru pro záležitosti EU. Zápisy k oběma akcím jsou dostupné v Oddělení pro EU. Výše zmiňovaná směrnice místopředsedkyně Evropské komise - Viviane Redingové - je v současné době "zaparkována" na Radě EPSCO. Členské státy zpochybňují její soulad s principem subsidiarity, proporcionality a také zvolený právní základ (pozitivní akce vers. zákaz diskriminace). Obsah směrnice diskutován ještě nebyl. V současné době se proti návrhu staví Německo, Velká Británie, Švédsko, Nizozemí, ČR, Slovensko, Estonsko, Maďarsko a Lotyšsko. Naopak v Evropském parlamentu se zdá, že návrh směrnice má vysokou podporu.

Zpracovala: Jana Maláčová, zásupkyně Senátu při EP

Datum: 21.6.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]