O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Tento týden se uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, mezi jeho nejdůležitější události patří:
- Během středeční debaty k nadcházejícímu summitu Evropské rady (27. a 28. června) europoslanci zdůraznili, že se Radě stále nedaří převádět přijatá rozhodnutí do praxe. "Rozhodnutí se sice přijímají, ale nejsou uplatňována a doma, v členských státech, jsou zpochybňována," řekl předseda skupiny Evropské lidové strany (EPP) Joseph Daul. "Nejdůležitějším úkolem je vyřešit bankovní krizi," upozornil předseda skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) Guy Verhofstadt. "Rekapitalizace bank umožní obnovení poskytování úvěrů mezi bankami a malými a středně velkými podniky, což vytvoří nová pracovní místa." Poslanci také upozornili, že EU potřebuje takový rozpočet, který bude flexibilní a připravený reagovat na možný budoucí vývoj Unie. Předseda skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) Hannes Swoboda k rozpočtu prohlásil: "Evropský parlament nemůže akceptovat nezaměstnanost mladých; proto potřebujeme v tomto rozpočtu flexibilitu a ustanovení o jeho revizi, aby takový rozpočet mohl fungovat i v budoucnu. Reálný rozpočet musí počítat s budoucností." V neposlední řadě poslanci zopakovali, že Evropskou unii už není nadále možné řídit pouze prostřednictvím mezivládních jednání a dohod.
- Dále se Evropský parlament pozitivně vyjádřil ke kandidatuře chorvatského Nevena Mimicy na eurokomisaře. Mimica by se měl 1. července, v den vstupu Chorvatska do EU, ujmout portfolia ochrany spotřebitele. 28. člen Evropské komise bude do své funkce jmenován do konce funkčního období stávající Komise, které bude trvat do 31. října 2014. Po kladném výsledku hlasování Evropského parlamentu musí ještě Nevena Mimicu kvalifikovanou většinou formálně potvrdit i Rada.
- Europoslanci se také ve čtvrtečním usnesení vyjádřili k situaci v Turecku. Jsou hluboce znepokojeni nepřiměřeným a nadměrným použitím síly ze strany turecké policie v reakci na pokojné a legitimní protesty v istanbulském parku Gezi. Varují před přijetím tvrdých opatření vůči pokojným demonstrantům a vyzývají předsedu vlády Erdogana ke sjednocujícímu a smířlivému postoji.
- Dále europoslanci odsouhlasili tzv. Azylový balíček, který obsahuje mj. společné postupy pro zpracování žádostí o azyl napříč EU, lhůty pro jejich vyřizování, základní soubor práv žadatelů, a přerozdělování žadatelů o azyl tak, aby nebyly některé členské země nadměrně zatíženy.

NĚMECKÝ ÚSTAVNÍ SOUD A ČINNOST EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY U německého ústavního soudu probíhá od tohoto úterý veřejné slyšení k ústavní žalobě, která se zabývá souladem Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) a nedávno proběhlými aktivitami krizového řízení Evropské centrální banky s německou ústavou. Evropská centrální banka se cca před rokem slovy svého prezidenta Maria Draghiho rozhodla učinit „cokoli bude třeba“ pro záchranu společné měny. Nejedná se pouze o verbální záruku, ale také o tzv. nástroj OMT (open monetary transactions). Ten spočívá v možnosti dočasného nákupu státních dluhopisů zemí, jejichž rizikové přirážky výrazně převýší ekonomicky odůvodnitelnou úroveň. V německých médiích dosavadní činnost Evropské centrální banky - mimo jiné - velmi důrazně hájil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

NÁVRH SMĚRNICE K JADERNÉ BEZPEČNOSTI S mírným zpožděním představila včera odpoledne Evropská komise nový návrh směrnice, kterým pozměňuje směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009, a zaměřuje se na zvyšování jaderné bezpečnosti v celé EU. V návaznosti na jadernou havárii ve Fukušimě v březnu 2011 o toto Evropskou komisi požádali hlavy států a předsedové vlád. Komise navrhuje:
- Právně závazná hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren pro celou EU každých šest let. V EU-27 je v současnosti 132 jaderných reaktorů.
- V každé jaderné elektrárně má proběhnout alespoň jednou za deset let pravidelná vnitrostátní bezpečnostní prověrka; zvažuje-li se prodloužení životnosti elektrárny má proběhnout i zvláštní prověrka.
- Všechny nové jaderné elektrárny mají být konstruovány tak, aby se zajistilo, že případné porušení jádra reaktoru nebude mít žádné následky mimo elektrárnu.
- Každá jaderná elektrárna musí mít středisko reakce pro mimořádné situace, jež je chráněno proti radioaktivitě, zemětřesením či záplavám, a musí být schopno provádět přísné pokyny ke zvládání havárií.
- Pokud jde o transparentnost, vnitrostátní dozorné orgány a provozovatelé elektráren budou muset vypracovat strategii, v níž bude vymezeno, jak bude veřejnost informována v případě havárie, ale i v době běžného provozu elektrárny. Tuto strategii bude třeba zveřejnit. Kromě toho budou mít občané příležitost podílet se na rozhodovacím procesu při udělování povolení pro novou jadernou elektrárnu.

Datum: 14.6.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]