O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU K TZV. BLUEPRINTU
Ve dnech 4. a 5. dubna projednával senátní Výbor pro záležitosti EU na svém výjezdním zasedání Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, nazývaný také Blueprint Evropské komise. Minulý týden k tomuto dokumentu z listopadu minulého roku vydala dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Diskuze byla rozdělena do tří bloků: prohlubování hospodářské a měnové unie obecně, zřízení tzv. bankovní unie a aspekty tzv. politické unie, která by měla pomoci vyřešit otázky demokratické legitimity a odpovědnosti v EU. Výjezdního zasedaní se mimo jiné zúčastnili viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku Tomáš Zídek, státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling či ekonomický poradce Evropské komise Zdeněk Čech.
Senátory nejvíce zajímala právě problematika bankovní unie, nové návrhy Evropské komise týkající se nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost stejně jako koordinace hospodářských politik. Rovněž se diskutovaly další možnosti zefektivnění projednávání evropské agendy v Senátu. V návrzích, jak může Senát PČR konkrétně - a národní parlamenty obecně - posílit svou roli v evropském legislativním procesu, zazněly následující podněty:
- v rámci parlamentní diplomacie organizovat společné návštěvy členů národních parlamentů v unijních institucích – např. parlamentů Visegrádské čtyřky nebo např. společné návštěvy českých a slovenských zákonodárců;
- uskutečňování přípravných setkání užších skupin zákonodárců národních parlamentů např. na okraj konference COSAC;
- aplikace tzv. zelené karty – tj. koordinace mezi národními parlamenty a případně i Evropským parlamentem, které by společně mohly prostřednictvím usnesení neformálně vyzývat Evropskou komisi k předložení legislativních návrhů. Toto by bylo možné i bez změny Smluv a jednalo by se na rozdíl od kontroly subsidiarity o kreativní pravomoc národních parlamentů;
- konzultace senátorů s europoslanci ke konkrétním legislativním návrhům po jejich vydání Evropskou komisí - ať již osobně či prostřednictvím videokonferencí ;
- pozvání zástupců Evropské komise na projednávání dokumentů EU v Senátu;
- dialog s Evropskou komisí vedoucí k obsahovému zkvalitnění jejích reakcí na stanoviska národních parlamentů v rámci politického dialogu;
- zasílání všech stanovisek (včetně odůvodněných stanovisek) také Evropskému parlamentu. V současnosti Senát zasílá svá stanoviska v rámci politického dialogu Evropské komisi a Evropskému parlamentu pro informaci. Dle informací zástupců národních parlamentů cca 2/3 národních parlamentů či jejich komor zasílají své výstupy Evropskému parlamentu s žádostí o postoupení a zohlednění pozice.
Zpravodajkou Blueprintu byla určena senátorka Dagmar Zvěřinová. Senátní Výbor pro záležitosti EU jej projedná na své schůzi dne 30. dubna, poté bude dokument postoupen plénu.

DOKONČENÍ RATIFIKACE ZMĚNY ČLÁNKU 136 PREZIDENTEM REPUBLIKY
Ve středu 3. dubna dokončil prezident republiky Miloš Zeman ratifikaci změny čl. 136 Smlouvy o fungování EU. Nově schválený doplněk tohoto článku stanoví, že „členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability (...)“. ČR byla poslední zemí EU, která tuto změnu primárního práva neratifikovala, i když obě komory PČR s ní na jaře minulého roku vydaly souhlas. Česká média nepřesně uváděla, že prezident republiky „podepsal euroval“. Samotný Evropský stabilizační mechanismus byl však zřízen mezinárodní smlouvou mezi 17 členy eurozóny v září minulého roku i bez dokončení ratifikace změny primárního práva.

ZAHÁJENÍ NOVÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY – BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
Tento týden Evropská komise povolila zahájení nové občanské iniciativy pod názvem „Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU. Cílem iniciativy je z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, tak jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská unie podpořila iniciativy jako např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů bezpodmínečného základního příjmu. Nyní musí iniciátoři do 14. ledna 2014 nasbírat jeden milión podpisů z alespoň sedmi členských států EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 5.4.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]