O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU K TZV. BLUEPRINTU
Ve dnech 4. a 5. dubna projednával senátní Výbor pro záležitosti EU na svém výjezdním zasedání Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie, nazývaný také Blueprint Evropské komise. Minulý týden k tomuto dokumentu z listopadu minulého roku vydala dvě navazující sdělení. Jedná se o 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost a o 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii: Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky. Diskuze byla rozdělena do tří bloků: prohlubování hospodářské a měnové unie obecně, zřízení tzv. bankovní unie a aspekty tzv. politické unie, která by měla pomoci vyřešit otázky demokratické legitimity a odpovědnosti v EU. Výjezdního zasedaní se mimo jiné zúčastnili viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku Tomáš Zídek, státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling či ekonomický poradce Evropské komise Zdeněk Čech.
Senátory nejvíce zajímala právě problematika bankovní unie, nové návrhy Evropské komise týkající se nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost stejně jako koordinace hospodářských politik. Rovněž se diskutovaly další možnosti zefektivnění projednávání evropské agendy v Senátu. V návrzích, jak může Senát PČR konkrétně - a národní parlamenty obecně - posílit svou roli v evropském legislativním procesu, zazněly následující podněty:
- v rámci parlamentní diplomacie organizovat společné návštěvy členů národních parlamentů v unijních institucích – např. parlamentů Visegrádské čtyřky nebo např. společné návštěvy českých a slovenských zákonodárců;
- uskutečňování přípravných setkání užších skupin zákonodárců národních parlamentů např. na okraj konference COSAC;
- aplikace tzv. zelené karty – tj. koordinace mezi národními parlamenty a případně i Evropským parlamentem, které by společně mohly prostřednictvím usnesení neformálně vyzývat Evropskou komisi k předložení legislativních návrhů. Toto by bylo možné i bez změny Smluv a jednalo by se na rozdíl od kontroly subsidiarity o kreativní pravomoc národních parlamentů;
- konzultace senátorů s europoslanci ke konkrétním legislativním návrhům po jejich vydání Evropskou komisí - ať již osobně či prostřednictvím videokonferencí ;
- pozvání zástupců Evropské komise na projednávání dokumentů EU v Senátu;
- dialog s Evropskou komisí vedoucí k obsahovému zkvalitnění jejích reakcí na stanoviska národních parlamentů v rámci politického dialogu;
- zasílání všech stanovisek (včetně odůvodněných stanovisek) také Evropskému parlamentu. V současnosti Senát zasílá svá stanoviska v rámci politického dialogu Evropské komisi a Evropskému parlamentu pro informaci. Dle informací zástupců národních parlamentů cca 2/3 národních parlamentů či jejich komor zasílají své výstupy Evropskému parlamentu s žádostí o postoupení a zohlednění pozice.
Zpravodajkou Blueprintu byla určena senátorka Dagmar Zvěřinová. Senátní Výbor pro záležitosti EU jej projedná na své schůzi dne 30. dubna, poté bude dokument postoupen plénu.

DOKONČENÍ RATIFIKACE ZMĚNY ČLÁNKU 136 PREZIDENTEM REPUBLIKY
Ve středu 3. dubna dokončil prezident republiky Miloš Zeman ratifikaci změny čl. 136 Smlouvy o fungování EU. Nově schválený doplněk tohoto článku stanoví, že „členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability (...)“. ČR byla poslední zemí EU, která tuto změnu primárního práva neratifikovala, i když obě komory PČR s ní na jaře minulého roku vydaly souhlas. Česká média nepřesně uváděla, že prezident republiky „podepsal euroval“. Samotný Evropský stabilizační mechanismus byl však zřízen mezinárodní smlouvou mezi 17 členy eurozóny v září minulého roku i bez dokončení ratifikace změny primárního práva.

ZAHÁJENÍ NOVÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY – BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
Tento týden Evropská komise povolila zahájení nové občanské iniciativy pod názvem „Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU. Cílem iniciativy je z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, tak jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská unie podpořila iniciativy jako např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů bezpodmínečného základního příjmu. Nyní musí iniciátoři do 14. ledna 2014 nasbírat jeden milión podpisů z alespoň sedmi členských států EU.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 5.4.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]