O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

DOHODA NA ZŘÍZENÍ KONFERENCE K ČLÁNKU 13
Minulý víkend se během pravidelné výroční Konference předsedů podařilo najít shodu na ustavení a organizaci konference kontrolující uplatňování Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální úmluva) v souladu s článkem 13. Formát konference být následující:
- konference se má konat dvakrát ročně v souladu s cyklem evropského semestru; v prvním pololetí se bude konat konference v Bruselu a bude organizována Evropským parlamentem spolu s předsednickou zemí a v druhém pololetí se konference uskuteční v parlamentu té země, která předsedá Radě EU;
- konference nahradí současné konference předsedů rozpočtových/ finančních či hospodářských výborů;
- sekretariát konference má být zajištěn pořádajícím parlamentem;
- složení delegací a počet vyslaných zástupců za každý parlament zůstane rozhodnutím vysílajícího parlamentu; nicméně maximální počet zástupců je stejný jako u konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní resp. ke Společné obranné a bezpečnostní politice: 6 zákonodárců za členskou zemi a 16 za Evropský parlament;
- konference se zúčastní parlamenty všech 27 členských států EU (od července t.r. 28 členských států) a všechny budou mít hlasovací právo.
V závěrech Konference předsedů je také uvedeno, že předsedové parlamentů si uvědomují, že budoucnost národních parlamentů bude záviset na tom, jak aktivně budou schopny využívat nových příležitostí a ovlivňovat správu ekonomických záležitostí EU.

MOŽNÁ ZMĚNA POLITIKY EVROPSKÉ KOMISE - KONEC ŠKRTŮ?
"Ačkoli je tato politika úsporných opatření v principu správná, myslím si, že v mnoha směrech dosáhla svých limitů," uvedl v pondělí 23. dubna předseda Evropské komise Barroso. "K tomu, aby byla politika úspěšná, nestačí její důkladná příprava. Musí mít určitou minimální politickou a sociální podporu," dále zmínil. Slova předsedy Evropské komise mohou být vnímána jako jasný signál, že Evropská komise mění svou politiku a začíná si uvědomovat, že přílišný důraz na fiskální konsolidaci není všelékem. Absenci prorůstových opatření již od minulého roku kritizuje Francie a Itálie. Větší flexibilitu v současném šetřícím kurzu Evropy si přejí také USA či Mezinárodní měnový fond.

NOVÝ CHORVATSKÝ KOMISAŘ Ve čtvrtek navrhla chorvatská vláda svého kandidáta na člena Evropské komise. Je jím místopředseda vlády pro zahraniční záležitosti a evropskou integraci, pan Neven Mimica. Další postup: komisař bude jmenován Radou po konzultaci Evropského parlamentu. Dle předsedy Evropské komise Barrosa má pan Mimica převzít agendu ochrany spotřebitele.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 29.4.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]